zardoz zardoz
284
BLOG

KRS czyli SUWEREN kontra Kasta

zardoz zardoz Polityka Obserwuj notkę 10


Jeśli na serio traktujemy Demokrację to będę  powtarzał jeszcze tysiąc razy ....

.. o Wszystkim w Rzeczpospolitej Polskiej decyduje wyłącznie SUWEREN lub przedstawiciele przez niego wybrani.

Wszelkie Władze działają, jedynie z woli i w imieniu Suwerena a nie ponad NIM

I to Naród czyli Suweren dokonuje wyboru tychże Władz w sposób bezpośredni lub pośredni.

 Czyli żadna z trzech Władz nie ma prawa wybierać i kontrolować się sama!!!!

Na szczęście teraz

Władza Ustawodawcza - Sejm i Senat wybieramy w wyborach bezpośrednich.

Władza Wykonawcza … bezpośrednio wybór Prezydenta,

Ale już pośrednio przez Sejm ( w imieniu Narodu !!) - Rząd .

I wreszcie - Władza Sądownicza … pośrednio przez Sejm ..

który wybiera W MIENIU ( !!!! ) SUWERERNA 15 członków do KRS spośród Kompetentnych Obywateli czyli z grona Sędziów

( dodatkowo Sejm , Senat wraz z Prezydentem wysyła do KRS-u także swoich bezpośrednich przedstawicieli )

Zgodnie z zasadą trójpodziału władz i regułami funkcjonowania Demokracji.

( Można oczywiście dyskutować o progu dokonywania tego wyboru przez Sejm )

To właśnie wybór większości członków KRS przez samych sędziów był rażącym naruszeniem zasad Państwa Prawa i działaniem naruszającym Konstytucję , która tylko stwierdza , że 15 członków KRS wybieranych jest z grona sędziów .

Niestety przedstawiciele kasty sędziowskiej uznają ,że to oni są faktycznie ponad Suwerenem ……… i odpowiadają jedynie przed Bogiem, Historią i swoimi kumplami.

Dla euroentuzjastów pozwolę sobie zacytować: ..

„Według doktryny niemieckiej nauki prawa o nieprzerwanym łańcuchu legitymacji demokratycznej, która wywodzi się z art. 20 ust. 2 Ustawy Zasadniczej wszelka władza, również sądownicza, musi pochodzić od demokratycznego wyboru narodu. Sędziów zatem musi wybierać albo sam naród, albo decydent który wywodzi się bezpośrednio lub pośrednio od wyboru narodu, np. parlament wybierany przez naród, premier wybierany przez parlament, minister wybierany przez premiera, osoba wyznaczona przez ministra. Im więcej jest członków łańcucha pomiędzy wyborem narodu a wyborem sędziego, tym słabsza jest legitymacja demokratyczna. Znaczący udział decydentów nieposiadających demokratycznej legitymacji (np. sędziów wybranych przez sędziów) przy wyborze sędziów przerywa

łańcuch legitymacji i jest sprzeczny z zasadą demokracji. Udział takich grup poprzez prawa do zgłaszania lub zaopiniowania kandydatów jest tylko w wąskim zakresie dopuszczalny.”

zardoz
O mnie zardoz

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka