Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
199 notek
49k odsłon
  97   0

Towarzystwo Przemysłu Węglowego w Polsce SA

    Pomysłodawcą i jednym z założycieli Towarzystwa był dr Jan Dobrzyński. Pozostali to: szambelan Stefan Cegielski, Zygmunt Chrzanowski, dr Stefan Czernecki, Stanisław Karłowski, Stefan Konopka, dr Ignacy Kosiński, inż. Eugeniusz Kwiatkowski, inż. Stanisław Skarbiński, inż. Tadeusz Sułowski, inż. Czesław Świerczewski oraz Bank Handlowy w Warszawie i Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Królestwie Polskim. Statut Spółki został zatwierdzony w dniu 20 lutego 1920 r. Celem Towarzystwa było: dokonywanie czynności technicznych, przemysłowych, handlowych i finansowych zmierzających do wszechstronnego zużytkowania energii i węgla oraz produktów jego przeróbki, a także wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej, wyrób wszelkich produktów chemicznych z węgla oraz uprawianie innych gałęzi przemysłu. Spółka koncentrowała swoją aktywność w Zagłębiu Dąbrowskim.

    Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 5 000 000 mkp i był  podzielony  na  5000  akcji  o  nominale  1000 mkp. Akcje były w połowie imienne, a w połowie na okaziciela. W  1921 r.  ogłoszono  emisje  akcji  mających  na celu  budowę  Centrali  Wszechstronnego Zużytkowania  Węgla,  złożone  z  zakładów  gazowniczych,   chemicznych i  elektrycznych. 

    Kapitał  zakładowy  w 1923 r. wynosił 9 000 000 000 mkp. Towarzystwo miało siedzibę w Warszawie przy ul. Składowej 4. Prezesem Rady Nadzorczej Towarzystwa był Zygmunt Chrzanowski, a dyrektorem zarządzającym – dr Jan Bobrzyński. Towarzystwo nie wytrzymało konkurencji ze strony kopalń górnośląskich, przejętych w 1922 r. przez państwo polskie, i w niedługim czasie zbankrutowało.

image

25 akcji na okaziciela Towarzystwa Przemysłu Węglowego w Polsce SA po 1000 mkp każda, z 1923 r.

Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 20.12.1920, nr 288.

 „Przemysł i handel” z 2.02.1922, Zeszyt 4-5.

Śmiałek M.: Sosnowieckie ABC. Tom IV. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2005.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka