33 obserwujących
1817 notek
1220k odsłon
311 odsłon

Ordo Iuris – fanatyzm w miejsce religii

Wykop Skomentuj24

Historia chrześcijaństwa dowodzi o słabej religijności jego wyznawców, często zastępowanej religijnym fanatyzmem praktykowanym zawsze na rzecz panowania nad wyznawcami, a nie w imię służenia im. 

Mnogość schizm w rodzinie chrześcijaństwa miały najczęściej źródło w politycznych ambicjach liderów frakcji religijnych pretendujących do stanowiska głowy kościoła.

Ta pozorowana troskliwość o „czystość” dogmatów wiary celowo pośród ludu wzbudzana fanatyzmem religijnym, najprostszym mechanizmem zawładnięcia umysłami „prostaczków”: ["Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." Mt 11, 25.”] jest źródłem wielu konfliktów katolickich sumień narażonych na dwuznaczność postaw wiary wynikającą często z owych religijnych interpretacji.

Z tych powodów miały miejsce wszystkie zbłądzenia w Kościele katolickim widziane przez wielu jako „niepojęte” zarozumialstwo jego hierarchicznych sfer zastępujących Boską Prawdę Wiary, swoją ludzką interpretacją zasad wiary zawsze dopasowywaną do bieżących interesów Kościoła hierarchicznego, często rozmijającą się z regułami Świętego Kościoła Powszechnego, czyli PRAWDZIWEGO Kościoła wszystkich jego wyznawców.

Bardzo boleśnie dzisiaj w Polsce odczuwamy takie kapłańskie zbłądzenia w kraju ludzi o dużej ilości katolików postawionych przez naszą krajową hierarchię KK na przeciwległych biegunach „polskiego” katolicyzmu w uproszczeniu nazwanych: A/ TORUŃKIM /pod przemożnym wpływem o. Tadeusza Rydzyka ortodoksyjnego, zacofanego katolickiego „jastrzębia”/ i B/ FRANCISZKOWYM – kiedyś „łagiewnickim” /pod jednoznacznym wpływem nauk papieża Franciszka postępowego katolickiego „gołębia” jawnie lekceważonego przez obóz toruński /.

Smutnym potwierdzeniem bezkrytycznego popierania przez polski Episkopat „katolickości toruńskiej” /agresywnej/ w zadziwiająco zgodnym współdziałaniu z obecną władzą państwową – tworzy niebezpieczne zjawisko konfrontacji z katolicyzmem Franciszkowym o nastroju koncyliacyjnym wobec polskich problemów światopoglądowych tak ostro zarysowanych obecnie demonstracjami ruchu LGBT i tytułowej Ordo Iuris „skażonych” już wrogimi rękoczynami.

Polityczny kontrast w reakcjach na to zjawisko przez rządowe siły porządkowe brutalnie rozpędzające demonstracje LGBT i w pełni tolerujące obrzydliwe /obsceniczne w obrazach szczątków poaborcyjnych płodów/, demonstrowane na objazdowych „bilbordach” Ordo Iuris bez najmniejszej reakcji biskupów, to dowód ich sprzyjania obrazom fanatyzmu religijnego.

Takiego milczenia nie zachowują jednak wobec demonstracji LGBT, które hierarchowie odsądzają od czci i wiary językiem wrogim bardo odległym od chrześcijaństwa i nauk papieża Franciszka.

Krótko mówiąc polscy biskupi chwalą fanatyzm religijny a przemilczają nauki papieża Franciszka, co świadczy o groźnej fali kolejnego zbłądzenia dużej części polskich hierarchów.

Milcząca bezczynność polskich katolików w tej sprawie niejako potwierdza tezę o słabej religijności „dzieci kościoła katolickiego” w Polsce.

Nadszedł czas nowej Franciszkowej ewangelizacji Polski!

Wykop Skomentuj24
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka