Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
173 notki
117k odsłon
  91   0

ULTIMATUM NARODU POLSKIEGO

Żądanie to musi być spełnione, pod groźbą nie oddania głosu przez Naród na koalicję rządzącą w wyborach parlamentarnych. Była “Dobra zmiana”, był “Polski Ład”, będzie zgaszone światło…

image


TRYBUNAŁ NARODOWY

ULTIMATUM NARODU POLSKIEGO
Żądanie Narodu wobec Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość spełnienia określonych warunków w toku kadencji

Mając na uwadze fakt, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ma większość parlamentarną

My Naród, żądamy nowelizacji następujących norm prawnych:
1.    Wprowadzenia ustawowego nakazu obligatoryjnego doręczania stronom postępowań orzeczeń sądowych
2.    Zniesienia opłaty sądowej w wysokości 100 zł od doręczenia uzasadnienia od orzeczeń sądowych
3.    Wprowadzenia nakazu obligatoryjnego wydawania orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem
4.    Przywrócenia instytucji ławników sądowych w sądach powszechnych
5.    uchylenia instytucji immunitetów ustawowych:
Rozdział 2 - Immunitet parlamentarny - Wykonywanie mandatu posła i senatora.
Art. 80. - [Immunitet sędziowski] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Art. 135. - [Immunitet prokuratorski] - Prawo o prokuraturze.
Art. 578. - [Immunitet dyplomatyczny] - Kodeks postępowania karnego.
Akty prawne: art. 105 i 108 Konstytucji RP, art. 6 i 6a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; art. 105 i 108 Konstytucji RP, art. 7-10b ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; art. 80 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; art. 81 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; art. 181 i 196 Konstytucji, art. 20 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego; art. 24 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego; art. 55 ustawy o Sądzie Najwyższym; art. 72 § 3-5 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zważyć należy, co następuje.
•    Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
•    władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do suwerennego Narodu,
•    władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały,
•    posłowie winni być przedstawicielami Narodu,
•    istnieje obowiązek poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka,
•    wszyscy są wobec prawa równi z punktu formalnego,
w związku z tym zapisy konstytucyjne o immunitetach formalnych i materialnych są nieważne z mocy Trybunału Narodowego organizacji prawno-człowieczej, czyli z nadrzędności prawa naturalnego nad prawem politycznie stanowionym.

Biorąc pod uwagę fakt, że koalicja rządząca podejmuje szereg inicjatyw prospołecznych, dodatnich, a jednocześnie nowelizuje akty prawne na niekorzyść społeczeństwa, wzmacniając w istocie państwo w państwie, skutkując tym samym, że realne prawo do obrony to fikcja, jest to jedyna droga naprawienia szkody, odwrócenia tendencji, zmiany systemu wartości z niewolniczego na etyczny, uszanowania godności człowieka, uwiarygodnienia się przed Narodem i do prawdziwej reformy sądownictwa.
Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości

Żądanie to musi być spełnione, pod groźbą nie oddania głosu przez Naród na koalicję rządzącą w wyborach parlamentarnych. Była “Dobra zmiana”, był “Polski Ład”, będzie zgaszone światło…

Prezes Trybunału Narodowego - Grzegorz Niedźwiecki


Organ założycielski: Naród    TRYBUNAŁ NARODOWY
KRS 0000600596    58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
REGON 363671575    tel. +48 791 830 093
BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690                                                                                                                                   sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale