9 obserwujących
56 notek
37k odsłon
249 odsłon

Konstytucja, konstytucja!

Wykop Skomentuj3

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni.  

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

(i właśnie taka ustawa została podpisana i w tej chwili nie chodzi o to, czy ona jest dobra czy nie, tylko, czy jest zgodna z prawem i czy obowiązuje. Jaki jest proces legislacyjny, nie będę tutaj wklejał, natomiast): 

 

Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:  

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. 

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata. 

4.Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.  

 

Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:  

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. Art. 189. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

 

Jeżeli waszym zdaniem sędzia Juszczyszyn miał prawo kwestionować prawomocność wyboru sędziów przez KRS i następnie SN miał prawo te wątpliwości rozpatrzyć, bo według Konstytucji:, 

 

Art. 183. 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania 

 

to ja wam wszystkim gratuluję obiektywizmu. Co myślę na temat tego obiektywizmu napisałem w poprzedniej notce. Powiedzielibyście wprost, że nie chodzi o prawo, tylko o nieuznanie TK, jako zawłaszczonego przez PiS i prawo macie tam gdzie słońce nie zachodzi. Co o tym nieuznaniu sądzę napisałem w trzech poprzednich notkach, a w ostatniej też o prawie unijnym, które sprowadza się do lakonicznego Art. 2 Traktatu Unii.  

Wiadomo, że ta cała awantura, to od początku ustawka polityczna obliczona na kampanię prezydencką, a tam już niektórzy nawet Boga w to mieszają i każą się bać niewiernym w wyroki najświętsze kapłanów nieomylnych. Czasy się zmieniają, a historia się powtarza. To kiedy tam ten majdan nam szykujecie? Zdjęcie dałem w nawiązaniu do gwarancji ustrojowych, jakie tu chce wymusić elyta dla zachowania swoich wpływów. Następnym krokiem interwencja w ramach majdanu.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale