GPS GPS
1559
BLOG

Przymus

GPS GPS Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 123
Większość ludzi uważa, że przymus jest dobry. Mamy przymus szkolny, przymus podatkowy, przymus ubezpieczeniowy, przymus płacenia składek zdrowotnych, przymus emerytalny i milion innych przymusów. Państwo nas zmusza do wielu zachowań mimo, że ich zaniechanie nikomu krzywdy nie czyni. Rządząca obecnie socjaldemokratyczna ideologia te przymusy akceptuje i uważa za dobre.
Ale jednocześnie ta sama ideologia głosi hasło równości, że wszyscy ludzie są jakoby równi. No ale ta równość jest niekompatybilna z przymusem.
Przymus jest niesymetryczny, a zatem narusza równość. Jest ten, który przymusza i ten, który jest przymuszany. W tej relacji ten pierwszy znajduje się wielokroć lepszej sytuacji niż ten drugi, co burzy równość między nimi, a zatem zaburza stan sprawiedliwości.
Jest ten, który musi się uczyć i ten, kto uczy - ten, kto musi się ubezpieczyć i ten, kto ubezpiecza - ten, kto musi płacić za leczenie i ten, kto leczy. Jest przymusowy klient jakiejś usługi płacący za nią z góry i ten, kto usługę świadczy nie musząc martwić się o zdobywanie klientów. Ten stosunek nie jest stosunkiem równości, tak jak jest z każdą dobrowolną usługą na wolnym rynku, gdzie każdy usługodawca musi znaleźć klienta, który dobrowolnie zechce z usługi skorzystać.
Na wolnym rynku ustala się pewna równowaga cen za wszelkie usługi, co zapewnia równość między kupującym a sprzedającym. Ta równowaga jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy z usługi można zrezygnować. Jeśli usługa nie zapewnia równości, jeśli więcej kosztuje niż jest warta, to z niej po prostu rezygnuję. Przymus powoduje, że z pewnych usług zrezygnować nie można, z płacenia za te usługi zrezygnować nie można, więc ich ceny nie są cenami rynkowymi. To burzy równość. Przymusowe opłaty nie odzwierciedlają wartości przymusowych usług.
Więc albo równość i sprawiedliwość, albo przymus - jednocześnie się tego wszystkie zrealizować nie da. Co wolicie: równość i sprawiedliwość oraz brak przymusu, czy przymus oraz brak równości i sprawiedliwości?


Grzegorz GPS Świderski


Zamordowanie Alfie Evansa  <- poprzednia notka
następna notka -> Okupacja Polski

Tagi: gps65, przymus, państwo, wolny rynek, socjalizm

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo