7 obserwujących
47 notek
86k odsłon
  706   0

Gdyby to ode mnie zależało... - Polska według wolnościowca

Gdyby to ode mnie zależało, to Polska wyglądałaby tak:


1. Model organizacji Państwa byłby zbliżony do tego jaki mamy obecnie (Trójpodział władzy), ale nie do końca...

Władzę ustawodawczą sprawowałby Senat składający się z 16 senatorów (po jednym z każdego województwa). Senatorowie wybierani byliby co 10 lat przez przedstawicieli radnych z poszczególnych gmin. W każdym województwie takie gminy jakie mieszczę się na terytorium danego województwa. Mamy w Polsce łącznie 2477 gmin, a więc tylko tylko głosów byłoby do dyspozycji w wyborach do Senatu. Całkowicie zlikwidowane zostałyby powiaty. Województwa nie działałyby również jako organ administracyjny, a wyznaczałyby jedynie obszar/terytorium dla gmin mieszczących się na terenie danego województwa. Gminy zbierają podatki pogłówne. Na rzecz monarchy opłacana jest raz w roku określona składka na wojsko, policję, straż pożarną, administrację (zawężoną do minimum, bo obecnie mamy 700 tys. urzędników, a na początku lat 90' było 45 tys. i do takiej liczby trzeba dążyć). Do rady gminy odbywałyby się wybory co 5 lat. W takich wyborach udział brać mógłby każdy dorosły obywatel. W radzie zasiadałoby od 10 do 20 radnych - w zależności od wielkości gminy.

Władzę wykonawczą sprawowałby Monarcha (wyrzućcie teraz raz na zawsze z waszych głów obraz monarchy jako króla w jedwabnych szatach siedzącego na tronie pośród służących i wstawicie w to miejsce normalnego człowieka w garniturze przy biurku) wraz ze swoimi doradcami, których sam sobie dobiera (tylu ilu potrzebuje). Aby następca Monarchy (przez niego wskazany, niezależnie czy to jego dziecko czy nie) mógł przejąć władzę musi się spotkać z jednomyślnym poparciem ze strony Senatu. Monarcha może sprawować również władzę ustawodawczą. Aby dana ustawa/projekt wszedł w życie musi spotkać się z poparciem 3/4 senatorów oraz z ostateczną aprobatą Monarchy. Rząd składałby się de facto z 12 Senatorów i 1 Monarchy.

Władzę sądowniczą wykonują sądy odpowiadające przed Monarchą. Działają w oparciu o konstytucję i prawo. Struktura i organizacja jak teraz. Obecnie mamy niezawisłe sądy, które nie odpowiadają w zasadzie przed nikim. Odpowiadanie przed jednym człowiekiem minimalizuje praktycznie do zera możliwość złamania przed sędziów prawa w kwestiach uzyskania korzyści politycznych. Głównym interesem Monarchy zawsze będzie przyszłość Państwa, a nie partia i koledzy (jak to mam miejsce obecnie).

2. Konstytucja mogłaby być podobna nawet do tej obecnej, ale z modyfikacjami, które: nie gwarantują żadnych socjalnych świadczeń i które zwiększają wolność obywateli poprzez jednoczesne zwiększenie zakresu odpowiedzialności za swoje czyny. Jednak najlepiej byłoby całkowicie skrócić ten dokument do minimum, czyli do zagwarantowania każdemu człowiekowi szeroko pojętej wolności mieszczącej się w granicach obowiązującego prawa oraz do zagwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Należałoby zastrzec, że zmiany w Konstytucji może dokonać jedynie Monarcha, a jego decyzja o zmianie mogłaby wejść w życie dopiero po upływie 10 lat.


3. Prawo powinno zostać przeformatowane raz jeszcze i stworzone w oparciu o nową Konstytucję. Kodeks Karny powinien zawierać jasne i zrozumiałe przepisy - brak zawiłości - aby ograniczyć możliwość różnych interpretacji prawa.

Prawo powinno być oparte w głównej mierze na zasadzie, że "Chcącemu nie dzieje się krzywda".


4. Gospodarka - gdyby to ode mnie zależało, z pewnością zapewniłbym powrót do ustawy o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1989 r. (Ustawa Wilczka):

Każdemu przysługuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dozwolone jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest zakazana przez prawo.

Ustawa likwidowałaby potrzebę uzyskania zgody władzy politycznej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wystarczyłoby zgłosić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu podatkowego.

Byłoby tylko 7 przypadków, w których takie wymagania władza polityczna by pozostawiła. Można je podzielić na dwie grupy:

I grupa to takie rodzaje działalności, które mogłyby stwarzać ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego:

- produkcja materiałów wybuchowych, broni, amunicji i obrót takimi towarami – to wymagało koncesji

- produkcja trucizn i obrót truciznami – to wymagało koncesji

- hurtowy obrót lekarstwami – to wymagało koncesji

- produkcja spirytusu i wódki i obrót spirytusem i wódką – to wymagało koncesji

II grupa to takie rodzaje działalności, które stanowią dublowanie działalności agend państwowych:

- prowadzenie agencji celnej

- prowadzenie agencji detektywistycznej

- poszukiwanie i eksploatacja kopalni

Na inne rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej koncesja nie była wymagana.

Lubię to! Skomentuj17 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo