Blog
Naród jest za uczciwością sędziów i prokuratorów
3 obserwujących
198 notek
57k odsłon
121 odsłon

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym kusi jawnością

Wykop Skomentuj

Art. 148. Prawo o prokuraturze Jawność postępowania dyscyplinarnego 

§ 1. Postępowanie dyscyplinarne przed sądem dyscyplinarnym toczy się jawnie. 

art.135 Prawo o prokuraturze Immunitet prokuratorski

  § 14. W zakresie nieuregulowanym w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej oraz w sprawach o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania lub uchwały w przedmiocie zastrzeżenia, o którym mowa w § 7, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym.

Zachęcam innych do wsparcia  w walce o JAWNOŚĆ w sądach. Jawność bywa pozorowana. Jawność zapisano w Konstytucji RP i ustawach. Jawność w sądach dyscyplinarnych zapisano w ustawie Prawo o prokuraturze w 2016r. Zapraszam na kolejne posiedzenie w sądzie dyscyplinarnym w dniu 11 lutego 2020 roku, godzina 11-ta (szczegóły załącznik). Zgodnie z ustawą jest ono jawne.

Zgodnie z art.135 § 14 Prawo o prokuraturze w związku z art.148 Prawo o prokuraturze UCHYLANIE IMMUNITETU JEST JAWNE . Ponadto Art. 45. Konstytucji RP Prawo do sprawiedliwego procesu 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

FILM - tu obejrzysz rzeczywistość -  https://www.youtube.com/watch?v=tbOruBncI0I&fbclid=IwAR1mHXvHLQZb5-QED2UuC_FWsglrC42Qtp5wN_JwwnV0ibNT70u6AQNuu6c

image

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale