5 obserwujących
16 notek
6576 odsłon
120 odsłon

Kilka oczywistych faktów nt. społeczeństwa, które zgrabnie ujął Antoni Rivarol

http://www.objectifgard.com/2017/07/04/homme-de-lettres-gardois-rivarol-brillant-controverse-pamphletaire-bagnolais/
http://www.objectifgard.com/2017/07/04/homme-de-lettres-gardois-rivarol-brillant-controverse-pamphletaire-bagnolais/
Wykop Skomentuj2

Kilka aforyzmów Antoniego Rivarola, zwanego „królem konwersacji”, „Świętym Jerzym epigramu”. http://www.tomaszgabis.pl/2012/01/04/rivarol/


Warto zapoznać się z tymi aforyzmami, bo krótko definiują oczywiste pojęcia na temat życia wspólnego. Wiadomo, że w epoce, gdy profesorowie z Oxfordu ogłosili wszem i wobec, że już żadna prawda nie obowiązuje, bo od nich zaczynają się rządy post prawdy, czyli nachalnej propagandy i ideologii, tym bardziej potrzebne jest przypominanie odwiecznych, podstawowych prawd.

I. Ignorancja i zły cel główną przyczyną upadku społeczeństwa:
1. Natura zmusza nas, byśmy albo zabili kurczaka, albo umarli z głodu; na tym zasadza się nasze prawo.
2. Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby: oto prawdziwa wolność społeczna.
3. Istnieje w narodzie, istniała także zawsze w zgromadzeniu narodowym, większość składająca się z zawistników i mniejszość ambicjonerów – jako że pierwsze rzędy niedostępne są dla wielkich mas, a pretensja do nich tylko u niektórych może być uzasadniona. Ambicja pragnie osiągnąć cel, który zawiść pragnie zniweczyć, co kończy się triumfem woli zniszczenia reprezentowanej przez większość.
4. Dla plebsu nie istnieje wiek oświecony. Plebs nie jest francuski, angielski czy hiszpański, jest taki sam w każdym czasie i w każdym kraju: wciąż kanibalistycznie łaknący połknąć bliźniego, a gdy mści się na swym rządzie, karze jawnymi aktami hańby przestępstwa nie zawsze dowiedzione.
5. Zadaniem każdego rządu jest ochrona społeczności; a społeczność nie ma i nie może mieć od swych początków innego celu jak gwarancja bezpieczeństwa i własności. Ta jasna, ostra i pojemna definicja wykluczałaby wszelką sprzeczność, gdyby nie dodano do niej w niezręczny sposób jako pleonazmu dwuznacznego i spornego słowa wolność.
6. Naród bez wiary i ziemi skarleje jak Anteusz zawieszony między niebem a ziemią.
7. Każdy filozof, który rozmyśla nad problemami ustroju i konstytucji, jest brzemienny w jakobina: to jest prawda, o której Europa nie powinna zapomnieć.
8. Harmonia w państwie zależy od stopniowania rywalizacji i zapału współzawodnictwa; od rzemieślnika po kapitalistę i od prostego żołnierza po marszałka polnego. Na dubeltowej drabinie rang i majątku każdy naśladuje tego, kto stoi przed nim, i od którego dzieli go tylko jeden stopień godności albo bogactwa. Taka ambicja jest rozumna – filozofowie jednak połączyli skrajności, przeciwstawiając żołnierzowi marszałka, a robotnikowi bogacza; ten regres doprowadził wszystkich do upadku.
9. Pochodzenie instytucji politycznych jest następujące: na potrzebach zasadzają się prawa a na prawach uprawnienia. We Francji natomiast dano ludowi uprawnienia, do których nie miał praw i prawa, których nie potrzebował.
10. Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy; gdy władza upada, upadają także prawa.

II. Ciekawe oczywistości:
Dyscyplina winna ciążyć jak tarcza, nie jak jarzmo.
Cywilizowane ludy nie są dalsze barbarzyństwu niż lśniąca stal rdzy. Ludy i metale są gładkie tylko na powierzchni.
Filozofia jako późno dojrzały owoc ducha i jesieni życia nie może być karmą ludu, który wciąż pozostaje w stanie dziecięctwa.
Właściwym mówcą w zgromadzeniu ludowym jest namiętność.
Na dziesięć osób, które o nas mówią, dziewięć opowiada to, co najgorsze, a ta dziesiąta, która mówi dobrze, wyraża to jak najgorzej.
Jeśli na dworach sposób myślenia i wyrażania myśli jest subtelniejszy niż gdzie indziej, to dlatego, iż istnieje tam przymus skrywania myśli i uczuć.


Przełożył Wojciech Kunicki, wybrał Tomasz Gabiś

http://www.tomaszgabis.pl/2012/01/12/rivarol-„aforyzmy”/


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo