Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1819 notek
2299k odsłon
  568   0

Lista zabobonów politycznych

Słowa „zabobon” używam zgodnie z definicją Józefa Bocheńskiego z jego „Stu zabobonów” - tylko on opublikował zabobony ogólno-filozoficzne, a tu ograniczam się tylko do zabobonów politycznych – czyli twierdzeń głoszonych publicznie w celach politycznych, które przedstawia się publiczności jako prawdziwe, a są w istocie fałszywe.
 

"(...) Mowa jest więc najpierw o zabobonach. Nie jestem pewny, czy słowo zostało wybrane trafnie - może byłoby poprawniej mówić o przesądach, a nawet o błędach bo wyrażenie "zabobon" ma jakby posmak czegoś magicznego: nazywa się przecież "zabobonnym" człowieka, który jest przekonany, że może coś uzyskać przez wypowiadanie tajemniczych słów, albo przez kłucie igłą lalki woskowej. Chodzi zatem zwykle o coś praktycznego, o rodzaj absurdalnej techniki. Natomiast wiele omówionych tutaj mniemań - może nawet większość - ma charakter teoretyczny, nie praktyczny, a więc i nie magiczny. Jeśli mimo to używam tej nazwy, to dlatego, że ona oznacza czasem w naszym języku także teoretyczne błędy, a poza tym dlatego, że jest mocniejsza, że daje pełniejszy wyraz mojej postawie wobec głupstw, jakimi są zabobony. W każdym razie definiuję "zabobon" w następujący sposób: wierzenie, które jest (1) oczywiście w wysokim stopniu fałszywe, a mimo to (2) uważane za na pewno prawdziwe. Tak np. astrologia jest zabobonem w moim znaczeniu słowa, bo jest oczywiście i skrajnie fałszywa, a mimo to jest uważana za zbiór pewników. (...)"
Józef Bocheński, "Sto zabobonów"

Lista zabobonów politycznych:
 • Gdyby nie wsparcie państwa, kultura, sztuka i nauka upadłyby.
 • Polacy w warunkach wolności zniszczyliby swoje dziedzictwo kulturowe.
 • Kościołowi nie wolno się mieszać do polityki.
 • Protekcjonizm jest korzystny dla narodu.
 • Jedyną skuteczną metodą walki z subwencjami do towarów zagranicznych jest subwencjonowanie towarów rodzimych.
 • Patriotyzm polega na kupowaniu rodzimych towarów.
 • Prawo narodów do samostanowienia - każdy naród musi mieć osobne państwo.
 • Główne zadanie państwa to opiekowanie się biednymi.
 • Państwo musi prowadzić działalność gospodarczą.
 • Większość problemów da się załatwić przez powołanie odpowiedniego ministerstwa lub urzędu.
 • Polska musi się izolować gospodarczo, aby naród zachował swą tożsamość.
 • Demokracja musi być totalna - każdy problem społeczny należy rozwiązywać poprzez głosowanie.
 • Prawicę od lewicy odróżnia się po stosunku do Kościoła.
 • W prywatyzacji chodzi o nadanie formalnych praw własności wszystkim obywatelom państwa po trochu, a nie o znalezienie właściciela dla majątku państwowego.
 • Nie ma innej drogi dla Polski jak udział w Unii Europejskiej.
 • Liberalizm w gospodarce to wymysł szatana.
 • To tylko socjalizm sowiecki był zły, socjalizm zachodni (zwany socjaldemokracją) jest dobry.
 • I socjalizm (sowiecki) i kapitalizm (amerykański) są złe. Trzeba szukać trzeciej drogi.
 • Tożsamość narodowa Polaków musi być strzeżona przemocą przez państwo, bo Polacy w warunkach wolności wszystko by sprzedali i poszli na służbę do obcych.
 • Ustrój i prawo w Polsce są dobre. Wystarczy więc zastąpić złą władzę, władzą ludzi uczciwych, aby zapanowała ogólna szczęśliwość.
 • Wywożenie pieniędzy za granicę powoduje zubożenie narodu.
 • Patriotyzm to przywożenie obcej waluty do Polski.
 • Dla państwa najlepiej jest dużo i tanio eksportować, i mało i drogo importować.
 • Redystrybucja jest moralna i każde państwo musi ją stosować.
 • Polska jest państwem kościelnym i jeśli utrzyma się to dłużej, to moralne szykany Kościoła katolickiego spowodują następną wielką falę emigracji.
 • Prawda leży pośrodku - a więc we wszystkich sprawach trzeba zawierać kompromis.
 • W polityce liczą się tylko cele - można do nich dążyć dowolnymi środkami.
 • W polityce liczą się tylko środki – cele, do jakich dąży państwo, mogą być dowolne.
 • Demokracja być może nie jest doskonała, ale lepszy system nie istnieje.
 • Nowoczesne państwo nie może stosować kary śmierci.
 • Ponieważ nie istnieje obiektywna moralność, państwo musi traktować równo wszystkie systemy moralne.
 • Żyjąc w PRL, nie można było się w jakiś sposób nie umoczyć.
 • Wolny rynek w sposób naturalny prowadzi do powstawania monopoli, dlatego państwo musi interweniować i ograniczać go.
 • Wielki Kryzys w Ameryce dowodzi konieczności państwowej interwencji.
 • Państwa demokratyczne to państwa miłujące pokój, w przeciwieństwie do państw autorytarnych, które dążą do wojny.
 • Rolnictwo to specyficzny rodzaj działalności i dlatego musi być dotowane przez państwo.
 • Państwo musi prowadzić handel zagraniczny.
 • Import likwiduje miejsca pracy.
 • We współczesnej Polsce rządzą liberałowie i panuje wolny rynek.
 • Danie pełnoletnim, niekaranym, zdrowym umysłowo obywatelom prawa do posiadania broni palnej spowodowałoby znaczący wzrost przestępczości, anarchie i w rezultacie doprowadziłoby do tego, że wszyscy by się pozabijali.
 • Używanie sformułowania: „cywilizacja białego człowieka” jest przejawem rasizmu.
 • Aby zwalczyć terroryzm trzeba inwigilować wszystkich obywateli.
 • Politycy nie powinni się ze sobą kłócić.
 • Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego zlikwiduje większość sensownych audycji i programów.
 • Prywatyzacja szpitali doprowadzi do tego, że większość ludzi będzie gorzej leczonych.
 • PiS jest jedyną patriotyczną partią w Polsce.
 • Używanie zwrotu „prawdziwi Polacy” świadczy o antysemityzmie.
 • Kaczyński chce podpalić Polskę.
 • PO to liberałowie.
 • Za globalne zmiany klimatu odpowiedzialni są ludzie – a w szczególności europejscy i amerykańscy przemysłowcy.
 • Wprowadzenie euro byłoby korzystne dla Polski.
 • Przymykanie oka na rosyjski imperializm przyczynia się do demokratyzacji Rosji. Trzeba uszanować ich specyfikę.
 • USA zarabiają na każdej wojnie.
Zapraszam do zabawy i dokładanie w komentarzach dalszych zabobonów...
 
Grzegorz GPS Świderski


 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale