7 obserwujących
233 notki
129k odsłon
  126   0

Kiedy Putin przestanie być prezydentem Rosji?

Fragment z opracowania Biblioteki Sejmowej o tytule „konstytucja Rosji” Wydawnictwa Sejmowego na stronie 30 podaje (cytuję), że „Parlament FR zachował jednak teoretyczną możliwość odwołania prezydenta Rosji z zajmowanego stanowiska.

W myśl ustawy zasadniczej prezydent może zostać odwołany ze swej funkcji, jeśli zaistnieją łącznie następujące przesłanki:
1. Prezydent popełni ciężkie przestępstwo albo dopuści się zdrady stanu, co stwierdza w swych orzeczeniach Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny.
2. Obie izby parlamentu podejmą uchwałę o złożeniu głowy państwa z urzędu większością dwóch trzecich głosów każdej z izb.
3. Uchwała taka zapadnie na wniosek co najmniej jednej trzeciej deputowanych do Dumy Państwowej po przeprowadzeniu postępowania przez „specjalną komisję” powołaną przez Dumę Państwową.
4.Uchwała taka zostanie podjęta nie później niż w terminie trzech miesięcy od chwili przedstawienia prezydentowi przez parlament zarzutu popełnienia przestępstwa lub dopuszczenia się zdrady stanu.”
Prezydentowi FR przysługuje również prawo powoływania urzędników na różne stanowiska państwowe, może swobodnie odwoływać i powoływać członków rosyjskiego rządu i jest zwierzchnikiem tego rządu, a premier rządu jest jego podwładnym. Prezydent Putin może łatwo rozwiązać izbę niższą rosyjskiego parlamentu.

Z powyższych przepisów wynika to, że gdyby 1/3 Dumy Państwowej FR wystąpiła z przedstawieniem Putinowi zarzutu popełnienia przestępstwa ludobójstwa lub pomocnictwa w jego dokonaniu, a nadto przekonała o słuszności odwołania prezydenta Putina izbę wyższą Zgromadzenia Federalnego – Radzę Federalną to dopiero wtedy byłoby możliwe odwołanie Putina z urzędu. Choroba, ciężka nieuleczalna choroba wpływająca na merytoryczne i jakościowe podstawy podejmowanych przez niego decyzji na temat prowadzenia wojny z Ukrainą, nie jest przyczyną, według rosyjskiego systemu prawa, służącą zdjęciu Putina z prezydentury.
Przypomnę jeszcze, że Zgromadzenie Federalne jest instytucją parlamentarną, która działa nieprzerwanie, codziennie, a zgromadzenia narodowe innych państw działają na sesjach.

Dopóki Putin nie umrze będzie prezydentem Federacji Rosyjskiej. Tak długo może trwać rosyjska, druga obecnie wojna z Ukrainą. Biorąc pod uwagę sytuację osobową w rosyjskim parlamencie wątpię, żeby ktokolwiek z parlamentarzystów odważył się Putinowi przedstawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa zagrozić w pełnieniu przywództwa.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka