Henryk  Połcik Henryk Połcik
246
BLOG

Czy wybory do Parlamentu Europejskiego są zgodne z konstytucją ?

Henryk  Połcik Henryk Połcik Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
Aktualnie w Polsce odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które w moim przekonaniu nie są zgodne z konstytucją.

Według art. 32  konstytucji  :  
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


Zgłoszenia listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego mogą dokonywać m.in. komitety partii politycznych oraz komitety wyborcze  wyborców.  Do zawiadomienia o utworzeniu  komitetu wyborczego wyborców (KWW) wymagane jest poparcie 1000 wyborców.  Wymóg zebrania 1000 podpisów  praktycznie uniemożliwia zgłoszenie  list kandydatów KWW. Jest zbyt mało czasu.  Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10.000 wyborców  stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Takiego wymagania nie muszą spełniać  inne komitety wyborcze w tym partie polityczne, mają one więcej czasu na czynności wyborcze.  Mogą więc zarejestrować swój, partyjny  komitet wyborczy  bez zebrania 1000 podpisów i zbierać natychmiast podpisy popierających ich kandydatów.  Wybory nie są więc równe. Wyborcy  nie są równi wobec prawa. Wyborcy komitetów wyborczych wyborców są „dyskryminowani w życiu politycznym”.


List w tej sprawie został przesłany do Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i do Przedstawiciela Polski w Unii Europejskiej. 

Postępuję wg wskazań M. Teresy z KALKUTY: "To co zbudowałeś przez lata może być zniszczone w jednej chwili, Nieważne buduj! ". Odbudowa likwidowanych firm, infrastruktury, wymiana wiedzy między pokoleniami, …

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka