Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
18
BLOG

Niebezpieczne gesty i niewiadoma godzina – lekcje z przeszłości dla teraźniejszości

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
W Biblii znajdziemy wiele historii, które niosą w sobie ponadczasowe lekcje. Dwie z nich, opisane w 2. Księdze Samuela 6, 6-7 i Ewangelii Mateusza 24, 36, skłaniają do refleksji nad szacunkiem, pokorą i niewiadomą przyszłością. Poznajmy te pouczające przykłady i zastanówmy się, jak możemy je zastosować w naszym życiu.

Od Uzzy do końca czasów: Uczmy się szacunku i pokory

W 2. Księdze Samuela 6, 6-7 czytamy o Uzzie, który popełnił tragiczny błąd podczas transportu Arki Przymierza. Wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, gdy woły ją szarpnęły, łamiąc tym samym zasady dotyczące jej przenoszenia. Bóg ukarał Uzzę śmiercią za brak szacunku i lekceważenie świętych przepisów.

Z kolei w Ewangelii Mateusza 24, 36 Jezus mówi o niewiedzy dotyczącej dnia i godziny jego powtórnego przyjścia. Nawet aniołowie nie znają tej daty, a jedynie Bóg Ojciec. Ta niewiedza ma skłaniać nas do czujności, stałej gotowości na spotkanie z Panem i życia w zgodzie z Jego nauką.

Lekcje dla nas:

 Historia Uzzy uczy nas, jak ważne jest przestrzeganie zasad i okazywanie szacunku, zwłaszcza w kwestiach dotyczących wiary i świętości. Pokora i posłuszeństwo Bogu są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i duchowego wzrostu. Z kolei niewiadoma co do dnia Sądu Ostatecznego powinna motywować nas do codziennego nawracania się i życia pełnego dobrych uczynków.

Nie czekajmy na nieznaną datę Sądu Ostatecznego, aby zacząć czynić dobro. Już dziś otwórzmy swoje serca na potrzeby innych, okażmy miłosierdzie i żyjmy w zgodzie z przykazaniami Bożymi. Pamiętajmy, że każdy nasz dobry gest może mieć ogromny wpływ na życie innych ludzi i przybliżać nas do Królestwa Niebieskiego.

Modlitwa:

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoje słowo i cenne lekcje, które z niego czerpiemy. Prosimy o pokorę i szacunek dla Twoich świętych zasad. Daj nam siłę do czynienia dobra w naszym codziennym życiu i przygotuj nasze serca na spotkanie z Tobą w dniu Twojego powtórnego przyjścia. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

| #Biblia | #2KsięgaSamuela6 | #EwangeliaMateusza24 | #Uzza | #ArkaPrzymierza | #SądOstateczny | #szacunek | #pokora | #miłosierdzie | #dobreuczynki | #nawrócenie | #KrólestwoNiebieskie |

Przeczytaj również:


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Kultura