51 obserwujących
268 notek
282k odsłony
386 odsłon

Praworządność po poznańsku - Michalkiewicz i Sąd Okręgowy

Wykop Skomentuj20

Oto sprawiedliwość po poznańsku: ponad 170 000 tysięcy wyegzekwowali błyskawicznie, od listopada nie zdołali rozpatrzyć sprzeciwu od wyroku.

W notce rebeliantka.neon24.pl/post/152122,jak-sad-pozbawil-michalkiewicza-moznosci-obrony-praw opisałam, jak Sąd Okręgowy w Poznaniu obciążył Michalkiewicza kwotą 150.000 zł na rzecz Ż.K. - ofiary pedofila, która poczuła się urażona komentarzem Michalkiewicza do wyroku zasądzającego odszkodowanie na rzecz Ż.K. od zakonu. Przypomnijmy fakty: W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zasądza na rzecz Ż.K. kwotę 150.000 zł (sł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz godności, co miało nastąpić poprzez wypowiedzi Michalkiewicza na temat Ż.K. w okresie po 2 października 2018 r.

Ponadto zasądza: kwotę 15.078,48 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 48/100), w tym:      

  • kwotę 8.100, - zł jako zwrot opłat sądowych od pozwu
  • kwotę 6.120, – zł jako zwrot wynagrodzeń pełnomocnika powó.dki
  • kwotę 17, - zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
  • oraz kwotę 841,48 zł jako zwrot wydatków.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 15.10.2019 r.

Źródło

Michalkiewicz nie otrzymał zawiadomienia o rozprawie, wyrok został wydany jako zaoczny. Sąd uznał, iż pozwany, chociaż nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, był prawidłowo wezwany na rozprawę w trybie awiza.

Michalkiewicz podaje, że korespondencja sądowa była kierowana na niewłaściwy adres.

W wyroku nie określono jakie dokładnie wypowiedzi i gdzie wygłoszone miały naruszyć dobra osobiste Ż.K.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy, gdyż tak zaproponował pełnomocnik powódki - mecenas Jarosław Głuchowski, podnosząc, iż miał miejsce czyn niedozwolony i to w okręgu poznańskim. Ubocznie trzeba zaznaczyć, że ani powódka, ani pozwany nie mieszkają w okręgu poznańskim.

Michalkiewicz dowiedział się o wyroku 14 listopada 2019 r., gdy stwierdził, że komornik "wyczyścił" jego konta bankowe i uzyskał informacje, że jest prowadzona egzekucja sądowa na rzecz Ż.K.

Źródło

Michalkiewicz wystąpił w listopadzie o doręczenie mu wyroku zaocznego i wniósł od niego sprzeciw, wnioskując jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Przelał też opłatę w wysokości 4050 złotych, wymaganą zgodnie z przepisami od sprzeciwu.

Do dnia dzisiejszego sprzeciw nie został rozpoznany.

W dniu 10 lutego 2020 r. Michalkiewicz otrzymał Postanowienie Komornika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusza Stanisława Borek o zakończeniu egzekucji.

Zgodnie z w/w Postanowieniem od dłużnika wyegzekwowano z kont bankowych i świadczenia emerytalnego ZUS kwotę 170 938,40 zł, w tym koszty postępowania egzekucyjnego 18 441,25 zł, na co złożyły się:

       Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6.7 ukk) 90,73 zł.
       Koszty doręczenia korespondencji (art.6.8 ukk) 56,72 zł
       Opłata stosunkowa 10 % na rzecz komornika (art. 27. 1 ukk) 16 938, 80 zł
       Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egz. 1350,00 zł

 Źródło

 

------------------------------------------------

 

Bez komentarza.

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale