Blog
blog unukalhai
unukalhai
unukalhai unuk.al.hayah@gmail.com
46 obserwujących 133 notki 199730 odsłon
unukalhai, 5 sierpnia 2015 r.

Warszawskie Termopile 1944

733 4 0 A A A

Notka niniejsza stanowi kontynuację cyklu tekstów dotyczących genezy Powstania Warszawskiego '44, gdyż uważam, że tylko pokazanie szerokiego kontekstu uwarunkowań może dać dzisiaj właściwy obraz sytuacji z jaką dowództwo Polski Podziemnej musiało zmierzyć się w połowie 1944 roku w okupowanej Warszawie, a szerzej, na ziemiach polskich zajmowanych w szybkim tempie przez Armię Czerwoną  w miarę wprowadzania, na zasadzie faktów dokonanych, i głównie przez NKWD,  porządków sowieckich na zajmowanych terenach.
Rzecz jasna,  na cykl ten składają się  teksty opublikowane przez uczestników i świadków wydarzeń roku 1944, i rzecz jasna, dobór tych tekstów jest całkowicie subiektywny. No, ale po to ma się własny blog.
Tym razem jest to publikacja Tadeusza Żenczykowskiego z łamów londyńskich „Wiadomości”” (nr 962 z 6 września 1964 roku) pod tytułem „Powstańcze zamiary P.P.R.”  Autor w oparciu o publikacje autorów komunistycznych (źródła wymienione na końcu tekstu) przeanalizował plany przejęcia władzy przez rezydentów sowieckiego imperium w Warszawie w sierpniu 1944 r.

Nota o Autorze (fragmenty za Wiki)
Tadeusz Żenczykowski, ps. Kania, Kowalik, Zawadzki (ur.2 stycznia 1907 wWarszawie, zm.30 marca 1997 wLondynie) – polski prawnik, działacz polityczny i publicysta. KawalerOrderu Orła Białego. Autor licznych prac historycznych.  
Kawaler
Orderu Orła Białego (1996).
Od poseł na
Sejm II RP piątej  kadencji (od listopada 1938)  z listyObozu Zjednoczenia Narodowego.
We wrześniu 1939 brał udział w obronie
Warszawy. Po ucieczce z niemieckiego oflagu był organizatorem i przewodniczącym konspiracyjnegoZwiązku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR). Od 1940 pracował wBiurze Informacji i Propagandy Komendy GłównejAK. KierowałAkcją N, a od 1943 był kierownikiemPodwydziału "Antyk", zajmującego się propagandą antysowiecką ("Wolność Robotnicza" i "Głos Ludu"), oraz "Rój", przygotowującego propagandę powstańczą.
Podczas Powstania Warszawskiego pełnił funkcję szefa Wydziału Propagandy AK.
Po upadku powstania znalazł się w niewoli niemieckiej, po zakończeniu wojny zaczął redagować konspiracyjne pismo antykomunistyczne "Głos Wolności". W listopadzie 1945 opuścił kraj.
Na emigracji prowadził działalność polityczną i publicystyczną. W latach 1954–1975 był redaktorem, następnie zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa. Należał do Rady Powierników Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie,. Był długoletnim współpracownikiem emigracyjnych pism "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza".

Poza Orderem Orła Białego był odznaczony:

Krzyżem Walecznych,Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym i SrebrnymKrzyżem Zasługi, a za działalność w konspiracji podczas wojny  Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W 1996 otrzymałMedal Polonia Mater Nostra Est.

(…)

W porównaniu do tekstu oryginalnego dokonałem w niektórych jego miejscach korekty  interpunkcji oraz korekty nazwy miejscowości Życzyn k/Ryk (w oryginale: Rzyczyn).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główny cel komunistów w latach wojny - zdobycie władzy w Polsce - był również częścią planów politycznych Związku Sowieckiego. Przywódcy P.P.R. nie byli jednak na tyle naiwni, żeby naprawdę wierzyć w siły partii i jej wpływ na społeczeństwo. Wiedzieli, że do władzy nie dojdą własnymi siłami. Niezbędna była pomoc bagnetów Armii Czerwonej. Interwencja sowiecka zależała od sytuacji międzynarodowej i wojennej Zawczasu natomiast można było przygotowywać do zabezpieczenia rządów w chwili przełomowej Armię Ludową, bardzo zresztą słabą liczebnie. Do sprawowania władzy potrzebowali bowiem komuniści własnego aparatu terroru. Specjalny rozkaz nr 13 dowództwa głównego AL, wydany 24 marca1944, przewidywał że po przetoczeniu się frontu sowiecko-niemieckiego oddziały AL nie wezmą udziału w pościgu za Niemcami, lecz pozostaną na swoich terenach i „staną do dyspozycji Krajowej Rady Narodowej uczestnicząc w obejmowaniu władzy przez Rady Narodowe na wyzwolonych już przez Armię Radziecką terenach". Inaczej mówiąc przekształcą się w aparat bezpieczeństwa. Gdy władze P.P.R. wydawały ten rozkaz, nie były jeszcze pewne, czy ich koncepcja tworzenia władzy w oparciu na płaszczyźnie i programie Krajowej Rady Narodowej zyska aprobatę Kremla.

Sprawa wyjaśniła się ostatecznie 22 czerwca w rozmowach pierwszej delegacji K.R.N.
z rządem sowieckim w Moskwie. Marian Spychalski otrzymał wówczas oficjalne i wiążące zapewnienie, że ośrodkiem przyszłego rządu będzie K.R.N. Ustalono, że delegacja K.R.N. wspólnie ze Związkiem Patriotów Polskich utworzy w oparciu na szyldzie K.R.N. jakiś tymczasowy rząd (nie precyzowano wówczas jego nazwy) na pierwszym skrawku ziem polskich zajętych przez wojska sowieckie po zachodniej stronie Bugu. Tak wyglądały perspektywy polityczne dla kierownictwa P.P.R. pod koniec czerwca 1944. Komitet Centralny Partii mógł - jeszcze wtedy - nie znać celów planowanej ofensywy sowieckiej, wiedział jednak, że obejmie ona przynajmniej część terenów województwa białostockiego, lubelskiego czy rzeszowskiego. W związku z tym pod koniec czerwca lub w pierwszych dniach lipca 1944 sekretariat K.C. (składający  się wówczas z Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta i Franciszka Jóźwiaka -Witolda), w myśl rozważanych w marcu planów, postanowił w odpowiedniej chwili przenieść się wraz z Prezydium K.R.N. na wschód, na tę część ziem polskich, którą zajmie Armia Czerwona i gdzie wraz z nią zjawi się - utworzony już w Moskwie - ów czasowy „rząd polski". Przewidując tę sytuację, wyznaczono nawet zastępczy sekretariat KC, nazwany Centralną Trójką Partyjną, który miał powstać w Warszawie.

Opublikowano: 05.08.2015 12:46.
Autor: unukalhai
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Na ogół bawię się z losem w chowanego

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Puti się na pewno pochlasta z żalu.
  • Bredzisz niepoczytalnie.
  • ale ukraińce mogli

Tematy w dziale Kultura