Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
18 obserwujących
260 notek
61k odsłon
  36   1

Towarzystwo Zakładów Chemicznych „Strem” SA

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Chemicznych „Strem” powstało w 1907 r. Miało siedzibę w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 7. W czasie kilku lat, do 1911 r., Towarzystwo przejęło sześć zakładów w Polsce o zbliżonym profilu działalności: w latach 1907-1908 – Zakłady Chemiczne „Strzemieszyce” (które od 1886 r. produkowały klej kostny, tłuszcz kostny i mączkę kostną, a od 1906 r. stearynę, oleinę i glicerynę); w 1907 r. – część zakładów w Tarchominie od TA Handlu Towarami Aptecznymi „Ludwik Spiess”; w 1910 r. – TA Łódzkiej Fabryki Klejów i Przetworów Chemicznych w Chojnicach pod Łodzią i zakład dra Józefa Landaua i S-ki w Borowym Polu, a w 1911 r. – fabrykę przetworów kostnych Anonimowego Towarzystwa Produktów Chemicznych i Olejarni, dawniej „A.A. Brodzki”.

Założycielami Towarzystwa byli: inż. Józef Birnbaum, Maksymilian Colin, Jan Kozłowski oraz Ludwik Spiess. Kapitał zakładowy wynosił przed I wojną światową 1 800 000 rubli. W zakładach Towarzystwa produkowano glicerynę farmaceutyczną, destylowaną i dynamitową, klej kostny i skórny, mączki kostne nawozowe, oleinę, stearynę, superfosfaty, żelatynę techniczną, olej kopytkowy oraz olej kostny.

W 1921 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane według prawa polskiego pod nazwą: Towarzystwo Zakładów Chemicznych „Strem” SA. Kapitał zakładowy w 1923 r. wynosił 125 280 000 mkp, podzielony na 232 000 akcji po 540 mkp. W 1928 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 5 000 000 zł, podzielony na 50 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. Spółka była notowana na giełdzie w Warszawie.

W latach 30. XX w. jej Radę Nadzorczą tworzyli: dr Jerzy Michalski (prezes), Ludwik Spiess, dr Henryk Aschkenazy, Henryk Barciński, dr Aleksander Bernstein, Mieczysław Herz, dr Herman Kamenka, Teodor Lassner, Jan Liban, Andrzej Kozłowski, Jerzy Meyer i Bertold Weinsberg, a w skład Zarządu wchodzili: dr Józef Landau (dyrektor zarządzający) oraz inż. Karol Ginsberg.

image

Akcja na okaziciela Towarzystwa Zakładów Chemicznych „Strem” SA o wartości nominalnej 100 zł z dnia 1 kwietnia 1937 r.

Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 19.07.1923, nr 161.

„Przemysł i handel”, Tygodnik 1918–1928. Warszawa 1928.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

www.dabrawa.pl


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka