folt37 folt37
186
BLOG

Abp Grzegorz Ryś naszym kardynałem

folt37 folt37 Kościół Obserwuj temat Obserwuj notkę 11

image


Naszym,  oznacza polskim, a dla katolików takich jak ja to dodatkowo wsparcie dla tych „dzieci kościoła”, co krytykują polskich hierarchów, którzy usłużnie wspierają rządy PiS dzieląc naród według ideologii światopoglądowej w miejsce obywatelskości cnót.

Ta wspaniała wiadomość zbiegła się z publikacją Tygodnika Powszechnego nr 28 z 9 lipca pt. „Polityczny Wirus” autorstwa Marcina Chodunia obszernie informującego o kampanii społecznej Kongresu Katoliczek i Katolików z dnia 18 czerwca.

Jeden z założycieli Kongresu o. Paweł Gużyński - dominikanin, kaznodzieja, rekolekcjonista i liturgista, magister studentów i mistrz nowicjatu niderlandzkich kleryków-domoikanów – tak uzasadnił cele Kongresu: "Kampania Kongresu to realizacja wniosków z „Raportu ostanie relacji Państwo – Kościół w Polsce sporządzonego przez KKiK w 2022 r. Wynika z niego, że Kościół postrzega państwo przede wszystkim jako zależną od siebie strukturę władzy, która ma mu pomagać w egzekwowaniu posłuszeństwa Bożych przykazań i która instytucjonalnie powinna współuczestniczyć w jego misji ewangelizacyjnej. Hasłem Kongresu jest „Kościół Wolny od Polityki”!


Sojusz Tronu z Ołtarzem wziął początek od likwidacji parafialnej demokracji grabieżą wspólnotowych dóbr materialnych wspólnoty parafialnej na rzecz administracji KK.

Administracja Kościoła /kościelne osoby prawne/ w porozumieniu z władzami państwowymi zniosła status własności parafialnej /administracyjny status „ludu katolickiego”/ uwłaszczając Kościelne Osoby Prawne (administracja kościelna) na parafialnym mieniu katolików, członków Kościoła katolickiego tym aktem prawnym:

 Art. 60. (Dz.U.2019.1347) dziennik-ustaw/stosunek-panstwa-do-kosciola-katolickiego-w-rzeczypospolitej-16793118/art-1.Nieruchomości lub ich części, pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych, stają się z mocy prawa ich własnością, jeżeli: "(…) były własnością diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich);(…)"

[www.https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/stosunek-panstwa-do-kosciola-katolickiego-w-rzeczypospolitej-16793118/art-60]

To anty obywatelskie porozumienie władzy państwowej z Kościołem wydziedziczyło nas, katolickich parafian z naszej, parafialnej wspólnotowej własności i odebrało nam głos w życiu parafialnym.

Kościół jako osoba prawna uwolniony od polityki uzna swoją służebność wobec Kościoła Powszechnego /Wierni/ tak przypomnianego przez arcybiskupa /kardynała/ Grzegorza Rysia:

„Wsłuchujemy się dialog Jezusa z Szymonem – Szymon: Ty jesteś Mesjasz Syn Boga żywego. Jezus: I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój (Mt 16, 13-19)

www.tygodnikpowszechny.pl/nr-282023-27160

To  głos pasterza w służbie Kościołowi /czyli wiernym/.

A tak w kontraście do powyższego przedstawił rolę biskupią abp  Stanislaw Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski:

„Nie ludzie wybierają kapłanów aby reprezentować ich przed Bogiem, Ale Bóg wybiera Kaplana a przez niego spotkać się z ludźmi. Kaplan nie jest przedstawicielem ludzi, lecz przedstawicielem Boga”.

www.niedziela.pl/artykul/9000/Abp-Gadecki-kaplan-nie-jest

Może dlatego ks. Adam Boniecki tak  skomentował awans abp Greora Rysia"

„Grzegorz Ryś został kardynałem, bo jest żywcem wzięty z serca Kościoła, które chce rozruszać papież Franciszek”.

Oto mój przekaz dla Tych co odeszli od Kościoła zbulwersowani postawą biskupów i k;eru  choćby z ostatniej pielgrzymki RM do Częstochowy. Himalaje upolitycznienia większości polskiej hierarchii Kościoła – osoby prawnej, dalekoej od Opoki Kościoła Powszechnego.

Choć kardynalska nominacja abp Grzegorza Rysia nie jest początkiem ani końcem żadnej epoki, to jest znakiem czasu.

ZNAKIEM CZASU DLA WIERNYCH A NIE KERU!   

Przecież bez nomonacji zostali abp Stanisław Gądecki i abp Marek Jędraszewski.

Wracajcie!

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo