0 obserwujących
5 notek
11k odsłon
661 odsłon

Encyklika Laudati Si w świetle nauki o zmianach klimatycznych

Wykop Skomentuj15

Czego dowiesz się z Encykliki o zmianach klimatycznych, a o czym musisz poczytać?

Wstęp

Do zajęcia się tą tematyką zainspirowała mnie pewna dyskusja na temat Encykliki Laudato Si. W trakcie dyskusji doszedłem do wniosku, że tematyka zmian klimatycznych jest tak ogromna i skomplikowana, iż aby zrozumieć co Papież Franciszek chce nam powiedzieć, trzeba zagłębić się w aktualny stan badań.

Zauważyłem, że niestety powszechny brak wiedzy na tematy klimatyczne prowadzi w dyskusji do kategorycznych stwierdzeń formułowanych po obu stronach sporu, w oparciu o fragmentaryczne, najczęściej nieistotne zagadnienia. Jedni negują całkowicie globalne ocieplenie. Inni, z kolei, koncentrują się na przemówieniach pewnego szwedzkiego dziecka, wieszcząc powszechne nieszczęścia jakie niechybnie spadną na ziemię ("Jesteśmy na początku masowego wymierania"). Często w dyskusji padają argumenty, które uchodzą dzieciom, lecz nie ludziom dorosłym. Jak się przekonałem wczytując się w główne opracowania na temat wyników badań - sprawa nie jest ani prosta, ani jednoznaczna.

Pozwólcie więc, że postaram się streścić informacje o badaniach naukowych, jakie znalazłem w różnych źródłach, w kontekście zagadnień poruszonych w Laudato Si. Uważam, że Encyklika Laudato Si, mimo drobnych nieścisłości, o których piszę w artykule, jest dokumentem ważnym dla świata. W połączeniu z wynikami najnowszych badań powinen być on wykorzystany do rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat przewidywanych zmian klimatycznych, szczególnie wobec nachalnej propagandy, którą nam się serwuje w mediach. Propaganda ta jest wyraźnie adresowana do młodych ludzi, więc zaproponowanie spokojnej rozmowy z wykorzystaniem rzeczowych argumentów powinno być naszą odpowiedzią na to zjawisko.

Papież Franciszek w pkt. 61 Encykliki daje wyraźną wskazówkę, że “W wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie ma podstaw, by proponować definitywne rozwiązania, i rozumie, że powinien słuchać i promować uczciwą debatę wśród naukowców, szanując różnorodność opinii”. Z kolei w pkt 135 czytamy: “Dlatego konieczne jest zapewnienie debaty naukowej i społecznej, która byłaby odpowiedzialna i szeroka, zdolna do wzięcia pod uwagę wszystkich dostępnych informacji i nazywania rzeczy po imieniu", poczynając od "różnych badań niezależnych i interdyscyplinarnych".

Jeszcze kilka ważnych zastrzeżeń:

  • nie jestem specjalistą od nauki o klimacie, więc charakter artykułu jest czysto amatorski,
  • artykuł nie obejmuje analizy całej Encykliki, lecz tych części, które odnoszą się do klimatu,
  • ilość prac naukowych i badań w zakresie zmian klimatycznych jest ogromna i mam świadomość, że uwzględniłem tylko pewną ich część; tym niemniej powołuję się w tekście na kilkadziesiąt źródeł naukowych, w tym na wiele prac przekrojowych; trzeba pamiętać, że cały czas publikowane są wyniki nowych badań, które czasami zasadniczo zmieniają wcześniej przyjęte hipotezy; kilka przykładów znajduje się w tekście,
  • większość materiałów źródłowych dostępnych jest tylko po angielsku.

Źródła wiedzy o zmianach klimatycznych

Przebijając się przez ogrom informacji na temat zmian klimatycznych (celowo nie piszę o “ociepleniu klimatu”, ale o tym później) często powołuję się na informacje zebrane na wikipedii. Widzę pewien brak obiektywizmu w niektórych wpisach tam umieszczonych, ale doceniam, że tak dużo informacji zebrano w jednym miejscu - zarówno w zakresie argumentów za globalnym ocieplenie, jak i podważających niektóre tezy formułowane przez zwolenników głównego nurtu.

Na marginesie: ciekawa jest lektura zakładki Dyskusja artykułów wikipedii, gdzie niektórzy edytorzy próbują namówić adminów do zmiany stwierdzeń na bardziej obiektywne. Najczęściej z marnym skutkiem, co świadczy o pewnym ukierunkowaniu osób redagujących to jakże cenne źródło informacji.

W kwestii badań naukowych trudno jest pominąć organizację o nazwie IPCC finansowaną przez ONZ. Opracowaniem, które będę często cytował, to raporty IPCC (a właściwie cykl raportów, z których pierwszy został wydany w roku 1990) zawierające podsumowanie głównego nurtu badań w zakresie zmian klimatu. Są one redagowane w oparciu o wiele tysięcy badań i stanowią pewien “konsensus naukowy” w  różnych aspektach dotyczących klimatu.

Mam świadomość, że:

  • jest wielu naukowców formułujących zdania odrębne od niektórych tez raportów IPCC lub zostali wykluczeni z komitetu IPCC; zdania odrębne są w moim artykule szeroko potraktowane;
  • są organizacje zrzeszające naukowców - na przykład NIPCC - które wysuwają odmienne hipotezy niż naukowcy z IPCC; NIPCC opublikował też artykuły i książki krytykujące metodologie stosowane przez IPCC; wyniki badań tych organizacji zostały w artykule uwzględnione;
  • krytykuje się sformułowanie “konsensu naukowy” twierdząc, że fakty naukowe nie powinny podlegać konsensusom; o ile możemy oczekiwać, że fakty naukowe rzeczywiście nie powinny być przedmiotem konsensusu, to jednak dopuszczam, że naukowcy w tak skomplikowanej materii jaką jest klimat, są skazani w większości na stawianie hipotez; konsensus w raportach IPCC polega więc na tym, że prezentując hipotezy na temat klimatu określa się ich szacowane prawdopodobieństwo lub oblicza się jaką mamy pewność co do danej hipotezy na podstawie ilości wyników badań ją potwierdzających, w stosunku do całej grupy badań wziętych pod uwagę.

Wprowadzenie

Dla przejrzystości podzieliłem artykuł na 6 głównych sekcji:

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości