PGE ma plan dla Bełchatowa

Elektrownia Bełchatów. Fot. PAP
Elektrownia Bełchatów. Fot. PAP

Zmiany w polskiej energetyce niepokoją związkowców elektrowni Bełchatów. PGE zapewnia, że z powodu transformacji nikt nie straci pracy.

Nowa strategia PGE do 2050 r. zakłada wydzielenie aktywów węglowych i skupienie na produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wydzielenie węgla pozwoli na prowadzenie koniecznych inwestycji związanych z transformacją energetyki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym oraz na rozsądne, bezpieczne i rozłożone w czasie przeprowadzenie procesu dekarbonizacji. Obecnie 70 proc. polskiej energii elektrycznej pochodzi z węgla. Polityka Unii Europejskiej zobowiązuje nas do transformacji, aby polska energetyka w 2050 r. była neutralna klimatycznie. Neutralna, czyli nie obciążała środowiska zanieczyszczeniami.

Wydzielenie energetyki konwencjonalnej jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego i zachowania miejsc pracy – przekonuje PGE.

Związkowcy z elektrowni Bełchatów obawiają się marginalizacji sektora węglowego i zwolnień. Wezwali pracowników do bojkotu spotkań z zarządem firmy w tej sprawie. Jak informuje portal Biznesalert, zarząd PGE organizuje bezpośrednie spotkania z pracownikami, aby tłumaczyć im, na czym polega nowa strategia i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Według rozmówcy portalu, „interesy związkowców i pracowników nie zawsze są zbieżne”. „Niestety często mamy wrażenie, że związkowcom nie zależy na prawdziwym dialogu, a tylko na utrzymywaniu atmosfery sporu” – mówi informator portalu.

- Zależy nam, żeby wszyscy pracownicy otrzymali od nas wszelkie potrzebne informacje dotyczące Grupy PGE i jej dalszego rozwoju. To bardzo ważne, żeby wszyscy pracownicy mieli jednakowy dostęp do informacji i danych dotyczących przyszłości Grupy - mówi prezes zarządu spółki Wojciech Dąbrowski.


PGE zapewnia, że w nowej strategii elektrownia Bełchatów nie zostanie zmarginalizowana, a w wręcz przeciwnie - będzie kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Spółka przypomina, że od lutego 2020 r., czyli od powołania nowego zarządu spółki, prowadzono dialog ze stroną społeczną i odbywały się spotkania ze związkami zawodowymi. Rozmawiano o zagrożeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed Grupą PGE. Związkowcy poznali propozycje działań, które następnie znalazły się w strategii. Rozwiązania w niej zawarte nie są więc dla nich zaskoczeniem.

- Transformacja energetyczna to szansa na nowe miejsca pracy, nowe pomysły na działalność gospodarczą. Będziemy wspierać rozwój naszych pracowników w ukierunkowaniu na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych – mówił kilka dni temu prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski na konferencji o transformacji energetyki EkoSfera.


Nowa strategia Grupy nie zakłada zwolnień pracowników - zapewnia PGE. Owszem, zatrudnienie będzie spadać, ale w ogromnej większości zjawisko będzie to wynikać z przyczyn naturalnych. Do 2030 r. wiek emerytalny osiągnie 12 tysięcy pracowników. Redukcja zatrudnienia w perspektywie dziesięciu i trzydziestu lat oznacza w większości naturalne odejścia na emeryturę.

Zakończenie spalania węgla w Bełchatowie nie musi oznaczać problemów dla lokalnego rynku pracy, a „zielone” inwestycje mogą przynieść więcej miejsc pracy niż oferują obecnie bełchatowska kopalnia i elektrownia – przekonuje PGE. Transformacja energetyczna regionu w pierwszym etapie będzie obejmowała budowę farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii. Każda z tych inwestycji to miejsca pracy przy budowie i późniejszej obsłudze, a także szansa na nowe miejsca pracy i nowe pomysły na działalność gospodarczą. Ponadto PGE deklaruje, że będzie aktywnie wspierać mieszkańców regionu bełchatowskiego przy przebranżowieniu, tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej, kształceniu dzieci i młodzieży w zawodach przyszłości jak nowoczesne usługi energetyczne związane z inteligentnymi sieciami i obsługą energetyki prosumenckiej.

PGE informuje, że przeprowadzi ocenę kompetencji pracowników, w wyniku której powstaną indywidualne plany rozwoju. Szkolenia, mentoring, przyuczanie nowych pracowników, udział w projektach, informacja zwrotna – te metody pozwolą wykorzystać i zwiększyć potencjał pracowników w nowych warunkach. W Grupie obowiązują zasady mobilności, które umożliwiają transfer pracowników pomiędzy spółkami. W razie potrzeby w pierwszej kolejności odbywa się zawsze rekrutacja wewnętrzna. 

Zgodnie z uchwałą zarządu spółki w sprawie „Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów”, aktywa węglowe zostaną wyposażone w potrzebne kompetencje, strategię działania i plany na kolejne lata. Podmiot, który powstanie na bazie zaplanowanego w strategii podziału na aktywa węglowe i niewęglowe, będzie ściśle współpracować z PGE. Grupa PGE będzie nadal aktywna w rejonach węglowych, inwestując m. in. w produkcję z odnawialnych źródeł energii.

- Nowa strategia Grupy PGE została przygotowana w taki sposób, aby przyspieszyć polskie inwestycje w odnawialne źródła energii, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dalsze funkcjonowanie aktywów węglowych wspierających rozwój OZE pod kontrolą Skarbu Państwa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Grupy PGE.

Region bełchatowski jest ujęty w raportach Komisji Europejskiej jako region górniczy wymagający wsparcia z funduszy unijnych w procesie transformacji. W innych krajach programy pomocy dla regionów węglowych obejmują m. in. wsparcie inwestycyjne, rozwój infrastruktury, świadczenia przedemerytalne i przejściowe, finansowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych, szkolenia zawodowe. Województwo łódzkie, na terenie którego znajduje się elektrownia Bełchatów, może stać się jednym z beneficjentów unijnych funduszy na sprawiedliwą transformację.

BG

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka