36 obserwujących
1905 notek
1288k odsłon
  127   0

Ideologia wrogiem demokracji

Encyklopedia Powszechna najważniejszymi ideologiami XX wieku określa: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, komunizm, anarchizm, nacjonalizm, faszyzm, feminizm, ekologizm.

www.Ideologie XX wieku - Materiały dodatkowe – galeria wiedzy Wydawnictwa Naukowego PWN

Zaś demokrację przedstawia tak:

a) forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy,

b) synonim samych praw i wolności politycznych, których podstawą jest równość obywateli wobec prawa oraz równość ich szans i możliwości;

www. demokracja - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Ten wstęp umieściłem po to, aby uniknąć sporów w kwestii „definicji” ustrojów obecnych we współczesnej, politycznej rzeczywistości świata.

Szczególną uwagę zwracam jednak na to, że pośród wymienionych ideologii nie ma demokracji, co samo w sobie budzi sympatię do demokratycznych  stosunków społeczno - państwowych, pozbawionych ideologicznych nakazów do jakiejś państwowej ideologii narzucanej przez ekipy rządzące o określonych proweniencjach ideologicznych.

XX wiek zasłyną z dramatycznie tragicznych losów narodów doznanych od systemów ideologicznych.

Historia nie zna przypadku trwałego sukcesu politycznych reżimów ideologicznych. Dwudziestowieczne reżimy faszystowskie i komunistyczne zniknęły w niesławie.

Na razie – co prawda – istnieje jeszcze komunizm azjatycki /Chiny, Korea Płn., Wietnam/, jednak tylko dlatego, ze uwolniły gospodarkę państwową od planowych „pięciolatek” /Chiny, Wietnam/ dokonując tym samym dużego postępu cywilizacyjno-bytowego. Azjatom na razie to wystarcza, ale tylko do czasu aż powszechnie zapragną osobistej wolności, które określa DEKLARACJ PRAW CZŁOWIEKA tak rekomendowana:

„Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność”.

www. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (unesco.pl)

Refleksja nasuwa się sama. Pluralistyczne społeczeństwa mogą pokojowo ze sobą żyć tylko w takiej wspólnocie państwowej, w której demokratyczne państwo jest wolne od ideologicznych fasad ustrojowych wyznawanych przez rządzących i grupy społeczne ich wspierające.

Pod wieloma względami gatunek ludzki jest zróżnicowany i choć każda grupa wolałaby mieć rządy z bliskimi jej ideologiami, to musi uznać, że państwo należy do wszystkich obywateli różnych światopoglądowo tak samo traktowanych.

Nasza ojczyzna przeżywa obecnie potężny kryzys ustrojowy rozdarty pomiędzy wyznawcami obecnej konstytucji i narzucaną społeczeństwu obywatelskiemu przez obóz rządowy narodowo – katolicką ideologię /nacjonalistyczną/ o moralnych paradygmatach religii katolickiej.

Dla mnie katolika, byłoby to nawet miłe gdyby nie fakt, że w państwie o liberalnej demokracji światopoglądowo pluralistycznej żadna religia nie może być obywatelom narzucana jako obowiązujące prawo. Wszystkie światopoglądy mają w Polsce równe prawa konstytucyjne, co rusz przeze mnie przypominane zapisem w preambule ustawy zasadniczej:

„…my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, …”

Ten obowiązujący w Polsce ustrój polityczny, w całości odpowiada wartościom ustrojowym Unii Europejskiej, która zgodnie z naszą konstytucją uznała państwo polskie za w pełni europejskie, zgodne z demokratycznymi ideałami Wspólnoty, gwarantujące demokratyczną stabilność owych wartości ustrojowych w całej Unii europejskiej.

Polska pozbawiona owych demokratycznych atrybutów ustrojowych nie będzie /mówiąc językiem informatyka/ kompatybilna z resztą wspólnoty i nawet gdy nie będzie z niej wyrzucona /ze względów traktatowo formalnych/ to – zgodnie z art. 7 traktatu o unii europejskiej – zostanie zmarginalizowana do roli niemego podmiotu prawnego bez prawa głosu.

Prawicowa koalicja rządząca w Polsce jest ugrupowaniem stricte ideologicznym pod wielkim wpływem hierarchii KK autorów szkodliwego planu przekształcenia Polski w państwo wyznaniowe. Partie tworzące tę koalicje /PiS, SP i Porozumienie Gowina/ różnią się nieznacznie tylko stosunkiem do gospodarki i kwestii społecznych.

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo