ander ander
2565
BLOG

Proces Wojciecha Sumlińskiego - notka informacyjna.

ander ander Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 29

W dniach 02.04.2015 oraz 09.04.2015 odbyły się dwie kolejne rozprawy procesu, w którym Prokuratura, powołując się na art.230 par.1 kodeksu karnego, oskarża dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego oraz byłego wysokiego funkcjonariusza kontrwywiadu PRL, płk. Aleksandra L., o rzekomą płatną protekcję podczas weryfikacji żołnierzy WSI, prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza.

Ponieważ na pierwszej z nich nie stawił się żaden ze świadków, Sąd postanowił rozpocząć ujawnianie materiału dowodowego, tj. zaliczanie do niego, bez odczytywania, szeregu dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Oprócz tego, podczas tej rozprawy, Wojciech Sumliński złożył wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Wniosek ten, po dodatkowych wyjaśnieniach udzielonych przez oskarżonego dziennikarza, został przez Sąd rozpatrzony pozytywnie.

Z kolei na dzisiejszej rozprawie stawił się jeden świadek - właśnie prokurator Andrzej Witkowski. Nie został on jednak przesłuchany, ponieważ Wojciech Sumlińskich zdecydował się wycofać swój wniosek o jego przesłuchanie - dowiedział się bowiem od niego w dniu dzisiejszym, że przesłuchanie go w charakterze świadka mogłoby dotyczyć również sprawy zabójstwa ks.J.Popiełuszki i okoliczności związanych z tą sprawą, co z kolei mogłoby przeszkodzić w przyszłości w powrocie świadka do tej sprawy w charakterze prokuratora. Sąd uznał argumentację Wojciecha Sumlińskiego i postanowił zwolnić świadka.

Po tym postanowieniu Sądu, Wojciech Sumliński złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec jego osoby. Obecny na sali prokurator sprzeciwił się temu wnioskowi, argumentując, że brak do tego podstaw formalnych i prawnych, natomiast obrońca Aleksandra L. poprosił o czas na ustosunkowanie się do tego wniosku. Sąd postanowił jednak ten wniosek od razu rozpatrzyć i powołując się na odpowiednie przepisy KPK, nie uwzględnił go, ponieważ po rozpoczęciu przewodu sądowego, postępowania karnego się nie umarza, a ewentualnie wydaje się wyrok uniewinniający.

Następnie Sąd kontynuował ujawnianie materiału dowodowego, które rozpoczął na poprzedniej rozprawie, zaliczając do niego kolejne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy. Po ujawnieniu Sąd poinformował strony, że z urzędu nie będą ujawnione dokumenty, które znajdują się w Kancelarii Tajnej. Odnosząc się do pytania Wojciecha Sumlińskiego, jak będą traktowane znajdujące się w aktach sprawy stenogramy z podsłuchu jego rozmów z poprzednimi adwokatami, co było ewidentnym naruszeniem prawa przez Prokuraturę i ABW, Sąd stwierdził, że stenogramy te dotyczą tajemnicy adwokackiej i nie mogą być materiałem dowodowym w toczącej się sprawie -  i nie zostaną wobec tego przez Sąd ujawnione.

Na tym rozprawa została zakończona. Kolejne rozprawy są zaplanowane, w Sądzie Rejonowym dla Warszawa-Wola, ul. Kocjana 3, w następujących terminach:

17.04.2015 r., godz.10:00 sala 29, świadkowie Andrzej Kowalski, ks.Stanisław Małkowski
07.05.2015 r.,godz.10:00 sala 29, świadkowie Jan Olszewski, Kazimierz Szurowski, Romuald Szeremietiew, Michał Majewski
20.05.2015 r., godz.10:00 sala 134
28.05.2015 r., godz.10:00 sala 29

Uprzejmie proszę Szanownych Czytelników tej relacji, aby w ewentualnych komentarzach posługiwać się imieniem i inicjałem nazwiska, współoskarżonego w tym procesie wraz z dziennikarzem Wojciechem Sumlińskim, byłego wysokiego oficera kontrwywiadu PRL, Aleksandra L., ponieważ nie wyraził on zgody na podawanie w relacjach z procesu swoich danych osobowych ani na publikowanie swojego wizerunku.

ander
O mnie ander

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka