Układ otwarty
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro" Życie jest religią.
185 obserwujących
1433 notki
3411k odsłon
1147 odsłon

Informacja jako istota wszechświata i życia

Wykop Skomentuj20

„Informacyjny model wszechświata zasadza się na przekonaniu o stałym zachodzeniu przemian dynamicznych, dokonujących się na różnych poziomach organizacji świata (poczynając od mikroskali), a polegających na nieustannym realizowaniu się pewnych stanów drogą ograniczania różnorodności układów, co właśnie świadczy o bezustannym "generowaniu i przekazywaniu" informacji.' Istnieje wiele zarówno form informacji jak i sposobów, poprzez które informacja może być przekazywania lub przetwarzana, tj. przekształcana z jednej formy w inną."

Jest to pierwsze zdanie z Rozdziału 1.3 rozprawy habilitacyjnej Mariana Wnuka. Rozprawa p.t. „Istota Procesów Życiowych w Świetle Koncepcji Elektromagnetycznej Natury Życia” liczy 280 stron i została opublikowana Redakcje Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996). Dla informacji czytelników oto aktualny fragment życiorysu naukowego Mariana Wnuka, wzięty z jego strony domowej:

Od 1.X.2002 Zatrudniony w Katedrze Filozofii Biologii.

Od 1.VII.2000 Zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego.

1.II.1998-30.VI.2000 Zatrudniony na etacie adiunkta.

1.X.1996-31.I.1998 Zatrudniony na etacie starszego wykładowcy. Rozprawa habilitacyjna nt. "Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia: Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy" (kolokwium habilitacyjne 23.VI.1997 na Wydziale Filozofii KUL, zatwierdzenie przez CK – 24.XI.1997 r., pismo nr BCK-I-H-918/97). Recenzenci rozprawy i dorobku: ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. inż. Iwo Pollo i prof. dr hab. Janusz Sławiński. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii przyrody, dyplom nr 49.
1.X.1987-30.IX.1996 Zatrudniony na etacie adiunkta. W r. akad. 1988/89 - pięciomiesięczny staż naukowy w: Department of Biology, Catholic University of America, Washington, DC, USA.
Ten mój wpis, pomyślany jest jako pierwsza część “serii”. Dalsze części będę publikował w odstępach kilkudniowych. Ta pierwsza część będzie po prostu kopią Rozdziału 1.3 książki Mariana Wnuka. W dalszych częściach postaram się pokazać jak ta sama idea znajduje odzwierciedlenie w pionierskich pracach współczesnych fizyków, zarówno doświadczalnych jak i teoretycznych, a także biologów i filozofów na świecie. Ta dziedzina to przyszłość dobrze pojętej nauki! Zwrócę też uwagę na to jak wiele Polska traci na skutek publikowania wielu ważnych prac wyłącznie w języku polskim. Kiedyś, dawno dawno temu międzynarodowym językiem nauki była Łacina. Kopernik publikował w tym języku. Dziś, czy chcemy tego czy nie, jest nim język angielski.

Zatem przystępuję do rzeczy i przedstawię fragment tej arcyciekawej, prowokującej i godnej najwyższego uznania rozprawy habilitacyjnej Mariana Wnuka, wychowanka ś.p. ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka

 

sedlak

 

Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak.

jeszcze tylko jedna uwaga: w oryginale odnośniki do cytowanych źródeł są w przypisach u dołu stron. Tutaj wszakże, ze względu na format blogu, umieszczę je w nawiasach [ ] a cytowane źródła podam na końcu wpisu. I ostatnia uwaga: temat rozprawy Mariana Wnuka jest mi szczególnie bliski – można to będzie zresztą wywnioskować z poniższego tekstu.

Informacyjny model wszechświata zasadza się na przekonaniu o stałym zachodzeniu przemian dynamicznych, dokonujących się na różnych poziomach organizacji świata (poczynając od mikroskali), a polegających na nieustannym realizowaniu się pewnych stanów drogą ograniczania różnorodności układów, co właśnie świadczy o bezustannym "generowaniu i przekazywaniu" informa­cji. [Lubański 1993b s. 72] Istnieje wiele zarówno form informacji jak i sposobów, poprzez które informacja może być przekazywania lub przetwarzana, tj. przekształcana z jednej formy w inną. [Początkowo, informacja była jedynie drugorzędnym, wyspecjalizowanym terminem scholastycznym (łacińskim) - „informatio” - oznaczającym działanie nadające lub zmieniające kształt określonego kawałka materii. Obecnie, w dobie istnienia cybernetyki, teorii systemówm, tzw. teorii informacji, teorii gier, teorii sterowania, nowej lingwistyki, telekomunikacji, komputerów, sztucznej inteligencji etc., stała się terminem "śliskim"; mimo to usiłuje się budować jakąś naukę "wertykalną" ("vertical" science), która zespalałaby rozmaite skale "procesów informacyjnych" przypominającą samą fizykę (Marijuąn 1996 s. 87).]

Rozprzestrzenianie się informacji odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem drgań ośrodka fizycznego (światło, dźwięk, fale radiowe, drgania elektronów lub drgania oddziałującej materii czy jej struktur itd.). Informacja jest wielkością mierzalną, która jest niezależna od ośrodka fizycznego, poprzez który się przenosi. [Stonier 1990 s. 12.] Dzięki temu, że informacja jest fizycznie zakodowana w postaci różnych wzorców organizacji, to na przykład cząsteczki DNA zawierają i mogą transmitować duże ilości informacji. Nie tylko biosystemy, ale także układy proto-biologiczne i mineralne zarówno zawierają informację, jak i wykazują zdolności do jej przetwarzania.

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale