folt37 folt37
184
BLOG

Lech Wałęsa bohater politycznego nękania

folt37 folt37 Lech Wałęsa Obserwuj temat Obserwuj notkę 18

image


80 urodziny Lecha Wałęsy robotnika o takim życiorysie: elektryk, buntownik, jeden z organizatorów historycznego zwycięskiego strajku w Stoczni Gdańskiej, pierwszy przewodniczący Solidarności, internowany w stanie wojennym, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent III RP.

Można powiedzieć, że ten życiorys jest niejako lustrem polskiej drogi dźwigania się naszej Ojczyzny z epoki zniewolenia do wymarzonej demokratycznej wolności.
 Zakłopotaniem narodowym jest jednak pytanie czy owo zniewolenie było faktycznie powszechnym, politycznym terrorem czy może tylko uciskiem jednych Polaków przez Polaków drugich.
Wszak instytucje państwowego terroru od politycznej policji po nakazy konstytucji PRL o wiodącej roli PZPR po przyjaźń z ZSRR miały duże wsparcie społeczne.
„40 lat temu, 10 lutego 1976 roku, Sejm PRL uchwalił poprawki do Konstytucji PRL, wprowadzając zapis o przewodniej roli PZPR i przyjaźni z ZSRR. Wszyscy obecni na sali sejmowej posłowie głosowali za przyjęciem zmian. Wyjątkiem był Stanisław Stomma, który wstrzymał się od głosu.”
www.konsttucja PRL o wiodącej roli PZPR po przyjaźń z ZSRR

Ten wyjątek wyraźnie dowodzi, że terror komunistów miał jednak mocne wsparcie w społeczeństwie o dużym stopniu zwątpienia w sens walki z ustrojem zainstalowanym w Polsce nie tylko „na bagnetach Armii Czerwonej” ale też na polskiej Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej:
„15 grudnia 1948 r. rozpoczął się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Ich połączenie doprowadziło do powstania PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która rządziła w Polsce nieprzerwanie do 1989 r.”
www.Powstanie PZPR. Dwie partie połączyły się na kongresie zjednoczeniowym – Historia (wprost.pl)

W imię trwałości systemy opresyjne /jakby nie było/ państwo polskie tworzyło struktury inwigilowania społeczeństwa w imię zapobiegawczej strategii niedopuszczania o upadku ustroju.
System oparto na powszechności agenturalnych struktur osobowych komunikujących władzy nastroje społeczne.
Jaki szeroki zakres miało owo zjawisko niech świadczy fakt, że po roku 1989 nowe państwo polskie nie wyrzuciło ze służby państwowej wszystkich osób inwigilujących społeczeństwo, a tylko tych, co wyraźnie przyczynili się do skrzywdzenia kogoś ze współobywateli.

Dowody są w przepastnych archiwach IPN.
Tam też jest kartka z oświadczeniem młodego, dwudziesto paroletniego Wałęsy o jakimś współdziałaniu z służbami bezpieczeństwa. Jak się Wałęsa z tego wywiązywał i komu zaszkodził - cisza.

Nie przeszkadza to Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego otoczeniu oskarżać Wałęsę o jego agenturalność na rzecz komunistycznego państwa.
Ci sami ludzie chronią i awansują p. Kazimierza Kujdę przyjaciela p. Jarosława Kaczyńskiego i „pieszczocha” władzy taki dorobkiem donosiciela UB:
„W lutym 2021 IPN oficjalnie potwierdził tajną współpracę Kazimierza Kujdy ze Służbą bezpieczeństwa PRL. W październiku 2021 został przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa. 14 czerwca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Kazimierza Kujdę za kłamcę lustracyjnego”
www..kazimierz kujda ipn - Wyszukaj (bing.com).

Obecnej władzy nie razi również jakże liczna agenturalność polskiego kleru wymieniona w książce ks. Tadeusz Isakowicza-Zaleskiego: „Księża wobec bezpieki”.

Jak więc ma  się  grzeszek Wałęsy do komunistycznego grzechu prokuratora w stanie wojennym p. Stanisława Piotrowicza tak przez PiS hojnie nagradzanego:
– polski polityk, prokurator, senator VI i VII kadencji, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w 2007 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z kadencją od 5 grudnia 2019.…
www.stanislaw piotrowicz - Wyszukaj (bing.com)

Kończąc te porównana chcę wykazać, że  obecny obóz władzy krzywdzi Lecha Wałęsę, polskiego bohatera narodowego, który jest symbolem wyjścia Polski z komunizmu i wejścia na drogę polskiego sukcesu stania się państwem demokratycznym, pełnoprawnym członkiem UE i paktu obronnego NATO.


Zapewniam, że historyczne miejsce Lecha Wałęsy jest w czołówce polskich bohaterów narodowych i nie zmienią tego żadne kalumnie rzucane na niego przez zawistników łaknących chwalebnego miejsca w historii Polski, które zajmuje Lech Wałęsa.

Pamiętacie zazdrość rodaków Jezusa /też robotnika/ równego ich robotniczego stanu kiedy nie chcieli uznać jego kazalniczego geniuszu:
„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma?
Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.
(Mk 6,1-6))

Panie Prezydencie  ZasyłamPanu życzenia zdrowia i siły ducha potrzebnego Mu  do skutecznego opierania się ludziom małego ducha zawistengo Pańskiego miejsca w historii Polski. STO LAT!

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka