5 obserwujących
146 notek
370k odsłon
87894 odsłony

Kryterium dochodowe alimenty 2019. Jak obliczyć wysokość alimentów?

Rząd wprowadził nowe rozwiązania do tzw. tzw. pakietu alimentacyjnego.
Rząd wprowadził nowe rozwiązania do tzw. tzw. pakietu alimentacyjnego.
Wykop Skomentuj9

Rząd chce skuteczniej walczyć z dłużnikami alimentacyjnymi. Nowe przepisy przewidują m.in. podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obowiązek zatrudniania alimenciarzy przy robotach publicznych oraz lepszy przepływ informacji do komorników z ZUS.

Wysokość alimentów - jak obliczyć?

Nie ma żadnych przepisów regulujących wprost wysokość dopuszczalnych alimentów. Sąd za każdym razem ustala je indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby dziecka/dzieci oraz zarobki rodzica i jego sytuację życiową. Niekoniecznie brane są pod uwagę realne zarobki, ale bardziej możliwości zarobkowe, czyli to, ile jest w stanie zarobić osoba o takim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach.

Aby wyliczyć dokładną kwotę, która jest niezbędna do utrzymania dziecka, warto wiedzieć jak zaplanować budżet domowy. Dokładne wyliczenie wszystkich wydatków pozwoli w poprawny sposób napisać pozew o alimenty.

Jak napisać wniosek o alimenty? - Wysokość alimentów a potrzeby dziecka


We wniosku o alimenty powinno być zawarte uzasadnienie potrzeb dziecka i możliwości rodzica. Jak to rozumieć? Usprawiedliwione potrzeby dziecka to opłaty mieszkaniowe (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, fundusz remontowy), wyżywienie, wydatki szkolne (podręczniki, zeszyty, przybory, składki klasowe, ubezpieczenie, obiady, świetlica, wyjścia do kina, zajęcia dodatkowe), środki czystości, leczenie, odzież, obuwie, rozrywka/kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino), koszty dojazdów, wyjazdy na wakacje, większe wydatki jednorazowe (sprzęt sportowy, aparat ortodontyczny, meble do pokoju, pościel, elektronika).

Oczywiście wszystkie koszty utrzymania muszą być podzielone, ponieważ oboje rodzice powinni partycypować w utrzymaniu dziecka. Nie oznacza to jednak, że sąd całą kwotę podzieli równo na pół, ponieważ na rodzica, który z dzieckiem na co dzień nie zamieszkuje przypada więcej, gdyż drugi rodzic obowiązek alimentacyjny realizuje także poprzez bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim rodzicu.

Pozew o alimenty - gdzie i jak złożyć pozew alimentacyjny?

Pozew o alimenty składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W wyroku sąd określa wysokość alimentów, termin płatności, a także sposób ich przekazywania.

Wysokość alimentów. Jak bez udziału sądu dogadać się po rozstaniu? (TVN24/x-news)

Fundusz alimentacyjny - kryterium dochodowe

O alimenty z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba, która ma zasądzone alimenty na dziecko od rodzica (może to być wyrok sądu albo ugoda sądowa), a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Egzekucję uznaje się za bezskuteczną, jeżeli w okresie dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Kryterium dochodowe uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie o 75 zł z 725 do 800 zł od 1 października 2019 r. (przez 10 lat ta kwota była zamrożona). Pozwoli to dodatkowym 60 tysiącom dzieci na korzystanie ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ułatwienia dla komorników sądowych

Komornik powinien sam ustalić, jakie dochody osiąga osoba zobowiązana do alimentów i jaki ma majątek. Jeśli jednak strona starająca się o alimenty na dziecko ma takie informacje, to warto komornikowi je przekazać, gdyż może to usprawnić egzekucję alimentów.
Komornicy sądowi mają szybciej i sprawniej pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Proponuje się, aby otrzymywali je elektronicznie i nieodpłatnie, wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. W takiej sytuacji jeśli dłużnik alimentacyjny podejmie legalną pracę zarobkową, komornik może od razu zająć jego wynagrodzenie na poczet alimentów. 
Długi alimentacyjne są traktowane w sposób szczególny - mają pierwszeństwo przed innymi, tzn. jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów ma kredyty lub pożyczki, których nie spłaca, to i tak egzekwowane od niego pieniądze w pierwszej kolejności muszą być przeznaczone na spłatę alimentów.

Kary dla pracodawców, którzy kryją alimenciarzy

Zgodnie z rządowym projektem, na organizatora robót publicznych nałożony zostanie obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dokonując podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, ma w szczególności brać pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych.

Zaproponowano też zmianę przepisów kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do pracodawcy, który nie współpracuje z komornikiem sądowym, np. nie udzieli komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika. Karane będą też te firmy, które podpisują z dłużnikami umowy o pracę przewidujące najniższe możliwe wynagrodzenie, a resztę pensji wypłacają pod stołem. W takich przypadkach komornik nie może zająć pensji na poczet alimentów lub robi to w stosunku do zaniżonej kwoty.  Największa sankcja to kara grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych "na czarno". Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zobacz też: Więzienie za alimenty

Zdecydowano także o możliwości egzekucji alimentów z diet za podróże służbowe. Będzie można ich pobrać do 50 proc. Przepis ten znajdzie zastosowanie do kierowców tirów, w których wynagrodzeniu diety stanowią znaczną część.
Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Jak zmienić wysokość alimentów?

Ustaloną przez sąd wysokość alimentów można zmienić, składając do sądu pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Trzeba jednak wykazać, że zmieniła się sytuacja życiowa. Ta zmiana może polegać na zmianie potrzeb dziecka (np. idzie do szkoły) lub na zmianie możliwości zarobkowych rodzica (np. rodzic zachoruje lub straci pracę). Przed sądem trzeba wykazać, udowodnić konkretne okoliczności, które uległy zmianie i uzasadniają nasze żądania.

Jak długo trzeba płacić alimenty?

Rodzice płacą alimenty na pełnoletnie dziecko, dopóki uczy się, lub jest chore, co uniemożliwia mu samodzielne utrzymanie się. Jedyną okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest to, że dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, czyli: uzyskało kwalifikacje pozwalające na zarobkowanie, uzyskało majątek przynoszący dochody wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania, lub nadużyło prawa, celowo przedłużając okres nauki (powtarza klasy lub lata studiów, zmienia szkoły). Z płacenia alimentów może zwolnić jedynie sąd.

Zobacz też:  Kreatywne zabawy z dzieckiem bez wydawania pieniędzy

źródło: PAP, facetpo40.pl, gazetaprawna.pl, obywatelskieinfo.ngo.pl

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.

Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo