Pupilla Libertatis
Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
144 obserwujących
1732 notki
2192k odsłony
  1591   0

Wipler libertarianinem?

Ostatnio bardzo popularny stał się Przemysław Wipler z powodu odejścia z PiS. Poseł Wipler jest konserwatywnym liberałem, bo jest byłym upeerowcem. Cały czas głosi poglądy liberalne gospodarczo, jest więc wolnorynkowcem. Deklaruje, że nie wyklucza współpracy z Kongresem Nowej Prawicy Janusza Korwin Mikke. Wielu byłych upeerowców ciągle wstępuje i do PO i do PiS by tam budować wolnościowe frakcje, ale to się specjalnie nie udaje - frakcje etatystyczne, socjalne, socjaldemokratyczne dominują w tych partiach.

Moim zdaniem Przemysław Wipler to mądry i roztropny polityk. Uważam, że warto go popierać i warto popierać formacje, które będzie współtworzył. Bardzo ciekawe jest to, jaką napisał pracę magisterską! Otóż ma ona tytuł: Libertariańskie podejście do państwa”. Bardzo ciekawa! Polecam wszystkim przeczytanie całości, by się więcej dowiedzieć o tym czym jest libertarianizm:

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego
Warszawa 2002

Przemysław Wipler - „Libertariańskie podejście do państwa” 

Bardzo jestem ciekaw, czy napisał on taką pracę magisterską tylko z naukowego zaciekawienia, czy też dlatego, że czuł się, był, a może nadal jest, libertarianinem. Niniejszym bardzo proszę pana posła Przemysława Wiplera by napisał, czy powiedział, jaki ma osobisty, ideowy stosunek do idei libertariańskiej. No i najważniejsze – czy poparłby i współpracował, a może nawet współtworzył, tworzącą się właśnie w Polsce Partię Libertariańską? W USA taka sama partia jest uznawana za trzecią siłę polityczną kraju, więc może warto zbudować podobną siłę i w Polsce?

Postaram się jakoś poinformować pana posła o tym moim pytaniu, tak by uzyskać jego odpowiedź.

Póki co Partia Liberatariańska ma już w miarę precyzyjnie sformułowane swoje postulaty dotyczące kwestii edukacji. Bardzo jestem ciekaw czy pan Wipler poparłby je. Oczywistym jest, że gdyby to poparł, to będąc w PiS nie mógłby nic z tego zrealizować. Teraz ma szansę. Oto te postulaty:


Wolna Edukacja

Opowiadamy się za oddzieleniem państwa od edukacji, na wzór rozdziału państwa od kościołów. Obecne kontrolowane przez państwo, obowiązkowe szkolnictwo jest niskiej jakości oraz służy do indoktrynacji obywateli już od najmłodszych lat. Te same dla wszystkich podstawy programowe ustalane odgórnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i te same zasady działania szkół są zamachem na wolność jednostki. Obecny system nie uwzględnia w dostatecznym stopniu indywidualnych predyspozycji dzieci i młodzieży oraz niszczy różnorodność i kreatywność. Staje się też źródłem nieustannych konfliktów politycznych dotyczących tego, co powinno, a co nie powinno być nauczane w szkołach. Proponujemy zatem zniesienie wszelkich regulacji dotyczących szkolnictwa prywatnego, nauki domowej i innych form edukacji oraz likwidację wszystkich państwowych urzędów zajmujących się edukacją. Jesteśmy zdania, że rodzice i inni opiekunowie dzieci lepiej znają ich predyspozycje i potrzeby od urzędników, dlatego to oni powinni decydować o formie, długości i zakresie edukacji tych dzieci.

Postulaty na dziś:

Na dziś najpilniejsze nasze postulaty to:

 • zniesienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • danie szkołom, a także rodzicom i opiekunom organizującym nauczanie domowe, całkowitej swobody w zakresie ustalania programów nauczania oraz zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów;
 • danie rodzicom decydującego głosu przy wyborze dyrektorów szkół samorządowych;
 • zniesienie obowiązkowych powszechnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych – takie egzaminy powinny być fakultatywne, o ich przeprowadzaniu, zakresie oraz formie powinny decydować same szkoły lub organizacje pozarządowe;
 • natychmiastowe otwarcie rynku edukacji, umożliwienie każdemu zakładania i prowadzenia dowolnych szkół bez wymogu uzyskania pozytywnej opinii urzędnika oraz urzędniczego nadzoru (pozostawienie jedynie wymogu wpisania szkoły do ewidencji);
 • zapewnienie uczniom wszystkich szkół, jak również nauczanym domowo, dostępu na równych zasadach do dotychczasowego finansowania ze środków publicznych – powinniśmy unikać dyskryminacji;
 • zapewnienie wszystkim szkołom publicznym i niepublicznym równego dostępu do budynków szkolnych należących do jednostek samorządu terytorialnego – umożliwiłoby to realną konkurencję szkół;
 • zniesienie Karty Nauczyciela i odebranie nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych;
 • likwidacja Systemu Informacji Oświatowej.

Postulaty docelowe

Docelowo będziemy w szczególności dążyć do:

 • zniesienia wszelkich przymusowych regulacji dotyczących organizacji systemu oświaty;
 • zniesienia obowiązku nauki dla osób do lat 18, w tym obowiązku szkolnego, jak również obowiązku wychowania przedszkolnego;
 • likwidacji aparatu urzędniczego kontrolującego oświatę, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i kuratoriów oświaty;
 • zniesienia finansowania szkół z przymusowych podatków.


 

Lubię to! Skomentuj28 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale