Blog
dobrezycie
Wojtek
29 obserwujących 4688 notek 1662753 odsłony
Wojtek, 10 czerwca 2017 r.

Idea referendum

42 0 0 A A A

Idea referendum jest nadzwyczaj prosta. W systemie, gdzie gremium przedstawicielskie występuje w imieniu całej społeczności, dopuszcza się sytuację, w której sami Obywatele będą mogli wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie, a wynik tego bezpośredniego sondażu będzie wiązał władzę w państwie do uwzględnienia woli całego społeczeństwa.

Taki sposób sprawowania władzy w państwie może też być podstawowym aktem stanowiącym... Wystarczy, że władza wykonawcza w państwie będzie posiadać własne systemy zbierania informacji o preferencjach społeczeństwa i tak postępować, aby realizować wskazania suwerena. O tym, że takie funkcjonowanie państwa jest możliwe, możemy przekonać się w Szwajcarii - gdzie nie tworzy się parlamentu. Rząd jest tam władzą wykonawczą a samo społeczeństwo w systematycznie organizowanych referendach podejmuje decyzje rozstrzygające...

Inaczej jest w krajach o demokracji pośredniej. Tam co pewien czas dokonuje się wyboru przedstawicieli organu stanowiącego, ten umocowuje prezesa rady ministrów, a cała rada ministrów tworzy politykę państwa, która przedstawiana jest władzy stanowiącej do zatwierdzenia.

Tu mamy do czynienia z różnymi formami zawłaszczania władzy przez określone grupy, które usiłują zawładnąć dla siebie przewodniczącego liczącej się partii i wpływać na jego decyzje. O tym, że taki system nie jest w stanie utrzymać się dostatecznie długo, wiemy z doświadczenia.

W tym miejscu aż prosi się o zwrócenie uwagi na system wyborczy. To ordynacja wyborcza rozstrzyga - kto uzyska mandat członka władzy stanowiącej i od relacji wyborczych zależy, czy będzie to władza w pełni respektująca wolę suwerena, czy też będzie to władza uzurpatorska, która skrzętnie skorzysta z uzyskanego mandatu, aby zagwarantować sobie bezkarność z powodu podjętych decyzji sprzecznych z interesem państwa, które ta władza reprezentuje.

Nie jestem zwolennikiem delegalizacji partii politycznych. Zgodnie z definicją - jest to organizacja społeczeństwa w celu realizacji swojego interesu. Zadaniem systemu władzy w państwie jest taki podział struktur władzy, aby nie dochodziło do jej zawłaszczania i ucieczki od odpowiedzialności karnej za działania na szkodę społeczeństwa.

Bardzo ważnym atutem partii politycznej jest jej kreatywność polityczna. Gremium polityczne nie musi być duże liczebnie, ale może mieć ogromny wpływ opiniotwórczy. Jeżeli partia polityczna będzie cieszyła się dużym autorytetem w społeczeństwie - to na pewno jej wpływ na polityków będzie znaczący. Nawet na polityków nie będących członkami tej partii.

Przy dużym autorytecie w społeczeństwie popartym trafnością ocen - żaden czynny polityk nie odważy się na podejmowanie decyzji sprzecznych z oceną lidera opinii politycznej. Chyba, że sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że nowatorskie podejście jeszcze nie zostało zauważone przez dyktatorów oceny politycznej.

Uważam, że poważne partie polityczne powinny bardzo starannie zadbać o kadrę swych członków. Zarząd takiej partii powinien być nieskazitelny i zdolny do eliminowania tych członków, którzy narażają  wizerunek partii na szwank. Tym samym gremium polityczne może cieszyć się dużym zaufaniem społeczeństwa.

Jeżeli będzie to gremium zdolne do tworzenia opinii sprawdzających się w czasie, wtedy taka partia będzie w stanie wpływać na wynik głosowania społeczeństwa - pozytywne lub negatywne oceny kandydatów uczestniczących w wyborach powszechnych przeniosą się na wynik wyborczy - społeczeństwo bardzo często opiera się przy podejmowaniu decyzji - na którego kandydata oddać swój głos.

Aktualnie obowiązująca ordynacja wyborcza jest skonstruowana tak, że głos oddany na kandydata jest przeliczany na komitet wyborczy, który tego kandydata zgłosił, ale w wyniku przeliczeń nie jest to już głos wpływający na wybór personalny. Dopiero poprzez decyzje zarządu partii politycznej przyznaje się mandaty stosownie do uzyskanych miejsc w parlamencie... już w ramach przydziału mandatów dla partii politycznej.

Taka ordynacja wyborcza przekłamuje wynik głosowania wyborców - mandat może uzyskać ten członek partii politycznej, który jest lepiej postrzegany przez zarząd partii politycznej a nie ten kandydat, na którego swój głos oddali sami wyborcy.


W mojej ocenie obywatelski charakter wyborów został zdominowany przez partyjną koterię i tylko zaangażowanie lidera partii politycznej przesądza, że będzie to partia działająca w interesie społeczeństwa, czy też będzie to partia wzajemnej adoracji...


Jak powinna kształtować się polityka referendum ?

Myślę, że referendum jako rozpoznanie preferencji społeczeństwa, może być doskonałym narzędziem władzy w państwie, równie dobrze może maskować ukryte zamiary władzy dbającej o profity dla siebie. Wszystko zależy od rangi samego referendum. Można nadać mu nazbyt wysoki warunek uczestnictwa wyborów i wtedy stwierdzić, że jest to tylko niezobowiązujący sondaż na zadany temat.

Opublikowano: 10.06.2017 20:06.
Autor: Wojtek
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

O mnie świadczą moje słowa...

Darmowe narzędzie do tłumaczeń stron internetowych
FreeWebsiteTranslation.com

Geo Visitors Map 1 tracker

1 I - 31 XII 2017 - monitoring pozycji

Średnia liczba odsłon (miesięcznie)
w 2017 r. - 8950.

w 2016 r. - 14 480
w 2015 r. - 10 760
w 2014 r. - 16 620
w 2013 r. - 17 160

free counters

Mój fotoblog :
Wrocław, 'spacer'


Zobacz moje fotografie :


1
tracker

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Propozycja 3 x 15 % jest propozycją z października 2015. Natomiast koncepcja 3 x 15 utknęła w...
  • Nie wiem, czy w świetle ostatnich wydarzeń można nadal uważać, że Grzegorz Schetyna to...
  • Uważam, że upamiętnienie wizyty polityka tej klasy, jak Jarosław Kaczyński w obiekcie o...

Tematy w dziale Polityka