35 obserwujących
1975 notek
1317k odsłon
  72   0

Synod, ważne wydarzenie katolików

image


Tak brzmi komunikat Archidiecezji Gnieźnieńskiej o synodzie:

„Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła będzie miało zmienioną formułę. Dotąd synod był wydarzeniem gromadzącym głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata – potrwa do października 2023 roku i składające się z trzech etapów: etapu diecezjalnego (październik 2021 – kwiecień 2022), etapu kontynentalnego (wrzesień 2022 – marzec 2023) i etapu powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku. Jego zasadniczym celem jest większe uczestnictwo wszystkich wiernych w kształtowaniu życia i misji ewangelizacyjnej Kościoła.”

www.Synod 2021-2023 • Archidiecezja Gnieźnieńska

Pogrubiona czcionka podkreśla nowum tego synodu nadając mu: „wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu”. Czyli biskupi będą wysłuchiwać głosy zwykłych katolików umocowanych tylko „sakramentem chrztu”, co tak podkreśla ks. Adam Boniecki „Głos zostaje udzielony Ludowi Bożemu, bowiem wszyscy ochrzczeni (…) są powołani do aktywnego uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła”, a „decyzje duszpasterskie (…) mają być zakorzenione w żywym glosie Ludu Bożego”.

www.Synod jak sobór | Tygodnik Powszechny

Jest to więc wielce ożywcza wiadomość dla katolików, którzy z wielkim niepokojem przeżywali ubolewania godny w Kościele trend umniejszania roli Ludu Bożego likwidacją przedstawicielskich struktur parafialnych w gospodarowaniu parafialnymi dobrami wspólnoty spychając wiernych do roli „poddanych” klerowi, czyli odwrócenia istoty Kościoła Powszechnego /kościół to wierni/ na rzecz zbiurokratyzowanej administracji Kościoła Instytucjonalnego /strukturalna administracja/.

To historyczne „wyłuskanie” rad parafialnych z władzy majątkowej parafii stało się czynnikiem mocno demoralizującym całą administrację kościelną od proboszczów wzwyż. Ten wielce obraźliwy gest był wypowiedzeniem wiernym przez kler katolicki mandatu zaufania dla współgospodarowania mieniem parafii. Tak zrodziła się gorsząca wiernych patologia demoralizacji i nadmiernego bogactwa administratorów Kościoła.

Na tle powyższego zachodzi pytanie, jak na przywrócenie w Kościele głosu masom wiernych zareagują biskupi i prezbiterzy. Szczególnie jest to istotne w Polsce gdzie Kościół zbratany z władzą sojuszem „tronu z ołtarzem” powinien wrócić do roli duchowego lidera wiary katolickiej, a nie polityki rządu.

Zapewne będą trudności podobne do realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II, tak zreferowane przez Michała Białkowskiego w opracowaniu RECEPCJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II W POLSCE W LATACH 1972-1978:

„W sporządzonym 25 listopada 1965 roku protokole nr 10 konferencji polskich ojców soborowych obradujących w Rzymie zanotowano: „Ogólnie przewiduje się, że pełne wprowadzenie uchwał soborowych w życie wymagać będzie około 20 lat” . W rzeczywistości – dla Kościoła w Polsce – perspektywa dwóch dekad recepcji Vaticanum II, którą zwieńczyły obrady II Nadzwyczajnej Sesji Synodu Biskupów w Rzymie w 1985 roku, była niewystarczająca, by w pełni wprowadzić w życie wszystkie uchwały soborowe”.

www.greg,+{$userGroup},+02+Bialkowski (1).pdf

Zaś prof. Andrea Ricardi, tak w tej sprawie odpowiedział na pytanie dziennikarza:

Edward Augustyn: Synodalność uratuje Kościół z kryzysu?

Prof. Andrea Ricardi: Myślę, że tylko Ewangelia może uratować Kościół z kryzysu. Synodalność to tylko metoda, sposób włączenia ludzi wierzących w dyskusję, by pokazać, że Kościół to nie instytucja, ale Lud boży. Celem jest powrót do Ewangelii, do pasji i zaangażowania wszystkich wierzących w jej głoszenie. A Ewangelia, tak jak ją rozumiem, oznacza postawienie w centrum uwagi ludzi najbiedniejszych, przejęcie się losem tych, którzy cierpią, a nie problemami wewnątrzkościelnymi. Ewangelia to zaangażowanie w sprawy społeczeństwa i świata.

www.Niejeden Kościół upadł | Tygodnik Powszechny

Zaś ks. Adam Boniecki wyraził taką nadzieję:

„Ten Synod ma doprowadzić do zmiany mentalności i struktur Kościoła, który przez stulecia doskonalił swoje struktury hierarchiczne, by nie powiedzieć - autorytarne”.

Ciekawe czy ta, synodalna lekcja katolicyzmu wpłynie na przywrócenie nadziei polskim katolikom, którzy zgorszeni aktualną polityką polskiego Kościoła /Episkopatu/ demonstrują swój sprzeciw odwrotem od religii zamiast wzmacniać laikat katolicki w przywróceniu Kościołowi społecznej roli jednoczenia ludzi w miejsce obecnej dewiacji społecznej.

Ci co się temu poddali, bezwiednie wspierają ideowo światopoglądową nienawiść - zarzewie poważnych niepokojów społecznych, które w Polsce niebezpiecznie narastają.

Popierajmy więc filozofię Synody także w stosunkach polityczno-społecznych. 

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo