Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
14 obserwujących
171 notek
42k odsłony
97 odsłon

Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza SA

Wykop Skomentuj5

    Towarzystwo powstało w 1897 r. w oparciu o fabrykę rur w Sosnowcu, istniejącą od 1881 r. pod firmą „S. Huldczyński i Synowie”, a później również zakładów hutniczych w Zawierciu, z piecami martenowskimi oraz walcownią. W czasie I wojny światowej zakłady uległy zniszczeniu. Kapitał Spółki wynosił 7 500 000 rubli, podzielony na 75 000 akcji po 100 rubli każda. W dniu 14 kwietnia 1920 r.  kapitał  przeszacowano,  powiększono  do  ogólnej  kwoty  24 300 000 mkp  i  podzielono na 112 500 akcji po 216 mkp każda. Po wojnie, w latach 1920-1929 Spółka wielokrotnie podnosiła kapitał, pozyskując kapitał na odbudowę, a później rozwój, głównie pochodzenia francuskiego.

    Zakłady Spółki wytwarzały rury bez szwu i spawane na styk oraz na zakładkę, łączniki do nich, rury do gazu, wody i kotłów parowych, rury precyzyjne, ciągnione na zimno bez szwu, wężownice, słupy rurowe, a także żelazo płaskie, bednarkę walcowaną na gorąco, drut, blachy, beczki oraz lemiesze z elektrostali do traktorów. Zarząd Spółki mieścił się w Warszawie przy ul. Moniuszki 10.

    Jej kapitał w 1921 r. wynosił 506 250 000 mkp i był podzielony na 112 500 akcji na okaziciela po 4500 mkp każda, a w 1935 r. – 20 000 000 zł, podzielony na 200 000 akcji na okaziciela po 100 zł wartości nominalnej. Spółka była notowana na giełdach w Brukseli i Paryżu. W latach 1927- 1929 wypłacała dywidendę we frankach francuskich, w latach 1930-1935 nie wypłacała dywidendy, a w 1936 r. wypłaciła dywidendę w złotówkach.

    W 1936 r. Radę Nadzorczą Spółki tworzyli: Jules Bernard, H.E. Boyer, Hipolit Gliwic, Joseph Leflaive, Ludwik Herman i Aleksander Josset. W Zarządzie zasiadali: Claude Aulagnon, Elie Marchasson, Alphonse Serveau, Antoni Słaboszewicz oraz Antoni Wereszczyński.

image

Dwujęzyczna akcja na okaziciela Towarzystwa Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza SA o wartości nominalnej 4500 mkp z dnia 9 sierpnia 1921 r. 


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 26.11.1920, nr 279.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

www.wbc.poznan.pl


Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka