21 obserwujących
959 notek
1325k odsłon
  750   0

PKN ORLEN: Wypłata dywidendy i miliardy na transformację. Strategia ORLEN2030

Do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł. Fot. PKN ORLEN
Do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł. Fot. PKN ORLEN

Płocki koncern przedstawił swoją strategię do 2030 r. To największy w historii program inwestycyjny. Zakłada, że nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. Strategia zakłada również wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję. Nowe informacje spodobały się inwestorom. 

– Otwieramy nowy rozdział w historii Grupy ORLEN. Kierunki zmian wytycza strategia ORLEN2030, która jest odpowiedzią na globalne trendy. Budujemy nowy koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że segmenty biznesowe, w których dzisiaj jesteśmy najsilniejsi, będą wymagały niezwykle głębokich zmian. Jesteśmy na nie przygotowani. W ciągu ostatnich lat konsekwentnie i skutecznie prowadziliśmy działania wzmacniające Grupę ORLEN i przygotowujące ją do nadchodzącej transformacji. Na realizację naszych strategicznych celów wydamy łącznie ok. 140 mld zł, co wygeneruje łącznie 195 mld zysku EBITDA w ciągu następnych 10 lat. Zdywersyfikowana działalność zapewni nam stabilną sytuację finansową i pozwoli konsekwentnie budować wartość dla naszych akcjonariuszy. ORLEN2030 będzie efektywnym, zintegrowanym koncernem, opartym o czyste technologie i zeroemisyjne źródła energii – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Zdaniem koncernu realizacja strategii ORLEN2030 doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. 


Oto szczegóły strategii ORLEN2030

140 mld zł nakładów inwestycyjnych

Energetyka odnawialna i gazowa, nowoczesna produkcja rafineryjno-petrochemiczna, wytyczą drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Płocki koncern przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł, aktywnie zarządzając portfelem działalności biznesowych.  Około 85 mld zł zostanie przeznaczonych na nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł. 


 40 proc. nakładów zostanie przeznaczonych na obszary, w których Grupa ORLEN jest dziś najsilniejsza – rafinerii, petrochemii, wydobycia, detalu paliwowego i dystrybucji energii oraz gazu.


PKN ORLEN szacuje, że zapotrzebowanie grupy kapitałowej ORLEN na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł. Środki pieniężne mają być przeznaczone w następujący sposób: ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne; ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych; ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki.

Priorytetem będą projekty oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe. 

Rozwój Grupy ORLEN przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych

Możliwości finansowe Grupa ORLEN do 2030 szacuje na ok. 275 mld zł, w tym ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, około 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania.

Grupa ORLEN będzie wykorzystywać również alternatywne źródła finansowania (około 30 mld), takie jak project finance bez regresu, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym (obligacje hybrydowe).

Rekordowe dywidendy

PKN ORLEN założył w strategii, że do 2030 roku wydatki na dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych wyniosą łącznie około 40 mld zł. Jeżeli rok w rok dywidenda będzie się utrzymywała na poziomie wyższym niż 3,5 zł na akcje (1,5 mld zł), to będą to rekordowe dla ORLEN dywidendy.  

- Chcemy też dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Od przyszłego roku będziemy wypłacać dywidendę na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję – zaznaczył szef PKN ORLEN. Ocenił, iż taki poziom dywidendy poprawi atrakcyjność spółki dla akcjonariuszy i „da podstawę do dalszego inwestowania w akcje nowoczesnej, silnej firmy, patrzącej w przyszłość”.

Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że fundamentem strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest „zrównoważony wzrost”. - Dlatego bezpośrednio na ten cel przeznaczymy ponad 30 mld zł, czyli blisko jedną trzecią wszystkich nakładów inwestycyjnych – zapowiedział. Oznajmił też, że wśród strategicznych przedsięwzięć PKN ORLEN i podmiotów jego grupy kapitałowej zrealizowanych zostanie w sumie 60 inwestycji, mających na celu obniżenie emisji. - I wiemy, jak je sfinansować – dodał.

Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka