0 obserwujących
195 notek
105k odsłon
330 odsłon

"Inwestycje Polskie" - info z KPRM

fot.PTWP
fot.PTWP
Wykop Skomentuj3

Informacja Przesłana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na zapytanie w sprawie projektu "Inwestycje Polskie"  

/cit/Szanowny Panie Redaktorze,


Program "Inwestycje Polskie" jest realizacją zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów z tzw. drugiego expose, wygłoszonego 12 października 2012 r. Ma na celu pomoc w realizacji długofalowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, które pozwolą wygenerować impuls gospodarczy przekładający się na wzrost PKB, a co za tym idzie, nowe miejsca pracy. Na rozwojowe dla kraju inwestycje zostanie przeznaczony zamrożony dziś kapitał, czyli udziały Skarbu Państwa w spółkach publicznych. Środki te nie obciążą ani długu, ani deficytu publicznego. Będą inwestowane w realizację długofalowych i uzasadnionych ekonomicznie projektów infrastrukturalnych, jak inwestycje elektroenergetyczne, gazowe, drogowe i telekomunikacyjne.

 

Oczekiwanym efektem Programu będzie mobilizacja podmiotów prywatnych do zwiększenia nakładów na inwestycje infrastrukturalne poprzez inicjowanie bądź domykanie finansowania projektów (tzw. pierwsza albo ostatnia złotówka). Program pozwoli również na zapewnienie tzw. wkładu własnego dla projektów współfinansowanych przez UE, a tym samym wsparcie efektywnego wykorzystania przyznanych Polsce środków przez UE. Celem Programu będzie również wsparcie projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Głównymi filarami Programu będą Bank Gospodarstwa Krajowego oraz nowo powołana Celowa Spółka Inwestycyjna (CSI). Zarówno w Ministerstwie Skarbu Państwa, jak i pozostałych zaangażowanych instytucjach, trwają intensywne prace, tak by Program jak najszybciej zaczął efektywnie funkcjonować. 27 grudnia 2012 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na specjalny tryb prywatyzacji, czyli wnoszenie akcji spółek Skarbu Państwa do BGK i CSI. Oznacza to zapewnienie finansowania programu „Inwestycje Polskie”, a tym samym jego faktyczny start. 

Ponadto 28 grudnia 2012 r.  zakończył się kolejny ważny etap realizacji Programu, gdyż Minister Mikołaj Budzanowski podpisał akt założycielski CSI. Jej statut jest już przygotowany. Spółka będzie działać  w oparciu o najlepsze praktyki funduszy typu private equity, a jej model biznesowy wesprze strategiczną rolę programu "Inwestycje Polskie". Spółka rozpocznie działalność operacyjną w drugim półroczu 2013. Pierwszym organem spółki w organizacji jest trzyosobowa rada nadzorcza. Jej zadaniem będzie techniczne zakończenie organizacji spółki. 

Dla utworzonej przez Skarb Państwa CSI, decydującym kryterium będzie przede wszystkim rentowność danego projektu. CSI będzie inwestowała kapitałowo poprzez objęcie części udziałów w inwestycji wraz z inwestorami strategicznymi. Pozwoli to na zwiększenie możliwości finansowych inwestorów strategicznych. Dla spółki przewidziano też inne funkcje jak opracowanie projektów i organizowanie ich finansowania. CSI ma być aktywnym agentem programu „Inwestycje Polskie”, czyli ma szukać projektów inwestycyjnych. Planowane są spotkania z przedstawicielami samorządów i spółek, by poinformować ich o szczegółach tego nowego narzędzia  do wykorzystania. 

Odnosząc się do porównań Inwestycji Polskich do NFI należy przypomnieć, że zgodnie z założeniami Programu NFI, narodowe fundusze inwestycyjne miały być podmiotami skupionymi przede wszystkim na restrukturyzacji i prywatyzacji spółek wniesionych przez Skarb Państwa. NFI miały stanowić alternatywę dla prywatyzacji kapitałowej. Nowy program rozwoju infrastruktury „Inwestycje Polskie” nie ma żadnej analogii do NFI. Program ma na celu pomoc w realizacji długofalowych i rentownych projektów, które pozwolą wygenerować impuls gospodarczy przekładający się na wzrost PKB, a co za tym idzie nowe miejsca pracy.

Jeśli chodzi o biznes plan, to jest on uzależniony od realizowanych projektów inwestycyjnych, za które będzie odpowiedzialny zarząd, a za ich akceptację – rada nadzorcza. Na tym etapie żaden z projektów nie został wybrany do realizacji, leży to w gestii przyszłego zarządu, więc nie jest możliwe zaprezentowanie biznes planu. MSP sporządza jednak listę potencjalnych projektów, nad którymi spółka może zacząć pracować od momentu rozpoczęcia działalności. Założenia polityki inwestycyjnej definiującej zakres realizowanych projektów zostały wstępnie opracowane, jednak to zarząd będzie odpowiedzialny za szczegółowe jejprzygotowanie. Opracowywanie planów strategicznych i rozwojowych Spółki należy do podstawowych obowiązków jej Zarządu.

 

Więcej informacji nt. Programu "Inwestycje Polskie" dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod linkiem:http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/23465/Program_Inwestycje_Polskie__FAQ.html

Z poważaniem,

KPRM/cit/

 

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale