Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
315 notek
221k odsłon
169 odsłon

Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Czy małopolski przekręt 100-lecia zostanie ukarany?

Mapa projektu MMS-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego via https://gazetakrakowska.pl/
Mapa projektu MMS-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego via https://gazetakrakowska.pl/
Wykop Skomentuj1

Poseł dr hab. Józef Brynkus złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie afery związanej z niezrealizowanym projektem Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Poseł pytał, czy postępowania w sprawie wyłudzenia od Skarbu Państwa i funduszy Unii Europejskiej wielomilionowych kwot zostały zakończone i skierowane do sądów oraz czy zapadły wyroki w sprawach osób winnych nadużyć.

Sprawa znana jest od 2013 roku, kiedy okazało się, że projekt Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej mimo wielkiego wsparcia medialnego nie ma szans na realizację. Spółka powołana dla realizacji inwestycji mimo otrzymania olbrzymich środków publicznych nie tylko nie wywiązała się ze zobowiązań, ale sprzeniewierzyła przeznaczone na projekt fundusze. Od 2015 roku samorząd województwa oraz organy ścigania usiłują wyjaśnić sprawę oraz odzyskać utracone środki. Poseł J. Brynkus pytał Ministra na jakim etapie są postępowania w tej sprawie i jakie są perspektywy pozytywnego dla budżetu państwa zakończenia sprawy?

Poniżej tekst interpelacji:

Szanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny RP

Warszawa

I N T E R P E L A C J A

w sprawie śledztwa dotyczącego niegospodarności oraz nadużyć przy przetargach na powstanie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

O Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej przed kilku laty mówiono i pisano jako o oknie otwierającym region na świat. Miała przyczynić się także do wzrostu potencjału i bogactwa mieszkańców. Ostatecznie przyniosła regionowi niepożądany rozgłoś o posmaku aferalno-kryminalnym, a wzrost bogactwa zapewniła jedynie kilku zaangażowanym w przedsięwzięcie osobom z pogranicza polityki i biznesu. W dodatku przepadło kilkadziesiąt milionów unijnej dotacji, które obecnie Zarząd Województwa Małopolskiego będzie musiał zwrócić do kasy unijnej z racji niezrealizowania inwestycji.

Grunt polityczny dla inwestycji przygotowywano od 2007 roku, gdy Sejmik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego podjęły decyzję o rozbudowie sieci światłowodowej, mającej doprowadzić internet do każdego zakątka Małopolski. Projekt przygotowywano z wielkim rozmachem i polityczną tromtadracją, jako element strategii rozwoju województwa, prowadząc szerokie dyskusje nad rozwojem sieci internetowej w regionie jako jednym z elementów strategii, mających przyczynić się do wzrostu potencjału i zasobności województwa. Od roku 2011 inwestycję, której wartość wyceniono na 192 miliony złotych prowadziła spółka Małopolska Sieć Szerokopasmowa – MSS utworzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Spółka ta w 2013 roku sprzedana ona została podmiotowi zewnętrznemu – spółce Hyperion. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do kasy spółki MSS czyli Hyperionu wpłynęły 64 mln złotych z dotacji unijnej.

Projekt miał zostać zrealizowany w latach 2011-2015, co się nie udało. Jednak kontrolę realizacji inwestycji Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął dopiero w 2016 i dopiero wtedy ujawniono rzeczywisty stan sprawy, czyli fakt, że po prawie pięciu latach inicjatywa skończyła się spektakularną klęską a zamiast 700. tysięcy nowych użytkowników dostęp do sieci uzyskało zaledwie kilka osób.

Jednak do chwili obecnej praktycznie nikt nie poniósł konsekwencji za ten małopolski przekręt stulecia. Jedyną osobą, o której w publikacjach prasowych wspomina się w kontekście wymienionej sprawy w tonie oskarżycielskim jest były wiceprezydent Krakowa. Został on jednak skazany w zupełnie innej sprawie dotyczącej nadużycia środków publicznych, związanej z machinacjami przy sprzedaży gruntów krakowskich.

Dlatego pytam Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego:

– Czy śledztwo sprawie MSS zostało już całkowicie ukończone?

– Komu i jakie postawiono zarzuty?

– Czy procesy w tej sprawie zostały zakończone prawomocnymi wyrokami?

– Kto i na jaki wymiar kary został skazany?

– Jeżeli śledztwo w tej sprawie nadal trwa, jaka jest przyczyna takiej opieszałości?

Poseł na Sejm RP

dr hab. Józef Brynkus


Treść odpowiedzi na interpelację:

Odpowiadający: pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na interpelację numer 29314 Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie śledztwa dotyczącego Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W odniesieniu do pierwszych dwóch pytań, wskazuję, że wszystkie postępowania dotyczące projektu związanego z budową i utrzymaniem teleinformatycznej sieci umożliwiającej szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach Województwa Małopolskiego, jak i działań podejmowanych na poziomie instytucji samorządowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz w ramach podmiotów gospodarczych „Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.” oraz „Hyperion S.A.”, zostały połączone w jedno postępowanie przygotowawcze, które obecnie prowadzi Prokuratura Regionalna w Krakowie. Postępowanie to toczy się przeciwko trzem osobom podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 296 § 3 k.k. i inne. Z uwagi na dobro toczącego się postępowania, a także konieczność zachowania w tajemnicy wiadomości z postępowania przygotowawczego, nie jest możliwe ujawnienie dalszych szczegółów z jego przebiegu.

W odniesieniu do ostatniego pytania zawartego w interpelacji, wskazuję, że przyczyną długotrwałości postępowania jest skomplikowany charakter sprawy, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Jednocześnie nadmieniam, że sprawa pozostaje w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej, która czuwa nad jej sprawnym i prawidłowym prowadzeniem.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski


Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa

Mapa projektu MMS-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego via https://gazetakrakowska.pl/

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale