GPS GPS
1616
BLOG

Zakaz handlu w niedzielę niszczy tradycje!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 39

Sprawy związane ze świętowaniem w Polsce są regulowane przez wielowiekowe tradycje i obyczaje. Te obyczaje są przyjęte dobrowolnie. Polska tradycja to tolerancja wobec wszelkich obyczajów odmiennych od powszechnych, które nikomu nie czynią krzywdy.

W Polsce tradycyjnie niedzielę i święta służyły handlowaniu, bo w te dni urządzano jarmarki – najczęściej z okazji święta kościelnego. Przywileje świeckie i kościelne gwarantowały kupcom bezpieczeństwo osobiste i nienaruszalność mienia (pokój jarmarczny, pokój królewski, pax Dei). To są dobre tradycje warte zachowania.

Uważam, że obyczajów nie powinno się regulować odgórnie przez państwo. Każdy człowiek powinien mieć prawo do kultywowania swoich zwyczajów – katolik do świętowania w niedzielę i tradycyjnego hurtowego handlowania w święta kościelne, żyd do powstrzymywania się od wszelkich prac w sobotę, a inne wyznania do swoich tradycji odpoczywania i świętowania. A ateiści powinni móc odpoczywać w dowolnie wybrany przez siebie dzień.

Przepisy państwowe, czy to ustawy, czy uchwały samorządów, nie powinny w żaden sposób regulować czasu świętowania i odpoczywania. Narzucanie obyczajów siłą jest sprzeczne z polską tradycją i dlatego stanowczo sprzeciwiam się wszelkim regulacjom, a w szczególności zakazom, dotyczącym handlu w dni świąteczne.

Handlowanie w niedzielę i święta, szczególnie handel hurtowy, wielkopowierzchniowy, jarmarczny, to stara polska, i ogólnie chrześcijańska, tradycja. Nie pozwólmy politykom niszczyć naszych tradycji i obyczajów!

Apeluję do Polaków – głosujcie na kandydatów partii wolnościowych we wszelkich wyborach samorządowych i parlamentarnych, tak byśmy mieli wpływ na to, by nie dopuszczać do uchwalania w Polsce absurdalnego, korupcjogennego i sprzecznego z obyczajami prawa, które niszczy nasze tradycje!

Grzegorz GPS Świderski


Atak międzynarodowej lewicy <- poprzednia notka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka