94 obserwujących
660 notek
987k odsłon
  2627   0

Ustawa 447 - brudna bomba wycelowana w ...

Sformułowanie "Ustawa 447" zostało już odmienione przez wszystkie przypadki. W ostatnich dniach ma miejsce prawdziwy wysyp tej zbitki słów używanej na okrągło w polemice prowadzonej pomiędzy Polakami i środowiskami żydowskimi. Ustawa 447 to, a Ustawa 447 tamto, tej Ustawy 447, tą Ustawą 447, o tej Ustawie 447  itd. itp. Można odnieść wrażanie, że "Ustawa 447" stała się dla opinii publicznej (w Polsce) przysłowiowym Gogiem i Magogiem, którzy gdzieś tam hasają, chuliganią i lada chwila z wielkim hałasem pojawią się na horyzoncie  by nieść pożogę, cierpienie i śmierć. Trochę w tym winy zawodowych polityków, ale również publicystów i dziennikarzy. Tak naprawdę chyba tylko niewielu z nich wskazało na sens i sedno "Ustawy 447". A szkoda, bo aby móc cokolwiek rzeczowego o niej powiedzieć i ocenić czy ma ona cokolwiek wspólnego z Gogiem i Magogiem, czy też przynależy do zbioru o nazwie "strachy na Lachy", trzeba po prostu przyjrzeć się jej nieco dokładniej. Spróbujmy zatem tego dokonać...

Pełna nazwa wspomnianego dokumentu brzmi "USTAWA O  obowiązku raportowania nt działań niektórych państw obcych w odniesieniu do majątku ery Holokaustu i powiązanych z tym kwestii". Jest to dokument o takiej wadze, że wskazanym jest przywołanie całej (niedługiej) jego treści:

SEKCJA 1. TYTUŁ SKRÓCONY.

Ustawa niniejsza może być przywoływana również jako „Sprawiedliwość dla osób, które po dziś dzień nie uzyskały rekompensat (JUST), ustawa z 2017 r.”.

SEKCJA 2. RAPORTOWANIE O MAJĄTKU ERY HOLOKAUSTU I POWIĄZANYCH Z TYM KWESTIACH.

(a) Definicje. – W tej sekcji:

(1) WŁAŚCIWE komisji Kongresu. – Określenie „właściwe komisje Kongresu” oznacza:

(A) Komisję Spraw Zagranicznych Senatu;
(B) Komisję ds. Wydatków Rządowych Senatu;
(C) Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów; i
(D) Komisję ds. Wydatków Rządowych Izby Reprezentantów.

(2) PAŃSTWA objęte. – Określenie „państwa objęte” oznacza kraje uczestniczące w Konferencji Mienie Ery Holokaustu 2009, które są wskazane przez Sekretarza Stanu lub państwa określone przez Sekretarza w porozumieniu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, jako państwa szczególnej troski w odniesieniu do kwestii wskazanych w podsekcji (b).

(3) BEZPRAWNE PRZEJĘCIE LUB PRZEKAZANIE. – Termin „bezprawnie przejęcie lub przekazanie” obejmuje konfiskatę, wywłaszczenie, nacjonalizację, sprzedaż wymuszoną lub przeniesienie oraz sprzedaż lub przekazanie pod przymusem mienia w okresie ery Holocaustu lub w okresie rządów komunistycznych w państwie objętym.

(b) Raportowanie – nie później niż w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, Sekretarz Stanu przedstawi właściwym komisjom Kongresu raport, który oceni i opisze charakter i zakres przepisów państwowych oraz egzekwowanie przez państwa polityk dotyczących identyfikacji i zwrotu lub restytucji za bezprawnie przejęte lub przekazane mienie ery Holocaustu, zgodne z założeniami i celem Konferencji Mienie Ery Holokaustu 2009, w tym:

(1) zwrotu prawowitemu właścicielowi każdej nieruchomości, w tym mienia o charakterze religijnym lub komunalnym, która została bezprawnie zajęta lub przekazana;

(2) jeżeli zwrot mienia określonego w ust. 1 nie jest już możliwy, zapewnienia prawowitemu właścicielowi porównywalnej własności zastępczej lub wypłacenia mu godziwej rekompensaty zgodnie z zasadami sprawiedliwości i szybkiego postępowania administracyjnego opartego na zasadach słuszności, przejrzystości i sprawiedliwości;

(3) w przypadku mienia bez spadkobierców, zapewnienia majątku lub rekompensat na rzecz potrzebujących pomocy ofiar Holokaustu, na cele związane ze wspieraniem edukacji o Holokauście oraz na inne cele;

(4) stopień, w jakim takie przepisy i polityki są wdrażane i egzekwowane w praktyce, w tym poprzez wszelkie mające do nich zastosowanie postępowania administracyjne lub sądowe; i

(5) w miarę możliwości przegląd mechanizmów i przebiegu realizacji roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych ocalonych z Holokaustu jak i członków rodzin obywateli Stanów Zjednoczonych ofiar Holokaustu.

(c) Oczekiwania Kongresu. – Kongresu oczekuje, że po przedstawieniu raportu opisanego w podsekcji (b), Sekretarz Stanu winien nadal przekazywać Kongresowi sprawozdania o majątku z ery Holokaustu i związanych z tym kwestiach w sposób, który jest zgodny ze sposobem, w jaki Departament Stanu informował o takich sprawach przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zaznaczę, iż nie jestem prawnikiem i być może moja interpretacja zawiera jakieś niedokładności lecz na zdrowy rozum "Ustawa 447" mówi ni mniej ni więcej tylko, że:

1. Jej zapisy dotyczą głównie państw Europy Środkowej i przede wszystkim Polski.

2. Przedmiotem zwrotu/rekompensaty ma być wszelkie mienie (realnie - w olbrzymiej przewadze nieruchomości), które utracili Żydzi podczas sprawowania rządów zarówno przez okupantów niemieckich  jak i (uwaga!) w okresie sprawowania władzy przez bolszewickie dyktatury.

3. W przypadku gdy brakuje spadkobierców beneficjentami mają zostać bliżej niekreślone podmioty prawne.

Przekładając powyższe na język polski "Ustawa 447"  nie dotyczy - wbrew potocznej opinii - lat 1939-1945 ale de facto okresu 1939-1989! Co więcej wprowadza niespotykaną w świecie cywilizowanym zasadę umożliwiającą przekazywanie rekompensat czy konkretnych składników majątku ludziom nie mającym nic (!) wspólnego z ofiarami.

Jest też bardzo ciekawym, że Senat USA tak radośnie i bez wątpliwości rozdaje cudze majątki niczym Zagłoba Niderlandy. Prawdziwy wzór demokracji i poszanowania prawa...

I jeszcze jedno. Jeśli enuncjacje dotyczące szacunków wspomnianych rekompensat są bliskie prawdy i ich wysokość ma oscylować wokół 65 miliardów USD to jest to bardzo poważna sprawa. Wyobraźmy sobie bowiem, że na każdego pracującego Polaka przypadnie około 14 000 zł. Osobiście znam kilka osób, które takie kwoty znajdują na swym "pasku do wypłaty" co miesiąc. Znam też wielu takich, którzy na wspomniane 14"tysi" pracują pół roku. Nie znam jednak nikogo kto chciałby nie za swoje winy oddawać takie sumy nieuprawnionym cwaniakom.

Nie jestem pewny czy korowody i rwetes podniesiony w świecie nt. "polskich obozów śmierci" mają związek z "Ustawą 447", mam jednak wielką nadzieję, że jesteśmy w stanie jak jeden mąż odpowiedzieć zgrai, która kręci tym interesem: "Nie wiecie z kim tańczycie hucpiarze!".*"Brudna bomba to koncepcja, która nie została zrealizowana jak na razie przez żadne państwo. Idea jest stosunkowo prosta – chodzi o to, by skonstruować bombę, która przy użyciu klasycznych materiałów wybuchowych i substancji radioaktywnych skazi jak największy obszar. ".

Źródło: https://www.polishclub.org/2017/12/30/ustawa-447-senatu-usa-sprawa-odszkodowan-dla-grupy-zydowskiej/

Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka