GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
41 obserwujących
527 notek
675k odsłon
  11029   0

TV Republika ujawni sensacyjny dokument FSB

26 kwietnia 2010 r. specjalistom fonografom z Instytutu Kryminalistyki FSB przekazano do badania kopię innej wersji nagrania z kokpitu Tu-154M nr 101 (który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku) od tych wersji nagrań, których kopie dostali do badania polscy biegli. Rosyjscy specjaliści wykryli na otrzymanej kopii „oznaki zmian”. Orzekli też, że „Ustalenie, czy na fragmentach zapisów, rozgraniczonych odcinkami z ujawnionymi oznakami zmian, występują, czy też nie, oznaki innych zmian, nie jest możliwe, w związku z tym, że przedstawione zapisy nie są oryginałami”. Więcej szczegółów dziś w audycji red. Anity Gargas „Zadanie Specjalne” w TV Republika o godz. 21.00.

 

Установить, имеются или нет признаки других изменений на фрагментах записей, разграниченных участками с выявленными признаками изменений, не представляется возможным в связи с тем что представленные записи не являются оригиналами. – piszą W. W. Didienko oraz M. I. Iwanow i A. Je.Iwanow w „Opinii biegłego Nº 30-F/10” opracowanej w dniach od 4 maja do 15 czerwca 2010 r. na zlecenie Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej.

 

Biegli mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących otrzymanych nośników i zapisów audio, w tym:

- Czy istnieją oznaki montażu na każdym z przedstawionych zapisów audio?

- Jaka jest dosłowna treść w języku rosyjskim zapisów przedstawionych do badania (ze sporządzeniem stenogramu rozmów).

 

No i odpowiedzieli:

Jednocześnie na zapisach, rozmieszczonych w danych plikach, nie udało się wykryć wiarygodnych oznak ciągłości procesu ich zapisu na odcinkach, rozgraniczonych przez ujawnione odcinki z oznakami zmian. Wiarygodne wykrycie oznak ciągłości procesu zapisu na przedstawionych zapisach dźwiękowych (z uwzględnieniem ich cech szczególnych) jest możliwe na podstawie badania oryginałów zapisów dźwiękowych, na podstawie śladu magnetycznego na taśmie magnetycznej. Ponieważ oryginały fonogramów lub inne kopie oryginalnych zapisów nie zostały przedstawione, to ustalenie, czy zapisy w przedstawionych plikach zostały wykonane nieprzerwanie, okazało się niemożliwe.

W związku z tym, że przedstawione zapisy nie są oryginałami, znajdują się w postaci cyfrowej i nie ujawniono na nich oznak ciągłości procesu ich zapisu, to nie można wykluczyć wprowadzenia zmian do zapisu, wykonanych w sposób cyfrowy (komputerowy) (w tym i do sygnału technicznego w pliku 4 channel.wav). To znaczy, wiarygodne ustalenie, za pomocą środków narzędziowych i analizy audytywnej, czy na odcinkach zapisów, rozgraniczonych przez odcinki z oznakami zmian, występują, czy też nie, oznaki innych zmian, nie jest możliwe.

 

Ale na tym nie koniec.

Materiał przekazany do badania specjalistom z FSB ma 36 min. 58,620277 sek. długości.

A te materiały, które badali Polacy i rosyjski MAK?

Były o ponad 75 sekund, czyli o ponad 3%  DŁUŻSZE.

To już niemało, ale pointa dopiero będzie. Otóż krótki, niespełna dwuminutowy końcowy fragment nagrania (od początku słów „8 na kursie ścieżce…” do końca zapisu) w materiale przekazanym do badania specjalistom z FSB liczy ponad 1 min. 55,6 sek. długości.

A na tych materiałach, które badali Polacy i MAK?

Ten fragment jest o ponad 20 sekund, czyli o ponad 17%  KRÓTSZY.

A przy tym wszystkich biegłych nieodmiennie zapewniano, że otrzymują do badania wierne kopie autentycznego nagrania wyjętego z rejestratora głosów MARS-BM.

Co, kiedy i jak na której wersji zmieniano?

 

W audycji Anity Gargas fakty ujawnione w audycji „Zadanie Specjalne” komentują przewodniczący Zespołu Parlamentarnego minister Antoni Macierewicz oraz red. Artur Dmochowski i niżej podpisany.

 

P.S. (31 maja)

A dziś na ten sam temat nieco więcej w "Gazecie Polskiej Codziennie" (Anita Gargas: Katastrofa smoleńska / Sensacyjny dokument FSB / Dowód na manipulacje czarnymi skrzynkami, str. 1, 3.)

Lubię to! Skomentuj151 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale