25 obserwujących
270 notek
250k odsłon
  309   1

Historia Polaków kołem się toczy - czy z ręką w nocniku. Na kogo stawiać trzeba

Z Internetu
Z Internetu

Ryszard Legutko, polski filozof, publicysta i polityk, w „Eseju o duszy polskiej” napisał - „Gdyby Polskę wyobrazić sobie jako pojedynczego człowieka, to ów człowiek tych wszystkich przejść prawdopodobnie by nie przeżył, a jeśliby mu się to udało, to byłby kaleką o ciężkich urazach psychicznych”. Miał na myśli historię Polski i Polaków.

Historia - dzieje; koleje losu; fortuna; człowiecza dola. To przeszłość, kroniki, zamierzchłe czasy... synonimów znalazłoby się więcej... Słowo „historia” jest rzeczownikiem abstrakcyjnym; znaczeniowo podobnym jest inny rzeczownik „fortuna”.

Historię można zastąpić fortuną i odwrotnie; obie bywają łaskawa albo okrutna dla człowieka.

Fortuna była rzymską boginią przeznaczenia i zmienności losów ludzkich, w których dobro od zawsze przeplata się ze złem. Zwrot "koło fortuny" pochodzi od Cycerona; przysłowie „fortuna kołem się toczy” do tego nawiązuje i wyraża nieprzewidywalność ludzkich losów poddanych działaniu przypadku, czyli ślepego losu. Fortuna w ikonografii często przedstawiana jest z kołem.

Stąd też utworzyło się powiedzenie – fortuna kołem się toczy... Historia, kołem się toczy też...Warto zapamiętać, że Fortuna ślepa jest - Fortuna dicitur caeca.

Ślepy jest też los – nieunikniona konieczność, przeznaczenie, fatalność; albo też – linia życia, opatrzność, wyroki niebios. „Los” w podejściu klasycznym, odnosi się się do nadprzyrodzonej siły kierującej życiem ludzi, a w mitologii starożytnej również do egzystencji bogów.

,,Ślepy los", często szydzący z usiłowań i szlachetnych uczuć ludzkich, od czasów romantyzmu przeciwstawiano Opatrzności, rozumianego jako plan boski, kierujący biegiem historii oraz wyznaczający cel i sens egzystencji - zarówno jednostek, jak i zbiorów ludzkich.

Pojęcie doli, losu albo przeznaczenia nie sprzeciwia się w ogólności decydowaniu o własnej przyszłości, gdyż nie wyklucza przyczynowości; tak więc obecne decyzje mogą więc być przyczyną przyszłych zdarzeń i udanych osiągnięć.

Los i przeznaczenie są w Polsce często nazywane „dolą”... Dola człowieka, dola Polka, dola Polski. Zawsze można rozróżnić dobrą dolę od złej dolą, czyli coś dobrego od zła które każdego może spotkać w życiu... Na różnym poziomie rozumienia i przejmowania się własną i cudzą dolą... Tak więc, do pojęcia „dola” trzeba przyłożyć właściwe podejście..

Czy Polacy mają jakikolwiek wpływ na swoje życie i przyszłość Polski, czy też rządzi wszystkimi przeznaczenie? Przeznaczenie nieuchronne, od którego nie można nigdzie i nigdy uciec. Czy ludzie są tylko zabawkami wielkich mocy boskich?

W Polsce nawet ludzie „prości” wiedzą, że człowiek jest kowalem własnego losu. Bardzo słusznie!

Wielu wykształconych polskich uczonych i myślicieli przedstawia problem w sposób bardziej skomplikowany. Twierdzą, że u Polaków nie funkcjonują dwa terminy – niepogłębiona świadomość rzeczywistości i licha narodowa tożsamość.

Świadomość jest podstawowym i fundamentalnym stanem psychicznym; w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym, i jest w stanie na nie reagować

Świadomość narodowa - to świadomość pochodzenia, historia narodu, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura narodowa; inaczej, to charakter narodowy - polska dusza.

Tożsamość narodowa to coś innego – poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze - symbole narodowe, język, barwy narodowe

Jak mówią uczeni - świadomość narodowa i tożsamość kulturowa są czynnikami wyznaczającymi miejsce człowieka w zróżnicowanym społeczeństwie...  Istotnymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się świadomości narodowej oraz tożsamości kulturowej są - język, religia, tradycja, historia, polityka, stereotypy i ludowe mity. problemy konwersji narodowej i kulturowej, a także relacje między „swoimi” i „obcymi”.

Poczucie tożsamości narodowej szczególnie ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne jest wspólne działanie na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu.

Największy wpływ na tożsamość narodu wywierały zawsze elity – filozofowie, pisarze, historycy, etnografowie, artyści i uczeni oraz ośrodki ich działania: uniwersytety, placówki badawcze, stowarzyszenia kulturalne i towarzystwa naukowe.

Wielu polskich myślicieli powtarza, że Polska jest krajem wielokrotnie zrywanej ciągłości swojej tożsamości. W ostatnim stuleciu pojawialiśmy się i znikaliśmy z mapy świata, byliśmy grabieni, okupowani i mordowani, zdradzono nas, burzono nasze miasta, odbierano historyczne tereny, narzucano obcą ideologię i w końcu poddano eksperymentowi gwałtownej transformacji. Okręt Rzeczpospolitej przypomina opisywany przez Plutarcha zabytkowy okręt Tezeusza, na którym wymieniano spróchniałe klepki poszycia na nowe, z nadzieją że okręt dopłynie.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo