5 obserwujących
126 notek
88k odsłon
  745   0

Kim byli "komuniści" – mordercy Niezłomnych?

Przedwczoraj (2 marca) pojawiła się informacja o odbywającej się w Berlinie wystawie, prezentującej sylwetki Niemców ratujących żydów w latach 1933 – 1945.

Przesłanie tej wystawy jest jasne: w okrutnych czasach panowania bliżej niezidentyfikowanych nazistów Niemcy ratowali żydów.

(http://niezalezna.pl/218513-w-berlinie-zrobili-wystawe-o-ratowaniu-zydow-o-polakach-ani-slowa-mec-hambura-to-skandal)


Czy to jest nieprawda?

Ależ skąd, najpewniej opowiedziane historie miały miejsce – więc może to być prawda.

I jednocześnie ogromne, piramidalne wprost, KŁAMSTWO!

TOTALNA HIPOKRYZJA!

NIESAMOWITA HUCPA!

Itd.


Bo prawdziwe mogą być sylwetki osób zaprezentowanych na wystawie.

Rzecz w tym, że stanowią one zaledwie PROMIL PROMILA ogółu Niemców, którzy są odpowiedzialni - bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wspieranie Hitlera - za wymordowanie w tamtych latach nie tylko kilku milionów żydów, ale jeszcze więcej milionów Słowian i osób o innym pochodzeniu.


Pokazywanie grupki Niemców, ratujacych żydów, w zupełnym oderwaniu od postaw całej reszty Niemców, buduje KŁAMSTO o tamtych czasach!


Pokazywanie grupki Niemców, ratujących żydów, w oderwaniu od postaw całej reszty Niemców, w połączeniu z sugestią, że za zbrodnie okresu II Wojny Światowej odpowiadają jacyś niezidentyfikowani narodowościowo naziści – jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO PRAWDZIE.


Tak się składa, że w tym samym czasie, bo 1 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Żołnierzy Niezłomnych (przez żydokomunę i ich spadkobierców nazwanych "Wyklętymi").

Z tej okazji mogliśmy nasłuchać się od "oficjeli" peanów na ich cześć, ale także mnóstwo słów o "komunistach":

  • z którymi ci Żołnierze Niezłomni walczyli;

  • którzy tych Żołnierzy Niezłomnych bestialsko katowali, mordowali, chowali po nocach w nieoznaczonych grobach;

  • którzy nazywali tych Żołnierzy Niezłomnych zdrajcami, bandytami i wszelkimi innymi pejoratywnymi określeniami;

  • ...

Kim byli ci "komuniści"?


Dzisiaj musimy walczyć z przypisywaniem Polakom odpowiedzialności za holokaust, bo przez lata było przyzwolenie na nazywanie Niemców Hitlera nazistami

i na zakłamywanie PRAWDY o faktycznych wydarzeniach II Wojny Światowej.


Skutek jest taki, że dzisiaj w świecie brak jest dostatecznej wiedzy, że:

  • to Niemcy byli wyłącznymi organizatorami systemu masowych zbrodni na okupowanych przez siebie terytoriach, w tym że to oni zorganizowali i zbudowali system masowej eksterminacji żydów: obywateli II RP, ale także żydów – obywateli wielu innych państw (podobnie zresztą jak milionów innych ludzi);

  • największymi pomocnikami Niemców w mechanizmie wymordowania żydów byli żydzi; co więcej, żydzi rekrutujący się z ich elit: politycznych, społecznych, gospodarczych, religijnych ...

(Więcej na ten temat w tekście: "Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście?"
http://naszeblogi.pl/49406-dlaczego-zydzi-boja-sie-prawdy-o-holokauscie)

Kim więc byli "komuniści" – mordercy Niezłomnych, ale także grabarze polskich marzeń o wolności, niepodległości i suwerenności?

Czy to byli jacyś kosmici?

Może Marsjanie?

A nie... Mars podobno jest niezamieszkany.


Zacznijmy najpierw od tych, którzy bezpośrednio zwalczali Żołnierzy Niezłomnych, czyli od tych, którzy stanowili kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP).


Oto opis zawarty w opracowaniu naukowym zatytułowanym "Twarze bezpieki w PRL w latach 1944 – 1956 " - redakcja naukowa: profesor Krzysztof Szwagrzyk:

(http://blogmedia24.pl/node/69842)


« Mimo upływu lat nadal wiele kontrowersji wzbudza w Polsce problem zatrudnionych w UB Żydów i osób pochodzenia żydowskiego.

Zagadnienie to dostrzegano już od pierwszych chwil instalowania nowego systemu politycznego w Polsce.

W styczniu 1945 r. komendant Okręgu AK Białystok w swoim raporcie do Londynu pisał: „NKWD przy pomocy pozostałych Żydów urządza krwawe orgie”.


Rok później kierownictwo WiN informowało: „Na każdym kroku daje się odczuć ich [Żydów – K.S.] serdeczny stosunek do Sowietów i odwrotnie oraz popieranie ich tak przez Sowietów i PPR, jak i przez władze administracyjne i Bezpieczeństwa”; „Najważniejsze i materialnie najwięcej popłatne placówki państwowe są obsadzone Żydami. W administracji państwowej, w szkolnictwie średnim i wyższym, w sądownictwie i w wojsku tkwią Żydzi na nadrzędnych stanowiskach”,

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski – Żydzi komuniści, oddając się w zupełności jako znawcy stosunków i terenu na usługi NKWD, byli […] czynnikiem, który najwięcej przyczynił się do masowych aresztowań, rozstrzeliwań, deportacji, zwłaszcza członków polskiego ruchu niepodległościowego”.


O obecności Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w MBP pisał także Nikołaj Seliwanowski, doradca NKWD przy MBP, w swoim raporcie do Berii z 20 października 1945 r.:

W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracuje 18,7% Żydów, 50% stanowisk kierowniczych zajmują Żydzi.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale