Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
157 notek
108k odsłon
84 odsłony

Pokonać mafię

Wykop Skomentuj1

image

Szanowni zbrodniarze,
pokroju NKWD, z korporacji Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Najwyższy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Urząd Rady Ministrów:
•    Lucyna Mikołajczak (Domagała) – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
•    Paweł Siwek – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
•    Paweł Woźniak – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 441/16)
•    Grzegorz Chojnacki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 359/17)
•    Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 359/17)
•    Maciej Bogucki – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (3 Ds. 183/18)
•    Grażyna Tygielska-Białek – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie (1 Ds. 535/19)
•    Kazimierz Chłopecki – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19)
•    Aneta Andel – Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19)
•    Jacek Kielar – Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi (II K 851/18)
•    Joanna Dworzycka-Skrobowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19)

albo wykażecie czyny zarzucane (pomijając fakt naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary):
1.    Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,
2.    Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
3.    Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).
tj.:
•    podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego w osobach Wojciecha Damaszko w dniu 1 grudnia 2017 r. i Pawła Siwka w dniu 24 lipca 2018 r.,
•    jaki organ ścigania fałszywie zawiadomiłem formalnoprawnie (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. – wymogi formalne pisma procesowego) o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pawła Siwka w dniu 24 lipca 2018 r.,
•    do którego organu ścigania prokurator Anna Surowiak złożyła wniosek o ściganie karne Grzegorza Niedźwieckiego z oskarżenia publicznego o przestępstwo ścigane wyłącznie z oskarżenia prywatnego i jaki słuszny interes społeczny wymagał złożenia przez prokuratora aktu oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.

albo będziecie mieli zarzuty:
Art. 231. § 2. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Art. 270. § 3. Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 234. Fałszywe oskarżenie
Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
Art. 207. § 2. Znęcanie się
Art. 286. § 1. Oszustwo sądowe
Art. 239. Poplecznictwo
Art. 229. Przekupstwo
Art. 240. Zatajanie przestępstw
Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 212. Zniesławienie
Art. 216. Znieważenie osoby
Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. § 3. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
Art. 284. Przywłaszczenie
Art. 278. Kradzież
Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Art. 296. § 3. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia

I dożywotnio co miesiąc obciążani kosztami odszkodowania z tytułu naprawienia szkody w wysokości 1 mln zł.
Jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych?
Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości.
Kto prowadził egzekucję czynności zastępowalnej przez dwanaście lat w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06) i doprowadził do ewidentnych szkód? Organ egzekucyjny.
Kto sfingował śledztwa i prowadzi nielegalne procesy karne przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary? Stalinowscy zbrodniarze.
Kto represjonuje Grzegorza Niedźwieckiego dwanaście lat i nakłada na niego sankcje z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej w związku z brakiem czynu zabronionego? Stalinowscy zbrodniarze.
Kto jest odpowiedzialny za sfingowane procesy karne (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19)?
Tylko i wyłącznie sędziowie (działający w zmowie z prokuratorami), stosujący obstrukcję, uporczywie nękający Grzegorza Niedźwieckiego, nieprzestrzegający zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa, niedopełniający obowiązku i przekraczający uprawnienia.

Pokonałem teoretycznie mafię po 4156 dniach co stanowi 11 lat, 4 miesiące i 18 dni (związek przyczynowo-skutkowy). Teoretycznie, ponieważ mafia ma takie zasady, że porażkę obraca z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary w zwycięstwo.

Stanowisko to, oparte o fakty, jest zawiadomieniem o przestępstwach niedopełnienia obowiązku, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień, i fałszywego oskarżenia oraz działania na szkodę interesu publicznego, które w państwie prawa winny być ścigane z urzędu.
Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie, bądź umorzy dochodzenie będzie miał współudział w terrorze państwowym, w zbrodniach stalinowskich.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

Wezwanie-do-naprawienia-szkody
Zbrodnie-stalinowskie
Zbrodniarze-osądzają
Pokonać-mafię

Warto być przyzwoitym.

2020-10-13
Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - 4939 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 7 dni represjonowany

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale