folt37 folt37
477
BLOG

Trybunały międzynarodowe a Polska

folt37 folt37 UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 32

                              image

                                                SOJUSZ OBRONNY ŚWATA DEMOKRACJI

Polski, członkowski status w UE jest mocno kontrowersyjny z powodu reformowania państwa legislacją odbiegającą od norm ustrojowych wspólnoty.

„Technologię” polskiej odrębności cywilizacyjnej od Zachodu ustanowił p. Jarosław Kaczyński swoistą  ideową „mieszaniną”  katolicyzmu i nacjonalizmu. To jest przestarzały model polityki z epoki państwa wyznaniowo-nacjonalistycznego  czasów prześladowania przez zaborców kultury i tożsamości polskiej.

Nurt polskiego patriotyzmu w znaczącym stopniu oparto wtedy na obrazie Polaka jako obywatela etnicznie polskiego, wyznania rzymskokatolickiego (zob. tożsamość „Polak-katolik”).

Głównym ideologiem tego nurtu był Roman Dmowski, a polityczną emanacją endecja.

Błąd polityki p. Kaczyńskiego to jego XIX-wieczny konserwatyzm cechowany obroną przed wrogim otoczeniem.

To przekonanie Jarosław Kaczyński i jego obóz polityczny demonstruje bez przerwy w swojej politycznej strategii nadzwyczaj niechętnej Niemcom, z którymi precież  Polska jest obecnie w strategicznym sojuszu w Unii Europejskiej i militarnym /obronnym/ w NATO.

Ten antyniemiecki niezrozumiały antagonizm p. Kaczyńskiego dziwi naszych partnerów i sojuszników.

W euroatlantyckich sojuszach Niemcy to główni gracze. Polska, której prezydent stoi na w trzecim rzędzie na fotografii ze szczytu NATO w Wilnie nie powinna stroszyć się na mocarstwo.

Mamy na Zachodzie przyjaciół a antyniemiecki kompleks lidera obozu władzy w Polsce i dziwne ustrojowe wolty tego obozu rodzą ostrożność sojuszników wbec  polskiej roli  w tych sjuszoczch  obozach..

Historia reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce  zepchnęła nas na margines biorców unijnych subwencji wstrzymaniem ich wypłat.

Nie wykonywanie przez Polskę wyroków europejskich Trybunałów i demonstracyjnie lekceważące uzasadnienie braku praworządnego szacunku polskich władz do tych wyroków grozi prawdopodobieństwem uruchomienia art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej stwierdzeniem przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii.

Taka decyzja odbiera państwu prawo głosu we wszystkich decyzjach PE.

Do tych polskich kłopotów dochodzi kolejny. ONZ wysłał do Polski swojego przedstawiciela by zbadał zarzut wobec Polski o nieprzestrzeganie międzynarodowego prawa o uchodźcach.

Sprawozdanie wysłannika ONZ potwierdza stosowanie przez polską straż graniczną procedury "push-back" (wypychania osób próbujących przekroczyć granicę państwa z powrotem do punktu wyjścia.) zabronionej przez prawo międzynarodowe.

Raport zawiera stwierdzenie o co najmniej 47 przypadkach śmierci po polskiej stronie polskiej, do tego dochodzi nieznana liczba po stronie białoruskiej.

ttps://wyborcza.pl/7,162657,29969670,obraz-uchodzcy-w-przestrzeni-publicznej-jest-absolutnie-odhumanizowujacy.html

Niestety i tym razem jest spodziewana ostra reprymenda wobec Polski ze strony ONZ, co na tle demokratycznego świata jeszcze pogorszy wizerunek naszego państwa.

Resume: Mocno niepokoi, że ten ważny problem pozycji Polski w świecie jest pomijany w obecnej, populistycznej kampanii wyborczej.

To zły omen /znak/ tej kampanii.

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka