Fizyka Smoleńska
Piszę o rzeczach pięknych: fizyce, lotnictwie, wszechświecie i superkomputerach. Ale też o smutnych: wyjaśniam katastrofę smoleńską. Odsłaniam manipulacje oszustów politycznych i nieuków, ich pseudonaukę o nazwie "fizyka smoleńska". Fot.: Lot nad Hudson
118 obserwujących
90 notek
923k odsłony
  29037   1

38. Jak dr Nowaczyk i mgr Macierewicz wykiwali prof. Lakowicza

"Można nabierać wiecznie pewnych ludzi, albo czasami wszystkich, ale nie da się nabierać wszystkich wiecznie"

  [Abraham Lincoln]

 

PRAWDA  NT.  WIZYT MACIEREWICZA W OŚRODKACH NAUKOWYCH

Napisał do mnie dziś Profesor Joseph Lakowicz z University of Maryland, wybitny naukowiec (współautor ponad 500 recenzowanych publikacji, w tym ponad 50, gdzie jest pierwszym autorem, dyrektor Centrum Fluorescencji UMD w Baltimore, MD). Zaznaczam, nie znałem go wcześniej. Rozsyła on do wszystkich potencjalnie zainteresowanych swoje oświadczenie.

Z tego oświadczenia wynika, że  --pozwólcie, że nie będę tego owijał w bawełne-- został nabrany i wystawiony do wiatru przez Macierewicza i swego pracownika, adiunkta Nowaczyka, nota bene szefa zespołu tzw. ekspertów ZP. Wykorzystali oni jego nazwisko i nazwę jego laboratorium do swoich celów, o których zapomnieli go jednak zawczasu poinformować, a także falszywie stworzyli wrażenie, że brał udzial lub wspierał badania smoleńskie, z ktorymi nie ma nic a nic wspólnego. Profesor Lakowicz żąda publicznego odwołania fałszywych informacji.

 ______________________________________________________________________________________

Dear Dr Artmowicz,

I received some disturbing information linking my name with Dr. Nowaczyk and the plane crash. I am sending the note below to as many people as I can. Please forward as you find appropriate. Thank You.

Joe Lakowicz

rehttp://niezalezna.pl/41411-posel-macierewicz-w-usa

To whom it may concern,

The article gives the impression I am involved in this investigation. I am in no way involved in this. I instructed Mr. Nowaczyk to always say he was speaking only for himself, not my University, not my lab and not for me. I was asked to meet with MR. Macierewicz on a hours notice. I agreed to do so to be polite. I now feel this meeting was requested just for this purpose to say I am involved, which is a set up. I have never had any part in this investigation.

I request a correction or retraction be published immediately to correct this misleading article. The retraction should mention that Dr Lakowicz and the University of Maryland are not involved in this topic in any way. Thank you.

Joseph Lakowicz, University of Maryland.

____________________________________________________________________________________

[ten email  dostałem wieczorem 21 maja]

Here is an e mail I sent to some of my colleagues. Feel free to distribute.
Thank you. Joe

To all my colleagues,

I am very angry and upset about these reports that I am somehow involved with the investigation of a plan crash in Poland. I was ask to meet  with A Macierewicz on short notice at the request of K Nowaczyk from my laboratory. I thought the purpose of this meeting was because Macierewicz wanted to meet me because of my reputation. I had no idea who he was. He was on the way to DC with Nowaczyk and they were passing close to my home where I was working. It was a short meeting. Macierewicz thanked me for the work of Nowaczyk on the crash. I did not respond to the thank you because I did not want to embarrass Nowaczyk in front of Macierewicz , but in no way did I express gladness of his involvement. I quickly changed the subject. I had previously told Nowaczyk this crash was in no way related to his work. I do not approve of Nowaczyk's work on this but I cannot control what he does as an individual.

I previously told Nowaczyk on several occasions that he was not allowed to mention my name, my lab or the university about this matter when speaking or writing about the crash. I instructed him to start any discussion or talk with a statement that he was giving his own opinions, not those of the university or myself. I stated this forcefully and without ambiguity on several occasions.

I feel like I was set up or tricked, I was ask to allow a courtesy visit and then its reported that I was involved in this work. I had no idea who Macierewicz was or his position in government. I want nothing to do with
this matter and will reprimand Nowaczyk for this serious violation of instructions and trust. I value my scientific reputation and do not want it damaged by any association with this matter. Feel Free to send this to anyone who mentions my involvement in this matter.

Thank you and best wishes, to all.

Joe
____________________________________________________________________________________________

 

 

TŁUMACZENIE LISTÓW PROFESORA LAKOWICZA

 

Szanowny dr. Artmowicz,

Otrzymałem pewne niepokojące informacje łączące moje nazwisko  z dr. Nowaczykiem i z katastrofą. Wysyłam uwagi poniżej, do największej liczby ludzi, jak mogę. Proszę przekazać dalej, jak pan uważa za właściwe.  
Dziękuję.

Joe Lakowicz

dotyczy: http://niezalezna.pl/41411-posel-macierewicz-w-usa

[UWAGA, tekst został już zmodyfikowany. Orginalny tekst w linkach, w ostatnim paragrafie poniżej. przyp. YKW]

Do wszystkich, kogo to może dotyczyć,

Artykuł stwarza wrażenie, że jestem zaangażowany w to dochodzenie. Ja nie jestem w żaden sposób w to zaangażowany. Poleciłem Panu Nowaczykowi, by zawsze mówił tylko za siebie, nie w imieniu mojego Uniwersytetu, ani mojego laboratorium, ani nie w moim imieniu. Zostałem poproszony o spotkanie z p. Macierewiczem na godzinę przed faktem. Zgodziłem się na to, aby być uprzejmym.Teraz czuję, że spotkanie to odbyło się w tym celu, aby powiedzieć, że jestem zaangażowany, co było niejako zasadzką. Nigdy nie miałem żadnego udziału w tym dochodzeniu.

Żądam 
niezwłocznej korekty lub opublikowania sprostowania, w sprawie tego wprowadzającego w błąd artykułu. Należy w sprostowaniu wspomnieć, że Dr Lakowicz i University of Maryland nie biorą udziału w tym temacie w żaden sposób. Dziękuję.

Joseph Lakowicz, University of Maryland.

__________________________________________________________________________________

[ten email dostałem wieczorem 21 maja]

Oto e mail, ktory wysłałem do kilku moich kolegów. Proszę rozpowszechniać zgodnie z uznaniem.
Dziękuję. Joe

Lubię to! Skomentuj583 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka