andrzej111 andrzej111
1720
BLOG

Skąd to pruderyjne oburzenie na Pietrzaka, a nie na Niemców?

andrzej111 andrzej111 Niemcy Obserwuj temat Obserwuj notkę 44

Nie cichnie oburzenie po słowach Jana Pietrzaka o imigrantach. Jeden z członków KRRiT, prof. Tadeusz Kowalski, domaga się ukarania TV Republika. Tymczasem nie wszyscy pewnie wiedzą, ale Pietrzak sam nic nie zmyślił. Niemcy rzeczywiście już w 2015 roku, umieszczali tzw. „uchodźców” w budynkach należących do byłych obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie.


Jeśli chodzi o zakwaterowanie uchodźców, gminy coraz częściej uciekają się do rozwiązań awaryjnych. W mieście Schwerte w Nadrenii Północnej-Westfalii w dawnych barakach strażniczych należących do kompleksu obozu w Buchenwaldzie umieszczono 21 osób ubiegających się o azyl —donosił w styczniu 2015 r. niemiecki tygodnik „Stern”. Burmistrz Schwerte Heinrich Böckelühr bronił tą decyzję wówczas jako „właściwą”, mimo protestów organizacji żydowskich. Miasto Schwerte przekonywało wówczas, że nie ma w takim rozwiązaniu nic zdrożnego.


We wrześniu 2015 r. natomiast niemieckie media donosiły o umieszczeniu byłych azylantów, oraz bezdomnych, w baraku stojącym na terenie jednego z podobozów Dachau. Planowano także umieszczenie  uchodźców w baraku 116 należącym do kompleksu Dachau, i znajdującym się na terenie miasta Augsburg. Dopiero po ostrej krytyce ze strony organizacji żydowskich, zrezygnowano jednak z tego pomysłu. Skąd więc to dzisiejsze wzmożenie platformowych moralistów?

andrzej111
O mnie andrzej111

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka