Pupilla Libertatis
Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
125 obserwujących
1567 notek
1995k odsłon
968 odsłon

Kara

Wykop Skomentuj13
Dzisiejsze systemy karne są złe, błędne, bo są nastawione głównie na resocjalizację, w drugiej kolejności na szykanę dla przestępcy, a dopiero w trzeciej kolejności na zadośćuczynienie ofierze. Tą kolejność należy odwrócić.
Słowa "kara" używamy w wielu znaczeniach. Kara to:
  • odpłata (szykana dla przestępcy),
  • resocjalizacja (nauka dla przestępcy) lub
  • zadośćuczynienie (dla ofiary przestępstwa).
Kara dla dziecka, czy kara dla psa, jest, i powinna być, tylko i wyłącznie resocjalizacją - nie jest odpłatą, bo często wymierzana jest komuś, kto jest nieświadomy zła czynu, który popełnił (pies), lub ma małą świadomość wagi czynu (dziecko), lub w ogóle czyn nie jest zły moralnie. Dlatego np. tego typu kary trzeba wymierzać bezpośrednio po dokonaniu przewinienia i to jest w nich najważniejsze.
Można podpisać z kimś kontrakt przewidujący wykonanie czegoś w określonym czasie i zawrzeć w tym kontrakcie karę za niedotrzymanie terminu. W tym przypadku kara jest tylko zadośćuczynieniem i niczym więcej - nie jest resocjalizacją, ani odpłatą.
Kary występują też w grach sportowych - w tym przypadku nie są w ogóle odpłatą, zadośćuczynieniem, czy resocjalizacją - są po prostu elementem zasad gry.
Kara śmierci [1] to kara, będąca tylko odpłatą polegająca na trwałym, nieodwracalnym wyeliminowaniu mordercy ze społeczeństwa. Kara śmierci nie służy do resocjalizacji przestępcy, któremu jest wymierzona i nie jest zadośćuczynieniem dla ofiary - jest tylko i wyłącznie odpłatą i eliminacją. Do kary śmierci nie da się dołączyć resocjalizacji, ale zadośćuczynienie dołączyć można - a ja uważam, że nawet trzeba, np. poprzez konfiskatę majątku mordercy i oddanie go spadkobiercom ofiary.
Kara w kodeksie karnym to sprawiedliwa odpłata dla przestępcy. Resocjalizacja może być dodatkowym elementem, który jest dołączony do kary, ale nie jest to element niezbędny. Można karać i nie poddawać przestępcy resocjalizacji i nadal będzie to sprawiedliwe.
Jest jeszcze jeden ważny, zapominany element, który można dokładać do kary: zadośćuczynienie, czyli odpłata ofierze przestępstwa. Każdy z tych elementów jest czymś innym i inne ma cele. System sprawiedliwości może określać sankcje za przestępstwa składające się z wszystkich trzech elementów, z dowolnych dwóch, albo z jednego z nich.
Radykalni libertarianie [2] uważają, że przestępcę można zmusić przemocą tylko do zadośćuczynienia, a stosowanie przemocy do karania i resocjalizacji jest sprzeczne z ideą wolnościową. A z kolei dzisiejsze systemy sprawiedliwości stosują głównie szykanę dla przestępcy i resocjalizację, a zadośćuczynienie jest stosowane rzadko.
Ja uważam, że sankcja za przestępstwa powinna składać się przede wszystkim z zadośćuczynienia, a szykana czy resocjalizacja powinna dotyczyć tylko niektórych przestępstw. Niektóre wykroczenia mogą być związane tylko z odpłatą, albo tylko z zadośćuczynieniem.
Kara powinna być niematerialną szykaną dla przestępcy (więzienie, chłosta, śmierć), a zadośćuczynienie powinno być zawsze materialne (w pieniądzu lub w naturze – towarach lub pracy). Uważam, że prawo powinno zezwalać na dobrowolne ubezpieczenie się od konieczności wypłacenia zadośćuczynienia w dowolnej sprawie karnej czy cywilnej.
Dzisiejsze systemy karne są złe, błędne, bo są nastawione głównie na resocjalizację, w drugiej kolejności na szykanę dla przestępcy, a dopiero w trzeciej kolejności na zadośćuczynienie ofierze. Tą kolejność należy odwrócić. Najważniejsze powinno być zadośćuczynienie – zawsze każda kara za dowolne przestępstwo powinna wiązać się z zadośćuczynieniem dla ofiary – wszelkie kary za kradzież, oszustwo, zniszczenie czy cokolwiek co pozbawia człowieka mienia powinno wiązać się ze zmuszeniem winowajcy do całkowitego zwrotu tego mienia, albo jego równowartości, z dodatkową nawiązką. A przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu powinno się przeliczać wg kosztów leczenia. A morderstwo powinno się wiązać z całkowitą konfiskatą mienia mordercy i oddaniem tego spadkobiercom zabitego.
To zadośćuczynienie powinno być zawsze elementem każdej kary w procesach i karnych i cywilnych. Jak winowajca nie ma z czego oddać, nie ma swojego majątku, to powinien szkody, które uczynił, odpracować.
Dopiero w drugiej kolejności można myśleć o szykanie dla przestępcy – więzieniu czy wykonaniu wyroku śmierci. Państwo, które jest w kryzysie mogłoby nawet na jakiś czas z tego szykanowania zrezygnować i szykanować tylko tych, z których nie daje się ściągnąć zadośćuczynienia w zasądzonej kwocie. Ale gdy uda się uzyskać zadośćuczynienie z nawiązką, to można zawsze dawać karę więzienia w zawieszeniu.
A jak państwo jest bardzo bogate, to w trzeciej kolejności może ewentualnie dołączyć do kary resocjalizację.
Dzisiejsze państwo dlatego tworzy system, w którym zadośćuczynienie jest najmniej ważne, bo większość przestępstw i wykroczeń, to przestępstwa bez ofiar [3], czyli w zasadzie nie ma komu wypłacać odszkodowania.
 
Grzegorz GPS Świderski


Bydło <- poprzednia notka

 

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale