folt37 folt37
96
BLOG

Skąd to nasze zadowolenie?

folt37 folt37 Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 10

image


To, że Polacy są zadowoleni z życia widać po społecznej obojętności na polityczne burze zapowiadające nadejście tornado. Większości z nas nie przeszkadza polityczna ekwilibrystyka władz państwa zachowujący się jakby nas, Suwerena nie było. A może zapomnieli, że analfabetyzmu nie ma już w Polsce od 100 lat i ludzie potrafią czytać. Potrafią choć im się nie chce, bo czytelnictwo w Polsce nie jest modne:

„Niestety większość Polaków nie czyta wcale. Czytelnictwo to zamierzchła przyszłość, która niektórym zdaje się niewyobrażalną. Obecnie osoby w średnim wieku, młodzi dorośli, młodzież i dzieci nie znają świata bez mediów. Zdrowe nawyki spędzania czasu wolnego odchodzą w niepamięć. W zamian wybieramy prostsze rozrywki. To przykre, ale jeśli tendencja ta się utrzyma, za jakiś czas w wielu domach o ludziach, którzy lubili czytać książki, będzie się snuć opowieści jedynie dzieciom jako bajkę na dobranoc. Oczywiście pod warunkiem, że i ten wspaniały, zacieśniający rodzinne więzi zwyczaj nie odejdzie w zapomnienie."

www.psychoskok.pl/aktualnosci/ksiazek-czyta-statystyczny-polak/

Władza to wie więc hula sobie po scenie politycznej fałszując konstytucyjne tony i radośnie pohukuje z narodowym poklaskiem.

Na przykład prezydent RP ma taki konstytucyjny nakaz:

Art. 126. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 130. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 139. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Pan prezydent nie bacząc na te nakazy i wbrew nim ułaskawił pp. Kamińskiego i Wąsika mimo, że nie byli skazani prawomocnie, choć wiedział, że człowiek bez prawomocnego wyroku jest niewinny.

W dniu 29 maja popisał ustawę zwaną lexTusk nadającą rządowi uprawnienia sądowe. Prezydent naruszył konstytucję:

Art. 175. Konstytucji.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

1.Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

2.Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Zarówno Suweren jak i KK udają, że „nic się nie stało”. A stało się. Prezydent złożył przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, (…) –dodając „"Tak mi dopomóż Bóg".

Polscy biskupi nie protestują preciwko takiemu zachowaniu, ba nawet przyjmują z rąk prezydenta najwyższe odznaczenia państwowe.

To nie jest powód do zadowolenia.

Albo zadowolenie Edyty Górniak, że 19 letni syn Allan osobno zamieszka z partnerką – jak on wydoroślał?

Podobnie Justyna Steczkowska chwali się dziećmi w związkach partnerskich, tak jakby instytucji małżeństwa już nie było.

No i z czego tu być zadowolonym. Z bałaganu zapowiadającego chaos?

Kochany narodzie wróć do czytania!

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo