GPS GPS
1237
BLOG

Dobroczynność à la Owsiak

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 10

W ostatnich latach napisałem kilka notek, które dotyczą WOŚP i ogólnie filantropii. Myślę, że zawarłem tam wszystko, co jest istotne w tych sprawach, więc w związku z kolejną rocznicową akcją Owsiaka, zamiast się powtarzać, przypominam te moje notki:


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma zły cel

Ja jestem przeciwny akcji Owsiaka pod nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z dwóch powodów - z powodu ogólnego i szczególnego. Powód ogólny: uważam, że wszelkie zinstytucjonalizowane, bezosobowe i regularne formy działalności charytatywnej są szkodliwe. Powód szczególny: działalność WOŚP jest zbędna, bo ma zły cel... czytaj dalej...


Akcja Owsiaka jest szkodliwa!

W Polsce mamy państwową służbę zdrowia i działalność zdecydowanej większości szpitali opłacana jest z budżetu państwa.

Państwo ma konstytucyjny obowiązek kupować sprzęt służący leczeniu. Kupowanie za prywatne pieniądze tego sprzętu jest w istocie działalnością polityczną - dzięki temu państwo może mniej wydawać na to, na co musi, a może więcej zmarnować na działania zbędne czy szkodliwe…czytaj dalej...


Jerzy Owsiak jest politykiem!

Jerzy Owsiak jest politykiem i jako polityka należy go oceniać. Jest politykiem zajmującym się służbą zdrowia i należy go oceniać tak samo jak ministra zdrowia i innych polityków, którzy psują w Polsce medycynę.

Polityka to są sprawy jakimi zajmuje się państwo. Wszystko co dotyczy władzy jest polityką. W Polsce władza polityczna zajmuje się służbą zdrowia. Lekarze i pielęgniarki są urzędnikami państwa. Państwo posiada szpitale, zatrudnia lekarzy i resztę personelu. Państwo pobiera od ludzi pod przymusem pieniądze i przeznacza je na kształcenie lekarzy i opłaca ich usługi. A zatem wszystko co dotyczy służby zdrowia to polityka...czytaj dalej...


Filantropia

Motto: „Ktoś, kto prosi o jedzenie, albo o kasę na jedzenie, zamiast na wino, jest niewiarygodny i perfidny. Jak można ufać komuś, kto nie pije, a nie ma na jedzenie?

Pomagać trzeba bezpośrednio, a nie przez Internet, media, telewizję czy wrzucanie do puszek żebraczych organizacji, czy innych pośredników... czytaj dalej...


Być czy mieć?

Materialna działalność charytatywna jest demoralizująca. Nie jest to żadna pomoc, tylko szkoda dla tych, którym daje się dobra materialne.

Głównym celem takiej działalności charytatywnej jest zapewnienie dobrego samopoczucia tym, którzy taką pomoc świadczą. Pomaganie samo w sobie jest oczywiście dobre. Ale są formy pomagania, które w istocie wcale pomaganiem nie są.

Współczesna socjalistyczna propaganda wszczepiła ludziom głęboko stereotyp, że pomaganie polega na obdarowaniu innych przedmiotami, żywnością, pieniędzmi i wszelkimi tego typu dobrami materialnymi. Dobroczynność jest tak mocno przesiąknięta materializmem, że nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, że mogłaby ona polegać na czymś innym... czytaj dalej...


Dobrobyt <- poprzednia notka
następna notka -> Czy świadomość to pamięć?

 

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka