Pupilla Libertatis
Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
144 obserwujących
1732 notki
2192k odsłony
  543   0

Prawybory

Zapewne mało kto wie, że kandyduję wprawyborach internetowych do Senatu na portalu prawybory.net.

A oto moje krótkie uzasadnienie odpowiedzi na pytania, na które każdy kandydat w tych prawyborach musi odpowiedzieć:

Specjalna grupa śledcza dla wyjaśnienia okoliczności śmierci Polaków w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 - TAK
 
W takich tajemniczych i tragicznych, mających dalekosiężne skutki polityczne, wydarzeniach, jak katastrofa smoleńska, nigdy dość grup śledczych. To trzeba badać nie tylko dlatego, by wyjaśnić prawdę, którą wciąż jest niewiadoma, ale choćby po to, by dać sygnał, że państwo polskie nigdy nie ustanie w dogłębnym wyjaśnianiu wszelkich tego typu zdarzeń. To byłby ważny sygnał dla wszystkich tych, którzy chcieliby celowo takie zdarzenia wywoływać z nadzieją, że się nie wyda, kto je wywołał.
 
Delegalizacja ruchów separatystycznychNIE
 
Ruchy separatystyczne to siły polityczne dążące do podzielenia państwa na części, albo oddzielenia części terytorium państwa by je przydzielić do innego. To są zazwyczaj ruchy szkodliwe dla państwa, ale powinny być legalne, tak jak wszelkie inne siły polityczne, w tym siły polityczne dążące do zmiany ustroju.
 
Uważam, że jeśli państwo jest złe, to jak najbardziej można je obalić w całości. Ale jeśli to jest niemożliwe, ale realne stanie się oddzielenie kawałka terytorium od takiego złego państwa, to tym bardziej można i należy to zrobić.
 
Jeśli państwo będzie dobre (a takie będzie, gdy zostaną zrealizowane moje postulaty) to nie ma ryzyka, że znajdzie się ktokolwiek w większej skali, kto będzie chciał takie państwo rozbić. Różni szpiedzy będą oczywiście działać, ale lepiej, gdy to będą robić jawnie, w znanych i legalnych stowarzyszeniach.
 
Ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierciTAK
 
Oczywiście. Mam o tym specjalne notki: Pytania i aborcję i:  Aborcja, eutanazja, kara śmierci
 
Promowanie tradycyjnego modelu rodziny jako związku kobiety i mężczyznyTAK
 
Też mam o tym notki: Związki rodzinne Pederaści są nienormalni
 
Kara śmierci za zbrodnieTAK
 
Oczywiście. A tu są moje: Argumenty za karą śmierci
 
Otwarcie archiwów służb specjalnych PRL - TAK
 
Tu to wyjaśniłem: Lustracja i reprywatyzacja
 
Konfederacyjny charakter Unii Europejskiej - Europa Ojczyzn - TAK
 
Jestem nawet za Imperium Europejskim: Dobra Unia Europejska
 
Federacja Europejska z własnym rządem i prezydentem - NIE
 
Tej konkretnej tworzącej się obecnie unii nie popieram, bo: Unia Europejska jest bizantyjska
 
Euro jako obowiązkowy środek płatniczy w Polsce - NIE
 
Ale również jestem przeciwko temu, by złotówka była obowiązkowym środkiem płatniczym w Polsce. Waluta i jej emisja to taki sam element wolnego rynku i wolnej gospodarki jak każdy inny – nie powinno się w tej kwestii tworzyć monopolu państwa.Uważam, że powinna być wolność i swoboda w kwestii wyboru walut i sposobu rozliczania transakcji handlowych - Polakom powinno być wolno rozliczać się w dowolnej walucie - w euro, dolarach, złotówkach i w walutach prywatnych. Nakaz rozliczania transakcji w jednej walucie ustalonej odgórnie przez państwo jest niemoralny.
 
Program przyznania obywatelstwa Polakom za granicą i wsparcia ich powrotu do ojczyzny (głównie dot. Wschodu) - TAK
 
Zgadzam się na takie programy, ale stanowczo z wyłączeniem pomocy finansowej – czyli bez zasiłków, dotacji czy jakichkolwiek ulg dla repatriantów. To powinna być tylko pomoc polityczna – czyli zniesienie wiz, opłat granicznych i ułatwienie odzyskania obywatelstwa. Taką formą pomocy politycznej byłaby też ustawa reprywatyzacyjna – oddanie majątku będącego w rękach państwa, głównie ziemi, jako odszkodowania za utracone ziemie na wschodzie w wyniku przesunięcia granic.
 
Powszechna ochotnicza obrona terytorialna - TAK
 
Wojsko przede wszystkim powinno być ochotnicze, a nie obowiązkowe. Ale oczywiście armia powinna segregować tych ochotników – część, która się będzie nadawać, powinna zostać żołnierzami zawodowymi, ale ci, którzy nie będą spełniać odpowiednich kryteriów nie powinni być odprawiani z kwitkiem – powinno się ich szkolić w wielu różnorodnych formacjach paramilitarnych odpowiednich dla ich zdolności i chęci.
 
Polityka zagraniczna skoncentrowana na regionie międzymorza (Europa Środkowo-Wschodnia). - ?
 
Co do kwestii sojuszy czy układów międzynarodowych, to nie powinno być w tej kwestii żadnych z góry ustalonych zasad. To jest kwestia zmienna, sojusze i układy mogą się zmieniać z dnia na dzień i żaden polityk nie powinien składać jakichkolwiek deklaracji, co do tego jakie ma zamiar zawrzeć sojusze, a jakich nigdy nie zaakceptuje.
 
Uważam, że póki co udział w NATO daje nam wystarczające gwarancje bezpieczeństwa międzynarodowego i nie należy nic w tym zmieniać - całą uwagę należy skupić na własnej sile militarnej, a nie na sojuszach. A siła militarna zależy głównie od środków, jakie przeznaczamy na armię. Uważam, że trzeba je zwiększyć kilkukrotnie. Ale by je mieć w budżecie trzeba radykalnej zmiany w podejściu do państwa i podatków - państwo powinno się wycofać z większości wydatków i przestać w ogóle prowadzić działalność gospodarczą - w tym pozbyć się przede wszystkim edukacji, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych - sprzedać wszystko na licytacji. I wtedy można rozbudowywać armię - przede wszystkim o nowoczesny sprzęt.
 
Udział w zagranicznych militarnych operacjach wojskowych - TAK
 
Polska powinna w takich operacjach uczestniczyć jak najczęściej – choćby po to by żołnierze się ćwiczyli w boju, by mieli doświadczenie w prawdziwych wojnach, by nie popadli w gnuśność. Ale oczywiście stopień zaangażowania powinien być wypadkową sojuszy, układów i interesów międzynarodowych, i jak najbardziej dopuszczam to, by w jakiś spektakularny sposób odmówić udziału w jakiejś akcji militarnej, albo ją potępić, gdy to będzie miało sens polityczny.
 
Cięcia wydatków władz i administracji - TAK
 
Popieram bardzo radykalne cięcia wydatków państwa. Zmniejszyłbym je drastycznie. To jest możliwe, gdy państwo wycofa się z większości dziedzin życia, w które się teraz wtrynia.
 
Likwidacja podatku PIT - TAK
 
Stanowczo tak! Podatek dochodowy to jeden z kilku najbardziej szkodliwych i destrukcyjnych podatków dla gospodarki.
 
Dochody państwa ze sprzedaży dóbr natury (np. gaz łupkowy) dochodem budżetu w celu zmniejszenia podatków - NIE
 
Te kwestie wyjaśniam tu: Gaz łupkowy
 
Ulgi finansowe lub pomoc finansowa dla osób wychowujących dzieci - NIE
 
Każda redystrybucja jest szkodliwa! Ulgi dla jednych oznaczają większe podatki dla innych – np. producentów pieluch. Zasiłki zawsze utrwalają i pogłębiają biedę. Więcej wyjaśniam tu: Być czy mieć.
 
Dobrowolność ubezpieczeń społecznych - TAK
 
Oczywiście! Więcej wyjaśniam tu: Ubezpieczenia. A tu pokazuję, że zniesienie obowiązku ubezpieczeń emerytalnych jest realne od razu, nawet bez okresu przejściowego: Mieszkanie zamiast emerytury.
 
Zachowanie praw słusznie nabytych do rent i emerytur - TAK
 
Oczywiście! Te zobowiązania należy spłacać przede wszystkim ze sprywatyzowanego majątku państwa. Trzeba sprzedać na licytacji wszystko, co państwo posiada i spłacić tymi środkami zobowiązania wobec emerytów. Ale wszystko to wszystko – w tym szkoły, szpitale, muzea, telewizję, huty, stocznie, kopalnie, banki itd… - wszystko. To śmiało powinno wystarczyć na emerytury. Ale nowych długów zaciągać nie należy – wystarczy po prostu znieść obowiązek ubezpieczeń emerytalnych.
 
Niska, gwarantowana przez państwo powszechna emerytura - NIE
 
Żadna forma obowiązku ubezpieczeń społecznych nie jest do zaakceptowania – każda będzie szkodliwa. Ale w okresie przejściowym dopuszczam kompromisy, np. taki: Emerytura
 
Ulgi podatkowe z tytułu oszczędzania na pokrycie kosztów leczenia - NIE
 
Wszelkie ulgi podatkowe są szkodliwe, wszystkie to forma redystrybucji! To jest nie tylko szkodliwe ekonomicznie, bo zaburza informację na wolnym rynku, ale jest po prostu niesprawiedliwe. Ulgi zawsze prowadzą do patologii.
 
Bezzwrotne finansowanie przez państwo leczenia kosztownych chorób - NIE
 
Stanowczo nie! Bardzo dobrze jest to wyjaśnione tu: Likwidacja NFZ – eksperyment myślowy
 
Zastąpienie zasiłków socjalnych wynagrodzeniem za roboty publiczne - TAK
 
Zgadzam się na to, jako kompromis i rozwiązanie tymczasowe. Docelowo to nie ma sensu.
 
Ograniczenie kompetencji państwa i administracji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - TAK
 
Oczywiście! Postuluję całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo. Państwo to aparat przemocy - to jest jedyna prawidłowa rola państwa. Aparat przemocy nie powinien prowadzić działalności gospodarczej, bo zawsze będzie nieuczciwą konkurencją dla obywateli.
 
Ingerencja państwa w wolny rynek - NIE
 
Państwo tworzy wolny rynek, bo będąc aparatem przemocy, mając monopol na stosowanie siły, tworzy infrastrukturę produkcji i wymiany dobrowolnej bez stosowania przemocy przez producentów i kontrahentów wzajem siebie. Żadna inna ingerencja państwa w gospodarkę nie jest potrzebna, bo jest szkodliwa. Tu jest więcej wyjaśnień: Wolny rynek.
 
Likwidacja barier w dostępie do zawodu stwarzanych przez korporacje zawodowe - TAK
 
Wszystkie korporacje zawodowe należy rozwiązać, a w zawodach politycznych, takich jak sędzia czy prokurator należy wprowadzić zasadę mianowania na te stanowiska przez jakieś sensowne ciało polityczne. W mojej propozycji ustrojowej: Polska liberalną monarchią –proponuję by sędziów mianował Senat.
 
Zwiększenie środków na szkolnictwo w regionach o mniejszym poziomie wykształcenia - NIE
 
Każda redystrybucja jest szkodliwa! Dotowanie biednych obszarów utrwala w nich biedę! Zróżnicowanie ludzi jest dobre, gdy jest naturalne. Dobrze jest, gdy są obszary, na których ludzie są mniej wykształceni i obszary, na których są bardziej wykształceni. Różnorodność to cecha pozytywna państwa. Nie należy tego zmieniać na siłę.
 
Gwarancje państwa na stypendia udzielane w formie kredytu bankowego - NIE
 
Każda redystrybucja jest szkodliwa! Każda forma państwowej dotacji szkodzi. Każda ingerencja w wolny rynek zaburza go i powoduje nieoptymalne gospodarowanie zasobami.
 
Państwowy fundusz finansujący wdrażanie osiągnięć polskich naukowców - NIE
 
Każda redystrybucja jest szkodliwa! Każdy wynalazek, każde odkrycie musi na siebie zarobić. Wszystko, co ma sens, znajdzie kogoś, kto za to zapłaci, albo zasponsoruje. Wszystko to musi się odbywać dobrowolnie, bo każda forma przemocy (a tym jest państwowa redystrybucja) jest ekonomicznie nieoptymalna i niesprawiedliwa.
 
Kapitał posiada narodowość - NIE
 
Tu rozważam te kwestie: Narodowość firm
 
Bank centralny własnością wszystkich Polaków - NIE
 
Banku centralnego w ogóle nie powinno być. Uważam, że należy znieść państwowy monopol na emisje waluty - te kwestie, jak i wszelkie inne kwestie gospodarcze, powinny być regulowane przez wolny rynek i konkurencję.
 
W warunkach konkurencji być może prywatne banki zrzeszą się w jakieś konsorcjum, stworzą jakąś wspólną walutę fiducjarną i powołają jakąś nadrzędną instytucję kontrolującą emisję waluty - instytucja ta będzie rodzajem banku centralnego. Nie przesądzam tego jak się stanie w ramach wolnej konkurencji, niemniej uważam, że w warunkach wolności wygra waluta oparta o kruszce.
 
Uważam, że powinna być wolność i swoboda w kwestii wyboru walut i sposobu rozliczania transakcji handlowych - Polakom powinno być wolno rozliczać się w dowolnej walucie - w euro, dolarach, złotówkach i w walutach prywatnych.

Niezależna, zdywersyfikowana polityka energetyczna - TAK
 
Te kwestie wyjaśniam tu: Bogactwa naturalne Polski.
 
Wypowiedzenie protokołu z Kioto - TAK
 
Propaganda głosząca, że działalność człowieka wpływa na globalne zmiany klimatu jest wyjątkowo szkodliwym zabobonem ostatnich czasów. Zrobię niedługo notkę w ramach mojej serii „Pogromcy mitów”, gdzie zbiorę odnośniki do artykułów to wyjaśniających. Póki co polecam to: Globalne ocieplenie.
 
A tu jest apel do chcących: zrobić coś.

Im gorzej, tym lepiej <- poprzednia notka
następna notka -> Zrobić coś

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale