Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
199 notek
49k odsłon
  43   0

Towarzystwo Ubezpieczeń „Polonia” Spółka Akcyjna

   Towarzystwo powstało w 1917 r. Miało siedzibę w Warszawie przy pl. Napoleona 3 oraz przy pl. Dąbrowskiego 1, a oddziały w Łodzi, Krakowie, Wilnie, Bydgoszczy, Poznaniu i we Lwowie, a w późniejszych latach również w Częstochowie, Katowicach i Równem. Jego celem było zabezpieczenie od ognia i kradzieży, ubezpieczenie szyb i transportów. Kapitał Towarzystwa w 1920 r. wynosił 5 000 000 mkp. Wypłacano dywidendę: za 1918 r. – 5%, za 1919 r. – 9% i za 1920 r. – 20%. W tym czasie Radę tworzyli: Władysław Kiślański (prezes), Henryk Grohman (wiceprezes), Władysław Braunstein, Bohdan Broniewski, Robert Geyer, Antoni Gintowt, Edward Heiman, Wilhelm Hordliczka, Józef Pfeiffer, Ignacy Szczeniowski. Dyrekcję stanowili: inż. Edward Missuna (dyrektor naczelny) i Stefan Gielg (dyrektor). Na początku lat 20. XX w. Towarzystwo działało wspólnie z Towarzystwem Akcyjnym Ubezpieczeń „Vita”.

   W 1927 r. kapitał zakładowy Towarzystwa wynosił 1 050 000 zł, podzielony na 70 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 15 zł. W tym czasie Radę Nadzorczą Towarzystwa tworzyli: Stanisław książę Lubomirski (prezes), Gr. Uff. Edgardo Morpurgo (wiceprezes), dr Angelo Ara, dr Marceli Barciński, Walter de Fischel, Antoni Gintowt, Hipolit Gliwic, Stanisław Meyer, inż. Edward Missuna, Józef Pfeiffer, Kazimierz Szwede i Wiktor Wiener. Dyrektorem zarządzającym był inż. Edward Missuna.

   Na początku lat 30. XX w. Zarząd tworzyli: Adolf Brenner i Władysław Morelenbaum.

   W 1933 r. prezesem Rady Nadzorczej był dr Alfred Falther, prezesem Zarządu August Zaleski, a dyrektorem zarządzającym inż. Stefan Gielg. Kapitał 1 050 000 zł był podzielony na 10 500 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł.

   W 1935 r. kapitał zakładowy podniesiono do 2 000 000 zł i podzielono na 20 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł.

   W drugiej połowie lat 30. XX w. Radę Nadzorczą Towarzystwa stanowili: dr Alfred Falter (prezes), Gr. Cr. Edgardo Morpurgo i Zygmunt Leszczyński (wiceprezesi), dr Angelo Ara, Kazimierz Broniewski, Stefan Brun, Jan Czarnowski, Walter de Fischel, Leon Nowakowski, Stanisław Fuchs, Stanisław Meyer, Karol Olszowski, Ludwik Pannenko, Józef Pfeiffer, Gr. Uff. Michele Sulfina, Stefan Suryn i Stanisław Taczanowski. Zarząd tworzyli: August Zaleski (prezes), Antoni Gintowt (wiceprezes), Stefan Gielg i Wiktor Wiener.

    Skład dyrekcji był następujący: inż. Stefan Gielg (dyrektor zarządzający), Władysław Morelenbaum i Władysław Herz.

  21 kwietnia 1938 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Polonia” SA i Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Port” SA, na którym uchwalono połączenie tych Towarzystw i przeniesienie na połączone Towarzystwo portfela ubezpieczeń rzeczowych Assicurazioni Generali Dyrekcja na Polskę. Połączone Towarzystwo działało pod nazwą „Generali-Port-Polonia” Zjednoczone Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

image

2.32 Akcja imienna Towarzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń „Polonia” na 1000 mkp z dnia 30 grudnia 1922 r.

image

2.33 10 akcji imiennych Towarzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń „Polonia” po 1000 mkp III emisji z dnia 30 grudnia 1922 r.

image

2.34 Akcja na okaziciela Towarzystwa Ubezpieczeń „Polonia” SA na 100 zł z 1932 r.

image

2.36 Polisa ubezpieczenia szyb i szkła Towarzystwa Ubezpieczeń „Polonia” SA z 1938 r.

imageŹródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Rocznik Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń. Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej, Warszawa 1924, www.jbc.bj.uj.edu.pl

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922, www.wbc.poznan.pl

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka