GPS GPS
1839
BLOG

Różnice cywilizacyjne

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 13

Weźmy takie dwa ciągi państw:

  1. Prusy, Zjednoczone Niemcy Bismarcka, III Rzesza Hitlera - lata 1701-1945 - nazwijmy ten ciąg państw Rzeszą.
  2. Polska Piastów, Jagiellonów i Rzeczpospolita Obojga Narodów - lata 966-1795 - nazwijmy ten ciąg państw Rzeczpospolitą.

Koneczny twierdził, że te państwa różniły się fundamentalnie, że są to różnice cywilizacyjne i uważał, że Rzesza należy do cywilizacji bizantyjskiej, a Rzeczpospolita do cywilizacji łacińskiej. Koneczny uważał, że nie jest możliwy kompromis dwóch cywilizacji, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, nie jest możliwa mieszanka cywilizacji i że na danym terenie, w danych społeczeństwie wygra albo jedna cywilizacja, albo druga.

Ale nie każdy się z Konecznym zgadza - ma on wielu krytyków. Mam więc proste pytania do oponentów Konecznego - do tych, którzy nie zgadzają się z jego koncepcjami:

  1. Czy te ciągi państw: Rzesza i Rzeczpospolita należą do tej samej cywilizacji, czy do różnych?
  2. Czy dzisiejsza III RP należy do tej samej cywilizacji, do której należało któreś z tych państw, czy do innej?
  3. Czy Unia Europejska należy do tej samej cywilizacji, do której należało któreś z tych państw, czy do innej?

Ja na te pytania odpowiadam tak: Rzesza i Rzeczpospolita to są różne cywilizacje, a dzisiejsza III RP i UE należą do tej samej cywilizacji co Rzesza.

Tu dokładniej wyjaśniam jakie są fundamentalne zasady obu tych cywilizacji w/g Konecznego:

  1. Cywilizacja łacińska
  2. Cywilizacja bizantyjska

A tu wyjaśniam dlaczego: Unia Europejska jest bizantyjska.

Moim zdaniem ten kto uważa, że naczelną zasadą konstrukcji państwa i prawa jest posłuszeństwo Bogu ten buduje cywilizację bizantyjską opartą o cezaropapizm. I takim samym cezaropapizmem jest aksjologia odwrotna, czyli uznanie, że należy oprzeć państwo na nieposłuszeństwie Bogu. Obie te aksjologie mimo, że sprzeczne, opierają się o ten sam fundament - utożsamiają prawo państwowe z etyką. To jest fundament cywilizacji bizantyjskiej i żydowskiej. Na tym fundamencie buduje się państwo, które jest rodzajem wielkiej korporacji, w którym hierarchia władzy idzie z góry na dół.

To jest sprzeczne z naszymi zasadami cywilizacyjnymi. Dlatego ciągle Polska nie odzyskała niepodległości, bo ciągle okupują nas państwa obce nam cywilizacyjnie, których zasady są sprzeczne z mentalnością Polaków.

Grzegorz GPS Świderski


Co ja napisałem? <- poprzednia notka
następna notka -> Polska jest nemoralna!

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka