0 obserwujących
21 notek
16k odsłon
  655   0

Nic o nas bez nas - inicjatywa referendalna

Obywatelski Komitet Inicjatywy Referendalnej zwrócił się do siedmiorga Radnych Miasta Krakowa reprezentujących różne siły polityczne, w tym także do mnie z prośbą o wsparcie i pilotowanie sprawy referendum. W dniu 7 czerwca, przewodniczący OKIR, Pan Andrzej Madej oficjalnie poprosił nas o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczacej przeprowadzenia referendum na terenie Krakowa przy okazji najbliższych wyborów samorządowych. Z wielką życzliwością podchodzę do tego pomysłu i ze swojej strony deklaruję wszelkie możliwe wsparcie.

Poniżej zamieszczam tekst Proklamacji wraz z proponowanymi pytaniami.

-----------------------------------------------

Proklamacja zawiązania

 Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Referendalnej

Nic o nas bez nas  


Dwadzieścia lat temu mieszkańcy polskich gmin uzyskali możliwość samoorganizacji we wspólnotach samOd tego momentu, gospodarowanie przestrzenią, pomoc społeczna, edukacja oraz bezpieczeństwo, w dużej mierze zależą od zaradności lokalnych władz, staranności nadzorowanej przez tę władzę administracji i ofiarności społeczeństwa na rzecz wspólnego dobra.

Za kilka miesięcy odbędą się wybory samorządowe. Ta najbardziej doniosła forma politycznej aktywności, powinna być okazją do debaty o szansach i wariantach lokalnego rozwoju, o jego organizowaniu, o znaczeniu  bezpośredniego, społecznego uczestnictwa dla pomyślności wspólnoty.

Szerokie zainteresowanie tymi zagadnieniami ma ogromne znaczenie. Jest warunkiem zrównoważonego rozwoju istotnych dla nas wartości. Jest warunkiem postrzegania samorządności jako obywatelskiej powinności.

Uważamy że okres wyborów jest to dobrym moment aby postawić istotne kwestie dla Krakowa w formie najbardziej bezpośredniej, powszechnej i zobowiązującej do jednoznacznej odpowiedzi.

Dlatego równocześnie z jesiennymi wyborami politycznych przedstawicieli, proponujemy przeprowadzenie referendum nad czterema problemami krakowskiej samorządności:
  

  ----------------------------------------------------------------------
 

Klarowności MISJI, jako źródła więzi mieszkańców Krakowa
Czy jesteś za oparciem rozwoju miasta na misji „Kraków stolicą polskiej pamięci i tożsamości” ?

Kompetencji DZIELNIC, jako przestrzeni samorządności obywatelskiej w lokalnych wspólnotach
Czy jesteś za znaczącym wzrostem kompetencji rad i zarządów dzielnic, w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozdziału środków i wykonywania zadań budżetowych ?

Precyzji reguł planistycznych, jako warunku skuteczności ochrony ZIELENI
Czy jesteś za zakazem wprowadzania inwestycji nie związanych bezpośrednio z ochroną zieleni na terenach określonych jako zieleń publiczna, zieleń leśna i system zieleni i parków  rzecznych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa ?

Zachowania zieleni na ZAKRZÓWKU, jako unikatu kulturowego i przyrodniczego
Czy jesteś za zachowaniem niezabudowanej zieleni na Zakrzówku, w granicach istniejącego parku krajobrazowego ?

 ----------------------------------------------------------------------------


Uważamy, że postawienie pod publiczną debatę i opinię wymienionych zagadnień i propozycji, jest dobrym sposobem pogłębienia zainteresowania sprawami publicznymi, umacniania więzi społecznych, pobudzania potencjałów solidarności.

Deklarujemy mobilizowanie debaty społecznej nad znaczeniem tych zagadnień dla rozwoju Krakowa, nad rozwojem form demokracji bezpośredniej, nad jakością życia w naszej wspólnocie samorządowej.

W debacie tej zamierzamy przekonywać mieszkańców do aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w samorządzeniu sprawami naszej krakowskiej wspólnoty, liderów politycznych do uwzględniania podniesionych dylematów w programach wyborczych, kandydatów na radnych do promowania idei referendum wśród swoich wyborców.

 

Dlatego zapraszamy członków krakowskich organów władzy przedstawicielskiej,
partii politycznych oraz organizacji społecznych do współorganizowania referendum
w sprawach kluczowych dla przyszłości Krakowa.

Zwracamy się też do Radnych Miasta Krakowa o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum zgodnie z proponowanymi pytaniami.

 

Do wykonywania funkcji koordynacyjnych i przedstawicielskich w działalności Komitetu, upoważniamy Panów Andrzeja Madeja (jako Przewodniczącego), Andrzeja Skrzyńskiego (jako Wiceprzewodniczącego), Marcina Kruszelnickiego (jako Wiceprzewodniczącego) i Józefa Ratajczaka (jako Sekretarza).

 

prof. Barbara Bartkowicz, Towarzystwo Urbanistów Polskich

dr Zbigniew Beiersdorf, Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea

dr Monika Bogdanowska, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

Barbara Chęcińska, Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.com

prof. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński

prof. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński

dr Jerzy Grela, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa

Jolanta Kapica, Zielony Zakrzówek

Marcin Kruszelnicki, Zielony Zakrzówek

Andrzej Madej, Stowarzyszenie 10 Czerwca

ks. Krzysztof Mądel, Towarzystwo Jezusowe

prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska

Jerzy Poznański, Centrum im. Mirosława Dzielskiego

Józef Ratajczak, Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla.

Łukasz Salwarowski, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa

Andrzej Skrzyński, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa

Tadeusz Stanowski, Liga Ochrony Przyrody Okręg Krakowski

Michał Szpakiewicz, Zielony Zakrzówek

Waldemar Rataj, Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono

Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody

dr Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

dr Artur Wołek, Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 

dr Leopold Zgoda, Collegium Wigierskie

prof. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagielloński

Waldemar Zych, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca

Jarosław Żółciak, Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea

 

Kraków, 3 maja 2010.

 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale