Fot. Pociąg regiosprinter, cc wikimedia
Fot. Pociąg regiosprinter, cc wikimedia
wolny-rynek wolny-rynek
126
BLOG

Agencja prasowa protestuje przeciwko polityce transportu Platformy Obywatelskiej

wolny-rynek wolny-rynek PO Obserwuj temat Obserwuj notkę 0

Agencja prasowa Merkuriusz Polski zdecydowała się zaprotestować przeciwko polityce transportowej partii Platforma Obywatelska - dotyczącej miasta w którym mieści się nasza agencja prasowa. Jednakże, zwróciłem się z listem do Pana Grzegorza Schetyny, szefa tej partii, w nadziei znalezienia mniej konfliktowej metody niż wzajemna krytyka w sieci Internet. Poniżej: list jaki wystosowałem do Pana Grzegorza Schetyny. 


Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

Szanowny Pan Prezes

Grzegorz Schetyna

Partia Platforma Obywatelska

 

Szanowny Panie,

Jako Prezes Agencji Prasowej Merkuriusz Polski, publikującej rocznie ok. 1 milion doniesień prasowych, chciałbym Pana uprzejmie prosić o zmianę polityki partii Platforma Obywatelska w województwie lubuskim. W przeciwnym razie nasza agencja prasowa będzie kontynuować już rozpoczęte działania.

Jako ekonomista transportu (ukończyłem m.in. Uniwersytet Viadrina, i rozpocząłem studia podyplomowe w Institute of Transport Studies w Leeds) uważam że decyzja Pana partii w woj. lubuskim dotycząca likwidacji systemu przedwojennej kolei aglomeracyjnej poprzez budowę w jej miejscu 4- jezdniowej drogi samochodowej- jest błędem. Moim zdaniem, powinno się pozostawić, oprócz drogi, także torowisko kolei, w miejscu w którym ono do niedawna jeszcze się znajdowało.

Likwidacja wewnątrzmiejskiej sieci transportu szynowego to rodzaj polityki transportowej, która była kontynuowana w Europie jeszcze jakieś 40 lat temu. Do dziś podobne polityki transportowe przetrwały jedynie w Rosji i państwach autorytarnych. W demokratycznej części Europy nie tylko nie likwiduje sie systemów miejskiego transportu szynowego, ale wręcz się je intensywnie rozbudowuje, jako alternatywę dla systemu transportu drogowego. Zaś polityka Państwa partii w przypadku Zielonej Góry jest reliktem podejścia do tematu transportu w mieście, które w wyżej rozwiniętej Europie już zanikło.

W czasie Pana spotkania dn. 19.4.2016 w Zielonej Górze opowiadał Pan o zmianach jakie zaszły w polityce transportowej Pana partii. Informacje te opublikowaliśmy w dobrej wierze. Jednakże polityka transportowa partii PO w woj. lubuskim jest zupełnie inna i poskutkowała tym że:

Wójewództwo lubuskie to najbardziej anty-kolejowe województwo całej zachodniej połowy Polski i - sądząc ze statystyk ilości podróży koleją- całej Europy Środkowej. W całej zachodniej połowie Polski, to tutaj notuje się najniższą liczbę podróży koleją na mieszkańca rocznie- zaledwie 3 podróże koleją na mieszkańca rocznie, co jest najniższą wartością w całej zachodniej Polsce i w całym regionie Europy na zachód od Wisły, poza woj. świętokrzyskim i małopolskim. 

Obraz w treści 2
Fot. Liczba podróży koleją na mieszkańca rocznie- Polska Zachodnia, dane wg UTK 2015, opr. Fundacja Prokolej.

Trudno się zgodzić na politykę partii PO wymierzoną w likwidację infrastruktury miejskiego transportu szynowego w mieście w którym mieszkam. System kolei podmiejskiej działał w Zielonej Górze do 1946 roku, a na trasie planowanej 4-jezdniowej drogi zachowały się jeszcze fragmenty torowiska kolejowego (od dworca PKS do ul Batorego, czy od al. Zjednoczenia do wiaduktu nad al. Wojska Polskiego).

Jedyna odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z kontrolowanego przez Państwa partię urzędu UMWL w woj. lubuskim, to np. niezgodne z faktami historycznymi stwierdzenie: "W Zielonej Górze nigdy nie istniała kolej aglomeracyjna. Linia kolejowa, której Autor przypisuje cechy linii „aglomeracyjnej”, to lokalna kolej prowadząca do Szprotawy."

Twórca tej "oficjalnej odpowiedzi" jest ślepy na fakt historyczny że przed druga wojną taka kolej istotnie działała w Zielonej Górze i zachowały się jej rozkłady jazdy dowodzące obsługi miasta jak i jego przedmieść. UMWL dzisiaj odmówił odniesienia się do tych zarzutów o sprzeczność z faktami historycznymi, odpowiedziano jedynie:"odpowiedzi na poruszone przez Pana kwestie zawarta jest w sprostowaniu autorstwa Pana Andrzeja Klauzy, którą Panu wysłałem, a Pan opublikował."
 
Obraz w treści 1 Fot. Historyczny rozkład jazdy kolei podmiejskiej

Jako właściciel agencji prasowej ostrzegam Pana, że nasza agencja podjęła działania mające na celu uświadomienie tej mało znanej - ale przecież rzeczywistej i praktycznej polityki transportowej Państwa partii - mieszkańcom całego kraju. Nie chcemy w Zielonej Górze, ani też nigdzie w Polsce, powtórki z Gliwic, gdzie rządzący blisko 3 dekady samorządowiec zlikwidował cały system tramwajowy miasta (mimo że w tym samym czasie taki system tramwaju miejskiego odbudowano od podstaw w Olsztynie). 

Zachęcam Pana do wycofania się z powyższej decyzji Pana partii politycznej, dotyczącej likwidacji pozostałości szynowego transportu miejskiego w mieście w którym mieszkam. 
 
Nasza agencja jeszcze nie mała okazji przetestować zasięgu setek portali, kont społecznościowych czy systemów e-mail marketingu w praktyce. Po prostu, nie mieliśmy jeszcze takiej potrzeby. W celu krytyki polityki Państwa partii w mieście w którym mieszkam, mogę zechcieć podjąć próbe przetestowania zasięgu wszystkich narzędzi agencji prasowej w praktycznym celu uświadomienia mieszkańcom Polski, jak wygląda obecna pratyka polityki transportowej partii Platforma Obywatelska. 

Zachęcam jednocześnie do nawiązania współpracy z agencją prasową Merkuriusz Polski, którą z dumą reprezentuję. Jeśli Pana partia polityczna ma ochotę na podjęcie takiej współpracy, serdecznie zapraszam. 

Jeśli nie, trudno. Możemy sie przekonać, kto skuteczniej przekona mieszkańców Polski do swoich racji- ja, jako ekonomista transportu, czy też Państwa partia polityczna. Liczę jednakże na Pana wolę współpracy w temacie zmiany- polityki transportowej Pana partii.

Z wyrazami szacunku,
 

image

Adam Fularz, manager Radiotelewizji
wolny-rynek
O mnie wolny-rynek

Absolwent Universite de Metz i Viadrina University, ekonomista. Specjalizuje się w infrastrukturze. Zawodowo jednak zajmuje się branżą e-commerce, ostatnio tworząc np. portal poselska.pl czy ie.org.pl. Interesuje się historią i muzyką. Uprawia sporty: capoeirę, downhill i snowboard. Interesuje się też ochroną zabytków i środowiska naturalnego. Poglądy gospodarcze: ordoliberał, wyznanie: Rastafari/Baha'i. Email: phooli(małpa)gmail.com Czasopismo Gazeta Poselska Promote your Page too

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka