Benon 1 Benon 1
584
BLOG

Ile może kosztować instalacja wind we wszystkich niższych blokach w Polsce?

Benon 1 Benon 1 Polityka Obserwuj notkę 70
Podjąłem próbę oszacowania jaką kwotę ze środków rządowych trzeba będzie przeznaczyć na instalację wind we wszystkich niższych blokach w Polsce w ramach zapowiedzianego przez PiS programu „Przyjazne osiedle”. [1,2]

Ile kondygnacji, ile klatek schodowych, ile wind?

W Polsce budowano głównie dwa rodzaje bloków:

  • wieżowce jedenastokondygnacyjne, czyli dziesięciopiętrowe – w tych od początku były zamontowane windy,
  • bloki pięciokondygnacyjne, czyli czteropiętrowe, bez wind.

W związku z powyższym przyjmiemy, że wszystkie bloki, w których będą instalowane windy to bloki pięciokondygnacyjne.

W jednej klatce schodowej takich bloków, na jednej kondygnacji znajdują się przeważnie 3 albo 4 mieszkania. Załóżmy – być może zaniżając koszty – że na każdej kondygnacji zlokalizowane są 4 mieszkania. W takim przypadku na jedną klatkę schodową będzie przypadało:

                                               mieszkania             kondygnacji               mieszkań
                                         4 ----------------------- x 5 ------------------------ = 20 ------------------------
                                             kondygnację           kl. schodową             kl. schodową

Według PiS liczba mieszkań we wszystkich starych blokach wynosi 4 mln [1]. Przyjmijmy, że połowa – czyli 2 mln – to mieszkania w blokach pięciokondygnacyjnych. W takim razie liczba klatek schodowych we wszystkich blokach pięciokondygnacyjnych będzie wynosiła:

                                                2 000 000 mieszkań
                                         --------------------------------------------- = 100 000 kl. schodowych
                                          20 mieszkań/kl. schodową

Jeżeli windy będą zainstalowane przy każdej klatce schodowej każdego bloku pięciokondygnacyjnego, to liczba zamontowanych wind będzie równa liczbie klatek schodowych.

Koszt instalacji jednej windy

Znalazłem następujące informacje o koszcie instalacji jednej windy zewnętrznej w bloku pięciokondygnacyjnym:

  • 300 000 zł wg cen z 2019 r. [3],
  • 307 260 zł wg cen z 2020 r. [4].

Indeksacja cen

Obecne ceny z powodu inflacji są wyższe od tych sprzed kilku lat. Miernikiem inflacji w budownictwie jest wyliczany przez GUS wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej. Wartości tego wskaźnika kształtowały się następująco [5]:

  • za okres I-XII 2020 = 102,6 (I-XII 2019 = 100),
  • za okres I-XII 2021 = 104,2 (I-XII 2020 = 100),
  • za okres I-XII 2022 = 112,6 (I-XII 2021 = 100).

Jeżeli dojdzie do realizacji programu „Przyjazne osiedle”, to zacznie się ona nie wcześniej niż w 2024 roku. Tymczasem nie są jeszcze znane wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej dotyczące całego 2023 roku i roku 2024. Dlatego przyjąłem do dalszych obliczeń następujące prognozowane wartości wskaźnika:

  • za okres I-XII 2023 = 112,6 (I-XII 2022 = 100) – czyli taką samą wartość jak za okres I-XII 2022,
  • za okres I-XII 2024 = 110,0 (I-XII 2023 = 100).

Zindeksowany koszt instalacji jednej windy

Po przeliczeniu według podanych wyżej wskaźników otrzymamy następujące koszty instalacji jednej windy zewnętrznej w bloku pięciokondygnacyjnym:

                  300 000 zł wg cen z 2019 r. x 1,026 x 1,042 x 1,126 x 1,126 x 1,100 = 447 307,11 zł wg cen z 2024 r.

                  307 260 zł wg cen z 2020 r. x 1,042 x 1,126 x 1,126 x 1,100 = 446 522,36 zł wg cen z 2024 r.

Uśrednijmy dwie otrzymane wyżej zindeksowane wartości kosztów:

                                       447 307,11 zł + 446 522,36 zł
                                      ------------------------------------------------ = 446 914,74 zł ≈ 447 000 zł wg cen z 2024 r.
                                                               2

Tę wartość wykorzystamy do dalszych obliczeń.

Koszt instalacji wind we wszystkich klatkach schodowych wszystkich bloków pięciokondygnacyjnych

Znając koszt instalacji jednej windy i liczbę wind równą liczbie klatek schodowych możemy obliczyć koszt instalacji wind we wszystkich klatkach schodowych wszystkich bloków pięciokondygnacyjnych:

                                                     zł
                                   447 000 ----------- x 100 000 wind = 44 700 000 000 zł = 44,7 mld zł wg cen z 2024 r.
                                                  windę

Skala przedsięwzięcia

Wydatki budżetowe z tytułu programu „800 plus” mają wynieść w 2024 roku około 70 mld zł [6], zatem oszacowany wyżej koszt instalacji wind w niższych blokach stanowi:

                                    44,7 mld zł
                                 -------------------- x 100% ≈ 64% wydatków na program „800 plus” w 2024 r.
                                    70 mld zł

Źródła:

[1] https://pis.org.pl/aktualnosci/program-przyjazne-osiedle

[2] https://youtu.be/zCeTs4iZv-s?si=euxwVLGzXvxHwOws

[3] https://infofordon.pl/aktualnosci/68666/

[4] https://www.windadodomu.pl/blog/winda-do-bloku-zalety-i-koszty

[5] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-lipcu-2023-roku,15,56.html

[6] https://forsal.pl/gospodarka/finanse-publiczne/artykuly/9191295,ile-polska-wyda-na-800-plus-w-2024-roku-resort-podal-kwote.html


Benon 1
O mnie Benon 1

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka