289 obserwujących
1723 notki
12176k odsłon
  1422   0

Ta straszna ustawa i poprzednie wypadki

Tekst z druku sejmowego poprawek do ustawy o IPN:
Art. 55a.

1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. 

Art. 55b.
Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.

-------------------------------------------------------------------------

A były sobie takie ładne zapisy w kodeksie karnym, wprowadzone przez PiS w 2006 roku:  art. 112 pkt 1a oraz art. 132a.
Art. 112 pkt. 1a mówił o "przestępstwie pomówienia Narodu Polskiego" i o tym, że niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, polską ustawę karną stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie jego popełnienia.
Art. 132a zaś brzmiał: "Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Nie pamiętam, żeby wtedy Izrael w ogóle się tym interesował. Niestety, te ładne zapisy szybko utraciły swoją moc – a dlaczego?
Ano 19 września 2008 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 112 pkt 1a oraz art. 132a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny -  są niezgodne z art. 7 oraz art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji.  Niezgodność z Konstytucją w tym przypadku TK znalazł w toku prac legislacyjnych...*

----------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek z tego płynie jeden. ale za to straszliwy, a mianowicie różne tajne/poufne ekipy utraciły wpływy w polskim państwie!! 
Kiedyś wystarczył TK, wszystko było po cichu -  teraz, żeby zablokować tych nazioli z PiS, to trzeba było uruchomić i Kneset i Putina i nawet tę lewaczkę z Departamentu Stanu USA! I dalej nie działa!
No horror po prostu...

 

 

*http://prawo.vagla.pl/node/8145

 

 

 

Lubię to! Skomentuj30 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka